Gå til forsiden

Salmenes bok

6

Nødrop til Gud

1 Til korlederen. Med strengespill.

Etter «Den åttende». En Davids-salme.


2 Herre, refs meg ikke i din vrede,

og tukt meg ikke i din harme!

3 Vær meg nådig, Herre, for jeg er kraftløs.

Leg meg, Herre, jeg er rystet i mitt indre.

4 Min sjel er grepet av redsel.

Herre – hvor lenge?


5 Herre, vend deg hit og fri meg ut,

frels meg i din miskunn!

6 Blant de døde er det ingen som tenker på deg.

Hvem priser vel deg i dødsriket?


7 Jeg er trett av å sukke,

med tårer væter jeg mitt leie,

jeg gråter hver natt, så sengen blir våt.

8 Mitt øye er sløvet av bitter sorg

og svekket av all den motstand jeg møter.


9 Vik fra meg, alle ugjerningsmenn,

for Herren har hørt min gråt.

10 Herren hørte da jeg tryglet og bad,

han har tatt imot min bønn.

11 Alle mine fiender skal bli til skamme.

De skal gripes av redsel

og brått snu om med skam.

To hender som holder Bibelen

Velkommen til ny nettbibel

Dette er en beta-versjon under utvikling. Du kan fremdeles bruke gammel nettbibel frem til 30. november.

Til den gamle nettbibelen
Les vår personvernserklæring