Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Перше послання до Коринтян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Neste kapittel >
1Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний Божою волею, і брат Состен —
   

Hilsen
1Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes
 2 Божій Церкві в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, з усіма, які на кожному місці прикликають Ім’я нашого Господа Ісуса Христа, їхнього й нашого:
   
 2 hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn – han som er deres og vår Herre:
 3 благодать вам і мир від Бога, нашого Отця, і Господа Ісуса Христа!
   
 3 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
 4 Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану вам у Христі Ісусі,
   

Takk til Gud
 4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus.
 5 що в Ньому ви збагатилися всім: усяким словом і всяким знанням.
   
 5 I ham er dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap;
 6 Оскільки свідчення Христа утвердилося у вас,
   
 6 vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere.
 7 тому вам, які очікуєте з’явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті.
   
 7 Derfor mangler dere ikke noen nådegave mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg.
 8 Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа.
   
 8 Han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesu Kristi dag.
 9 Вірним є Бог, Який покликав вас до спільності з Його Сином — Ісусом Христом, нашим Господом.
   
 9 Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
10 Благаю вас, брати, Ім’ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою.
   

STRID I MENIGHETEN (1,10–4,21)
Advarsel mot splittelse
10     Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke.
11 Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки.
   
11 For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere.
12 Маю на увазі те, що кожний з вас каже: я Павлів, а я Аполлосів, а я Кифин, а я Христів.
   
12 Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus».
13 Невже Христос поділився? Хіба Павло був розп’ятий за вас, чи, може, ви хрестилися в ім’я Павла?
   
13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn?
14 Дякую Богові, що я не хрестив нікого з вас, крім Криспа і Гая,
   
14 Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Krispus og Gaius,
15 щоб ніхто не сказав, що ви хрестилися в моє ім’я.
   
15 slik at ingen kan si at dere ble døpt til mitt navn.
16 Хрестив же я і дім Степана; більше не знаю, чи хрестив я кого іншого.
   
16 Riktignok har jeg også døpt Stefanas og hans familie, men ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen.
17 Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангеліє, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа.
   
17 For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft.
18 Тому що слово про хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це — Божа сила.
   

Guds og menneskers visdom
18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.
19 Адже написано: Знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкину!
   
19 Det står jo skrevet:
           Jeg vil ødelegge de vises visdom,
           og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.
20 Де мудрий? Де грамотний? Де вчений віку цього? Хіба мудрість [цього] світу Бог не обернув на безумство?
   
20 Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap?
21 Оскільки світ (своєю) мудрістю так і не зрозумів Бога в Його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить, безумством проповіді.
   
21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner.
22 Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості.
   
22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom,
23 Ми ж проповідуємо розп’ятого Христа: для юдеїв — це спокуса, а для греків — безумство.
   
23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger,
24 А саме для покликаних — і юдеїв, і греків — Христа, Божу силу й Божу премудрість.
   
24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom.
25 Адже «немудре» Боже є розумнішим від людського, і «немічне» Боже є сильнішим від людського.
   
25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.
   
26 Гляньте, брати, на ваше покликання: небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних.
   
26 Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt.
27 Але Бог вибрав немудре світу, щоби засоромити премудрих, і Бог вибрав немічне світу, щоби засоромити сильних;
   
27 Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.
28 Бог вибрав понижене у світі, погорджене і неіснуюче, щоби позбавити сили існуюче,
   
28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe,
29 щоби жодне тіло не хвалилося перед Богом.
   
29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.
30 Від Нього ж і ви є в Христі Ісусі, Який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням,
   
30 Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning,
31 щоби (збулося) написане: Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом! 31 for at den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet.
Neste kapittel >

27. september 2022

Dagens bibelord

Hebrearane 10,10–14

Les i nettbibelen

10På grunn av denne viljen er vi helga ved at Jesu Kristi kropp vart boren fram som offer éin gong for alle. 11Alle prestar står dagleg og gjer teneste og ber gong på gong fram dei same offer, som aldri kan ta bort synder. ... Vis hele teksten

10På grunn av denne viljen er vi helga ved at Jesu Kristi kropp vart boren fram som offer éin gong for alle. 11Alle prestar står dagleg og gjer teneste og ber gong på gong fram dei same offer, som aldri kan ta bort synder. 12Men Jesus har for alltid bore fram eit einaste offer for synder og sett seg ved Guds høgre hand. 13No ventar han berre på at fiendane hans skal leggjast ned som skammel for føtene hans. 14For med ei einaste offergåve har han for alltid gjort dei som blir helga, fullkomne.