Gå til forsiden

Jesaja

40

Det glade budskap til Jerusalem

1 Trøst, ja, trøst mitt folk!

sier deres Gud.

2 Tal vennlig til Jerusalem,

og rop ut til henne

at hennes strid er endt

og hennes skyld betalt,

at hun har fått fra Herrens hånd

dobbelt for alle sine synder.

Rydd vei for Herren!

3 Hør, det er en som roper i ødemarken:

Rydd vei for Herren,

legg en kongsvei for vår Gud

rett igjennom ørkenen!

4 Hver dal skal heves,

hvert fjell, hver haug skal jevnes.

Bakket land skal bli til slette

og kollene til flat mark.

5 Herrens herlighet skal åpenbares,

alle mennesker skal se det.

Dette er ordet fra Herrens munn.

Guds ord står fast

6 Hør, det er en som roper: «Forkynn!»

Jeg spør: «Hva skal jeg forkynne?»

«Alle mennesker er som gress,

all deres skjønnhet som blomster på marken.

7 Gresset tørker bort, og blomstene visner

når Herrens ånde blåser på dem;

ja, sannelig, folket er som gress.

8 Gresset tørker bort, og blomstene visner,

men ordet fra vår Gud står fast for evig.»

Herren fører folket hjem

9 Stig opp på et høyt fjell,

du Sions gledesbud!

Rop høyt med kraftig røst,

Jerusalems gledesbud!

Rop høyt, og vær ikke redd!

Si til byene i Juda:

«Se, der er deres Gud!»


10 Se, Herren din Gud kommer, full av kraft,

hans arm gir ham herrevelde.

De han fikk som lønn, er med ham,

de han vant, går foran ham.

11 Som hyrden skal han gjete sin hjord

og samle lammene i sine armer.

Han skal bære dem ved barmen

og lede deres mødre varsomt.

Ingen er som Gud

12 Hvem har målt havet med sin hule hånd

og himmelen med utspente fingrer?

Hvem samlet jordens mold i målekar,

veide fjellene med vekt

og haugene på skålvekt?

13 Hvem har rettledet Herrens Ånd,

hvem har lært ham og gitt ham råd?

14 Hvem har han bedt om råd

så han kunne gi ham forstand,

lære ham å gjøre det rette,

gi ham kunnskap

og vise ham den vei som gir innsikt?


15 Se, folkene er som en dråpe i et spann,

som støvgrann på vektskål er de å regne;

selv kystene veier ikke mer enn støv.

16 Libanon har ikke brensel nok

og ikke nok dyr til brennoffer.

17 For Herren er alle folk som ingen ting,

de gjelder ikke det grann for ham.

18 Hvem vil dere da ligne Gud med,

hva kan dere nevne som har likhet med ham?


19 Et gudebilde blir støpt av en mester,

en gullsmed kler det så med gull

og lager sølvkjeder til det.

20 Den som skal lage et gudebilde,

velger tre som ikke morkner,

og søker seg en dyktig mester

til å fremstille et bilde som står støtt.


21 Vet dere ikke, har dere ikke hørt det?

Er det ikke kunngjort dere fra først av?

Har dere ikke forstått det

fra jordens grunnvoll ble lagt:

22 Herren troner over jordens krets,

og de som bor der, er som gresshopper.

Han brer himmelen ut som et slør

og spenner den ut som et telt til å bo i.

23 Han lar fyrster gå til grunne

og utsletter herskere på jorden.

24 Knapt er de plantet, knapt er de sådd,

knapt har de slått rot i jorden,

så blåser han på dem, så de visner,

og stormen virvler dem bort som halmstrå.

25 «Hvem vil dere ligne meg med,

hvem er jeg lik?» sier Den Hellige.

26 Løft øynene mot det høye og se:

Hvem var det som skapte disse?

Han som mønstrer deres hær og fører dem ut

og nevner alle ved navn.

Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig

at ikke en av dem savnes.


27 Jakob, hvorfor taler du slik?

Israel, hvorfor sier du:

«Min livsvei er skjult for Herren,

min Gud bryr seg ikke om min rett»?

28 Vet du det ikke, har du ikke hørt det?

Herren er den evige Gud

som skapte den vide jord.

Han blir ikke trett eller utmattet,

uransakelig er hans forstand.

29 Han gir den trette kraft,

og den som ingen krefter har,

gir han stor styrke.

30 Gutter kan bli trette og slitne,

unge menn kan snuble og falle.

31 Men de som venter på Herren,

får ny kraft;

de løfter vingene som ørnen,

de løper og blir ikke utmattet,

de går og blir ikke trette.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.