Gå til forsiden

Andre Krønikebok

12

Farao Sjisjaks angrep på Juda

1 Da Rehabeams kongedømme var sikret, og han var blitt mektig, vendte han seg bort fra Herrens lov, og hele Israel med ham. 2 Så hendte det i Rehabeams femte regjeringsår at Sjisjak, kongen i Egypt, gjorde en hærferd mot Jerusalem; for innbyggerne der hadde vært troløse mot Herren. 3 Han kom med tolv hundre stridsvogner og seksti tusen hestfolk og en talløs hær som fulgte ham fra Egypt: libyere, sukkitter og nubiere. 4 Han erobret de befestede byene i Juda og kom like til Jerusalem.

5 Da kom profeten Sjemaja til Rehabeam og stormennene i Juda, som var samlet i Jerusalem av frykt for Sjisjak. Han sa til dem: «Så sier Herren: Dere har vendt dere bort fra meg. Derfor vender jeg meg også fra dere og overgir dere til Sjisjak.» 6 Da ydmyket de seg, både Israels stormenn og kongen. «Herren er rettferdig,» sa de. 7 Og da Herren så at de hadde ydmyket seg, kom Herrens ord til Sjemaja, og det lød så: «Siden de har ydmyket seg, vil jeg ikke gjøre ende på dem; jeg lar dem så vidt slippe unna. Min harme skal ikke bli utøst over Jerusalem gjennom Sjisjak. 8 Men de må underkaste seg ham, og da skal de få merke forskjellen på å tjene meg og å tjene kongene i andre land.»

9 Så rykket egypterkongen Sjisjak mot Jerusalem. Han tok alle skattene både i Herrens hus og i kongens slott. Han tok også alle gullskjoldene som Salomo hadde fått laget. 10 Isteden fikk kong Rehabeam laget bronseskjold, og han satte høvdingene over livvakten som voktet slottsporten, til å ta vare på dem. 11 Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, kom vaktene og bar disse skjoldene; så tok de dem med seg tilbake til vaktrommet. 12 Fordi Rehabeam ydmyket seg, vendte Herrens vrede seg fra ham. Han ville ikke helt gjøre ende på ham. Det fantes da ennå noe godt i Juda.

13 Så satt Rehabeam igjen trygg i Jerusalem og styrte sitt kongerike. Han var førtien år gammel da han ble konge, og sytten år regjerte han i Jerusalem, den byen Herren hadde utvalgt i alle Israels stammer og gjort til bolig for sitt navn. Hans mor hette Na'ama og var fra Ammon. 14 Rehabeam gjorde det som var ondt; for han la ikke vinn på å søke Herren.

15 Det som er å fortelle om Rehabeam fra først til sist, er skrevet opp i profeten Sjemajas og seeren Iddos bøker, sammen med hans ætteliste. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det ufred hele tiden. 16 Så gikk Rehabeam til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Davids-byen, og hans sønn Abia ble konge etter ham.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.