Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Авійя побиває Єровоама
13У вісімнадцятому році (ізраїльського ) царя Єровоама став царем у Юдеї Авія.
   

Kong Abia seirer over Jeroboam
13I Jeroboams attende regjeringsår ble Abia konge i Juda.
 2 Він три роки владарював у Єрусалимі. Ім’я його матері – Міхая ((Мааха)). Вона була дочкою Уріїла з Гіви. Між Авією та Єровоамом також точилася війна.
   
 2 Han regjerte i Jerusalem i tre år. Hans mor het Mikaja og var datter av Uriel fra Gibea. Mellom Abia og Jeroboam var det krig.
 3 Розпочав війну Авія, з військом у кількості чотириста тисяч хоробрих, добірних воїнів. Проте і Єровоам був готовий до війни з ним, а його армія налічувала так само вісімсот тисяч добірних, хоробрих воїнів.
   
 3 Abia begynte krigen med en hær av tapre krigere, fire hundre tusen utvalgte menn. Men Jeroboam stilte opp en hær mot ham på åtte hundre tusen utvalgte menn, tapre krigere de også.
   
 4 Піднявшись на одну з гір Єфремового нагір’я, Цемараїм, Авія заволав: Слухайте мене, Єровоаме, і всі ізраїльтяни!
   
 4 Abia sto fram på Semarajim-fjellet i Efraims fjelland og sa: Hør på meg, Jeroboam og hele Israel!
 5 Хіба ви забули, що ГОСПОДЬ, Бог Ізраїлю, дав царське владарювання над Ізраїлем навіки Давидові та його нащадкам, згідно з постійно діючим Заповітом, закріпленим сіллю*?
   
 5 Dere vet godt at Herren, Israels Gud, ga kongsmakten over Israel til David og etterkommerne hans til evig tid gjennom en saltpakt.
 6 Тимчасом як Єровоам, Неватів син, слуга Давидового сина Соломона, збунтувався, повставши проти свого володаря,
   
 6 Men Jeroboam, sønn av Nebat, som sto i tjeneste hos Salomo, Davids sønn, reiste seg mot herren sin og gjorde opprør.
 7 навколо нього зібралися негідні люди й нікчемні сини, які здобули перевагу над Ровоамом, сином Соломона. А Ровоам був ще молодим та слабодухим, і не мав рішучості виступити проти них.
   
 7 Simple og ondsinnede menn sluttet seg til ham. De satte seg opp mot Rehabeam, Salomos sønn. Og Rehabeam var for ung og svak til å kunne stå imot dem.
 8 Тепер же ви вважаєте, що зможете протистояти ГОСПОДНЬОМУ царству відданому в руки нащадків Давида, оскільки ви дуже численні, й маєте зі собою золотих тельців, які вам виготовив Єровоам за богів?!
   
 8 Nå tror dere at dere kan stå imot Herrens kongsmakt, som er i hendene på Davids etterkommere, fordi dere er så mange og har med dere gullkalvene som Jeroboam fikk laget til guder for dere.
 9 Хіба не ви повиганяли ГОСПОДНІХ священиків, нащадків Аарона, а також левітів, настановивши собі священиків, як зробили народи інших країв, де достатньо будь-кому прийти з тельцем і сімома баранами, і він зможе стати священиком богів, яких, фактично, не існує.
   
 9 Men dere har drevet bort Herrens prester, Arons sønner, og levittene, og dere har satt inn egne prester, slik som folkene i landene omkring. Hvem som helst som kommer med en ung okse og sju værer for å få prestevigsel, han blir prest for disse ikke-gudene.
   
10 У нас же ГОСПОДЬ є нашим Богом, Якого ми не залишали, а нашими священиками, які звершують служіння ГОСПОДА, є нащадки Аарона. Левіти також виконують належне до них служіння!
   
10 Men vår Gud er Herren, og vi har ikke forlatt ham. De prestene som tjener Herren, er Arons etterkommere, og levittene gjør sin tjeneste.
11 Вони приносять щоранку й щовечора для ГОСПОДА жертви всепалення та звершують кадіння з пахучої суміші, й покладають Виставні хліби на столі зі щирого золота; вони дбають про золотий свічник з його лампадками, запалюючи їх щовечора. Адже ми дотримуємось постанов ГОСПОДА, нашого Бога, Якого ви залишили.
   
11 Hver morgen og hver kveld bærer de fram brennoffer for Herren og velluktende røkelse, og de legger fram brød på det rene bordet. Og hver kveld tenner de lampene på gull-lysestaken. For vi holder forpliktelsene våre mot Herren vår Gud; men dere har forlatt ham.
12 Отже, нас провадить Бог та Його священики з голосними трубами, що закликають до бою з вами. О, нащадки Ізраїля, невже ви будете воювати з ГОСПОДОМ, Богом ваших батьків? Адже вам у цій справі не пощастить!
   
