Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Nubbi Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Jošafat Juda gonagassan
17Asa maŋŋil gonagassan šattai su bárdni Jošafat. Son nannii iežas saji Israela vuostá.  2 Son bijai soahteolbmáid buot Juda ladnegávpogiidda ja oaivámuččaid Judai ja daidda Efraima gávpogiidda maid su áhčči Asa lei váldán.  3 Hearrá lei Jošafatiin, danne go son vádjolii seammá geainnu maid su áhčči álggus lei vádjolan. Son ii bálvalan Baal-ipmiliid,  4 muhto bálvalii áhčis Ipmila ja doalai su báhkkomiid iige dahkan nugo israellaččat.  5 Hearrá nanosmahtii Jošafata gonagasválddi. Juda olbmot bukte sutnje attáldagaid, ja son oaččui stuorra riggodaga ja gudni.  6 Roahkkadit son vádjolii Hearrá geainnu, ja son jávkadii Judas oaffarbáikkiid ja Ašera-čuolddaid.
   
 7 Goalmmát ráđđenjagistis Jošafat vuolggahii muhtun stuorráidis Juda gávpogiidda oahpahit. Sii ledje Ben-Hajil, Obadja, Sakarja, Netanel ja Mika.  8 Ovttas singuin son vuolggahii levilaččaid Šemaja, Netanja, Sebadja, Asaela, Šemiramota, Jonatana, Adonia ja Tobia, ja velá báhpaid Elišama ja Jorama.  9 Go sii oahpahedje Judas, de sis lei mielde Hearrá láhkagirji. Sii johte buot Juda gávpogiin ja oahpahedje álbmoga.
   
10 Juda birasálbmogiin šattai dakkár Hearrá ballu ahte dat eai duostan soahtat Jošafatiin. 11 Filistalaččat bukte Jošafatii attáldagaid ja vearrun silbba. Arabialaččat bukte sutnje smávvaomiid, čiežaduhát čiežačuođi viercca ja čiežaduhát čiežačuođi bohká. 12 Jošafat šattai ain fámoleabbon, ja son huksii Judai ladniid ja vuorkágávpogiid. 13 Sus ledje jođus stuorra ladnebarggut Juda gávpogiin, ja Jerusalemis sus lei jálus soahteveahka 14 mii lei ordnejuvvon juhkosiidda sogaid mielde. Judas ledje alimus oaivámužžan Adna geas ledje golbmačuođiduhát soahteolbmá, 15 Johanan geas ledje guoktečuođigávccilogiduhát soahteolbmá, 16 ja Amasja, Sikri bárdni, gii bálvalii Hearrá eaktodáhtolaččat guovttečuođiduhát soahteolbmá oaivámužžan. 17 Benjamina čearddas lei Eljada, rohkkes soahteolmmái. Sus ledje guoktečuođiduhát olbmá geaid vearjun lei dávgi ja galba. 18 Su lassin lei Josabad geas ledje čuođigávccilogiduhát olbmá gearggusin soahtat. 19 Ná ollu gonagasa bálvalusas ledje soahteolbmát, ja dasa lassin vel dat geaid gonagas lei bidjan ladnegávpogiidda miehtá Juda.
< Forrige kapittelNeste kapittel >