Bibel lillaBibel 2024
Dato14Kommer 14. mars
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

1

Herren gir Salomo makt og visdom

1 Salomo, sønn av David, styrket sitt kongedømme. Herren hans Gud var med ham og gjorde ham stor og mektig. 2 Salomo stevnet til seg hele Israel: førerne for avdelinger på tusen og hundre, dommerne og alle stormennene i hele Israel, overhodene for familiene. 3 Så drog Salomo og hele forsamlingen med ham til offerhaugen i Gibeon. For der stod Guds møtetelt som Moses, Herrens tjener, hadde laget i ørkenen. 4 Men Guds paktkiste hadde David ført opp fra Kirjat-Jearim til det stedet han hadde gjort i stand for den. Han hadde jo reist et telt til den i Jerusalem. 5 Bronsealteret som Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, hadde laget, stod i Gibeon foran Herrens bolig. Dit søkte Salomo og de som han hadde kalt sammen. 6 Og der, på bronsealteret som hørte til møteteltet, ofret Salomo til Herren; tusen brennoffer bar han fram på det.

7 Samme natten åpenbarte Gud seg for Salomo og sa til ham: «Si hva du vil jeg skal gi deg!» 8 Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot min far David og gjort meg til konge i hans sted. 9 La nå, Herre Gud, ditt løfte til min far David gå i oppfyllelse! Du har gjort meg til konge over et folk som er tallrikt som støvet på jorden. 10 Gi meg nå visdom og forstand, så jeg kan være fører og leder for dette folket. For hvem kan ellers styre dette folket ditt som er så stort?»

11 Da sa Gud til Salomo: «Fordi det var dette som lå deg på hjertet, og du ikke bad om rikdom, gods og ære, ikke om døden for dine fiender eller om et langt liv, men bad om visdom og forstand for å kunne styre mitt folk som jeg har satt deg til konge over, 12 så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også gi deg så mye rikdom, gods og ære som ingen av kongene før deg har hatt og ingen etter deg kommer til å få.» 13 Så drog Salomo fra offerhaugen i Gibeon, bort fra møteteltet og hjem til Jerusalem. Og han styrte som konge i Israel.

14 Salomo skaffet seg vogner og hester. Han hadde fjorten hundre vogner og tolv tusen hester. Noen av dem plasserte han i vognbyene og noen hos seg selv i Jerusalem. 15 Kongen gjorde sølv og gull like vanlig i Jerusalem som stein, og sedertre like vanlig som morbærtrær i Sjefela. 16 Salomo fikk hestene sine fra Egypt og Kue. Kongens kjøpmenn hentet dem i Kue for betaling. 17 Hver vogn som de innførte fra Egypt, kostet seks hundre sekel sølv, og hver hest ett hundre og femti sekel. På samme måten hentet de vogner og hester til alle hetittkongene og arameerkongene.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.