12 Se, Gud er med oss, han går i spissen, og prestene hans blåser i trompetene og gir krigssignalet mot dere. Israelitter, kjemp ikke mot Herren, deres fedres Gud! For dere kommer ikke til å lykkes.
   
13 Тим часом Єровоам організував засідку, яка зайшла з тилу юдейського війська, – так сталось, що сам Єровоам стояв перед юдеями, а позаду (юдеїв) вже був загін Єровоама у засідці.
   
13 Imens hadde Jeroboam latt en styrke gå rundt for å falle judeerne i ryggen. Slik fikk judeerne hæren foran seg og bakholdsstyrken i ryggen.
14 Коли ж, озирнувшись, юдеї побачили, що їм треба буде воювати спереду і ззаду, то вони почали волати до ГОСПОДА. І от священики засурмили в труби,
   
14 Da judeerne snudde seg og fikk se at de ble angrepet både forfra og bakfra, ropte de til Herren, mens prestene blåste i trompetene.
15 і юдеї видали бойовий клич. Проте, щойно юдейське військо, почувши цей клич, піднялось, сталося так, що Бог уразив Єровоама й усіх ізраїльтян на очах Авії та всіх юдеїв.
   
15 Så satte judeerne i krigsropet. Da judeerne ropte, lot Gud Jeroboam og hele Israel lide nederlag for Abia og judeerne.
16 Ізраїльтяни побігли перед юдеями, – адже Бог віддав ізраїльтян у їхні руки.
   
16 Israelittene flyktet for judeerne, og Gud overga dem i deres hender.
17 Тоді Авія зі своїм військом завдали їм нищівної поразки, – під час битви полягло п’ятсот тисяч добірних воїнів ізраїльтян...
   
17 Abia og hans hærfolk påførte dem et stort nederlag. Av Israels utvalgte menn var det fem hundre tusen falne.
18 Отже, на той час ізраїльтяни були впокорені, а юдеї зміцнились, оскільки вони покладались на ГОСПОДА, Бога своїх батьків.
   
18 Slik ble israelittene ydmyket den gangen. Judeerne var de sterkeste, for de stolte på Herren, sine fedres Gud.
   
19 Переслідуючи Єровоама, Авія захопив кілька його міст, зокрема: Бетель з його околицями, Єшану з його околицями та Ефрон і його околиці.
   
19 Abia forfulgte Jeroboam og inntok noen av byene hans: Betel med landsbyene som hørte til, Jesjana med landsbyer og Efron med landsbyer.
20 За час владарювання Авії Єровоам вже не міг досягти попередньої могутності. До того ж ГОСПОДЬ його уразив, і він помер.
   
20 Jeroboam kom ikke til makten igjen så lenge Abia levde. Og Herren slo ham så han døde.
21 Що ж до Авії, то він ставав все потужнішим. У нього було чотирнадцять дружин, від яких у нього народилось двадцять два сина та шістнадцять дочок.
   
21 Men Abia styrket sin makt. Han tok seg fjorten koner og fikk tjueto sønner og seksten døtre.
22 Решта оповідей про Авію, та про всю його діяльність і його висловлювання описані в Книзі Пророка Іддо.
   
22 Det som ellers er å fortelle om Abia og alt han sa og gjorde, står skrevet i profeten Iddos kommentarer.
23 Тож Авія спочив зі своїми батьками, і його поховали в Місті Давида, а замість нього зійшов на престол його син Аса. Під час його владарювання в країні наступив спокій, який тривав десять років.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

26. november 2022

Dagens bibelord

Salmene 118,15–23

Les i nettbibelen

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. ... Vis hele teksten

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. 18Hardt har Herren tuktet meg, men han overga meg ikke til døden. 19Lukk rettferds porter opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren! 20Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn. 21Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. 23Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. ... Vis hele teksten

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. 18Hardt har Herren tukta meg, men han overgav meg ikkje til døden. 19Lat rettferds portar opp for meg, eg vil gå inn og prisa Herren! 20Dette er Herrens port, her går dei rettferdige inn. 21Eg prisar deg fordi du svara meg, du vart mi frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraka, har vorte hjørnestein. 23Dette er Herrens eige verk, underfullt er det i våre auge.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. ... Vis hele teksten

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. 18Garrasit Hearrá bagadii mu, muhto son ii addán mu jápmima gihtii. 19Rabastehket munnje vanhurskkisvuođa poarttaid! Mun manan sisa ja giittán Hearrá. 20Dát lea Hearrá poarta, dákko ožžot vanhurskásat mannat. 21Mun giittán du, go don gullet mu ja gádjot mu. 22Geađgi maid huksejeaddjit hilgo, lea šaddan čiehkageađgin. 23Hearrá lea dan dahkan, ja dat lea ovddolaš min čalmmiide.