Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Paulus’ første brev til Timoteus

1 2 3 4 5 6
Se film

Vi lanserer BibleProject-filmer fortløpende fra 2021-2022. Les mer.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Vranglære i dei siste tider
4Anden seier med klåre ord at i dei siste tider skal somme falla frå trua. Dei skal halda seg til ånder som fører vill, og til lære som kjem frå demonar  2 og blir boren fram av hyklarar og løgnarar som har fått samvitet avsvidd.  3 Dei forbyd folk å gifta seg og krev at ein skal halda seg frå visse slag mat, den som Gud har skapt til å bli motteken med takk av dei som trur og kjenner sanninga.  4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ikkje noko skal forkastast når det blir motteke med takk,  5 for det blir helga med Guds ord og bøn.
Ansvaret for forsamlinga
 6 Når du lærer syskena dette, er du ein god Kristi Jesu tenar. Då nærer du deg av det ordet som skaper tru og av den gode læra som du har følgt.  7 Men vis frå deg dei ugudelege mytane, som berre er tomt snakk. Øv deg heller i gudsfrykt.  8 For kroppsleg øving er nyttig til noko, men gudsfrykta er nyttig til alt. Ho ber i seg lovnad både for dette livet og for det som kjem.  9 Det er eit truverdig ord, vel verdt å ta imot. 10 Difor er det vi strevar og kjempar. For vi har sett vårt håp til den levande Gud, han som er frelsar for alle menneske, men først og fremst for dei som trur. 11 Dette skal du gje påbod om når du underviser.
   
12 Lat ingen sjå ned på deg fordi du er ung, men ver eit førebilete for dei truande i ord og gjerning, i kjærleik, truskap og reinleik. 13 Ta deg særskilt av skriftlesinga, formaninga og opplæringa, heilt til eg kjem. 14 Forsøm ikkje den nådegåva som er i deg, den du fekk ved profetord då eldsterådet la hendene på deg. 15 Legg vinn på alt dette, lev i det, så alle kan sjå at du gjer framsteg.
   
16 Gjev akt på deg sjølv og på læra! Hald fram med det! For gjer du det, skal du frelsa både deg sjølv og dei som høyrer deg.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

19. august 2022

Dagens bibelord

Matteus 23,37–39

Les i nettbibelen

37Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profetane og steinar dei som er sende til deg! Kor ofte ville eg ikkje samla borna dine som ei høne samlar kyllingane under vengene sine. Men de ville ikkje. 38Så høyr: Huset dykkar skal bli audt og forlate! ... Vis hele teksten

37Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profetane og steinar dei som er sende til deg! Kor ofte ville eg ikkje samla borna dine som ei høne samlar kyllingane under vengene sine. Men de ville ikkje. 38Så høyr: Huset dykkar skal bli audt og forlate! 39For eg seier dykk: De får aldri sjå meg att før de seier: ‘ Velsigna er han som kjem i Herrens namn!’»