Gå til forsiden

Jesaja

17

Damaskus og Efraim skal falle

1 Domsord mot Damaskus.


Se, nå er det ute med Damaskus!

Byen skal bli til en ruinhaug.

2 Byene omkring Aroer blir forlatt;

buskaper kan roe seg der

uten at noen skremmer dem bort.

3 Efraim skal miste sin faste borg

og Damaskus sitt kongedømme.

Resten av Aram skal ikke ha

større ære enn Israel,

lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.


4 Den dagen svinner Jakobs herlighet,

han som er i så godt hold,

skal tæres bort.

5 Det går som når onnefolkene

samler kornet med armen

og skjærer aksene av;

det blir som når en sanker aks

nede i Refa'im-dalen.

6 Bare en etterhøst blir igjen,

som når en slår ned olivenfrukter:

to – tre finnes øverst i treet

og fire – fem på grenene,

lyder ordet fra Herren, Israels Gud.


7 Den dagen skal menneskene se opp til sin skaper,

rette blikket mot Israels Hellige.

8 De skal ikke vende seg mot altrene,

som er et verk av deres egne hender,

eller se på det deres fingrer har laget,

Asjera-pælene og røkelsesaltrene.


9 Den dagen skal deres befestede byer

ligge øde likesom de steder

hevittene og amorittene forlot

da israelittene kom;

landet skal bli til en ørken.

10 For du har glemt Gud, din frelser,

og ikke husket klippen, din tilflukt.

Derfor, om du planter den fineste hage

og setter fremmede vinranker i den,

11 og om du får dem til å vokse

den dagen du planter dem,

og spire den morgenen du sår,

blir frukten borte når sykdommen kommer,

en skade som ikke kan leges.

Den lagnad ransmennene får

12 Ve oss! Hør larmen av mange folk!

Det larmer som når havet bruser.

Bulderet av folkestammer

er som drønnet av veldige bølger,

13 ja, som drønnet av veldige bølger.

Men når Herren truer dem,

flykter de langt av sted.

De jages som agner for vinden på haugene,

som den virvlende tistel for stormen.

14 Ved kveldstid er det redsel som rår,

men før morgenen gryr, er de borte.

Slik går det med dem som plyndrer oss,

slik lagnad får de som raner oss.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.