Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Første Mosebok

11

Tårnet i Babel

1 Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. 2 Da folk brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinear-landet og slo seg ned der. 3 De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. 4 «Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»

5 Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. 6 Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. 7 La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!» 8 Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 9 Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

Sems ætt

10 Dette er Sems etterkommere. Da Sem var 100 år, fikk han sønnen Arpaksjad, to år etter storflommen. 11 Og etter at han hadde fått Arpaksjad, levde han enda 500 år og fikk sønner og døtre.

12 Da Arpaksjad var 35 år, fikk han sønnen Sjelah. 13 Og etter at han hadde fått Sjelah, levde han enda 403 år og fikk sønner og døtre.

14 Da Sjelah var 30 år, fikk han sønnen Eber. 15 Og etter at han hadde fått Eber, levde han enda 403 år og fikk sønner og døtre.

16 Da Eber var 34 år, fikk han sønnen Peleg. 17 Og etter at han hadde fått Peleg, levde han enda 430 år og fikk sønner og døtre.

18 Da Peleg var 30 år, fikk han sønnen Re'u. 19 Og etter at han hadde fått Re'u, levde han enda 209 år og fikk sønner og døtre.

20 Da Re'u var 32 år, fikk han sønnen Serug. 21 Og etter at han hadde fått Serug, levde han enda 207 år og fikk sønner og døtre.

22 Da Serug var 30 år, fikk han sønnen Nakor. 23 Og etter at han hadde fått Nakor, levde han enda 200 år og fikk sønner og døtre.

24 Da Nakor var 29 år, fikk han sønnen Tarah. 25 Og etter at han hadde fått Tarah, levde han enda 119 år og fikk sønner og døtre.

26 Da Tarah var 70 år, fikk han sønnene Abram, Nakor og Haran.

Tarahs ætt

27 Dette er historien om Tarahs ætt. Tarah fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Og Haran fikk sønnen Lot. 28 Haran døde hos sin far Tarah, i sitt fedreland Ur i Kaldea. 29 Abram og Nakor tok seg koner. Abrams kone hette Sarai, og Nakors kone hette Milka. Hun var datter av Haran. Han hadde døtrene Milka og Jiska. 30 Sarai var barnløs; hun kunne ikke få barn.

31 Tarah tok med seg sønnen Abram og sønnesønnen Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sarai, Abrams kone, og førte dem ut fra Ur i Kaldea for å dra til Kanaan. Men da de kom til Karan, slo de seg ned der. 32 Tarahs levetid ble 205 år. Så døde Tarah i Karan.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.