Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Йосафат настановляє суддів
19Коли юдейський цар Йосафат, з миром повернувся в свій палац у Єрусалимі,
   

Josjafat sørger for lov og rett
19Juda-kongen Josjafat vendte uskadd hjem igjen til Jerusalem.
 2 назустріч йому вийшов провидець Єгу, син Ханані, й сказав цареві Йосафату: Хіба можна допомагати нечестивцю і по-дружньому ставитись до тих, котрі ненавидять ГОСПОДА? Через це над тобою тяжіє ГОСПОДНІЙ гнів.
   
 2 Da trådte seeren Jehu, sønn av Hanani, fram for kong Josjafat og sa: «Hvordan kan du hjelpe den urettferdige og elske dem som hater Herren? Det er derfor Herrens vrede er kommet over deg.
 3 Однак за тобою лічаться і добрі справи, адже ти знищив у краю ашери і присвятив себе служінню Богові...
   
 3 Men noe godt finnes det hos deg. Du har fjernet Asjera-stolpene fra landet og lagt hele ditt hjerte i å søke Gud.»
   
 4 Тож хоча Йосафат мешкав у Єрусалимі, він знову почав з’являтись серед людей, починаючи з Беер-Шеви і аж до Єфремового нагір’я, навертаючи їх до ГОСПОДА, Бога їхніх батьків.
   
 4 Josjafat bodde nå i Jerusalem. Derfra dro han ut blant folket fra Beer-Sjeba til Efraims fjelland. Han fikk dem til å vende tilbake til Herren, deres fedres Gud.
 5 Він у всіх поселеннях країни, і особливо в юдейських містах-твердинях, призначив суддів.
   
 5 Han innsatte dommere i landet, i alle festningsbyene i Juda, by for by.
 6 Він говорив суддям: Завжди добре обмірковуйте, що ви чините, адже ви звершуєте судочинство не заради людей, а задля ГОСПОДА, і коли виносите вирок, Він присутній!
   
 6 Og han sa til dommerne: «Vær nøye med hva dere gjør, for dere skal ikke dømme på vegne av mennesker, men for Herren. Han er med dere når dere feller dom.
 7 Тож нехай вас завжди огортає ГОСПОДНІЙ страх; звершуючи судочинство, будьте особливо пильними, оскільки в ГОСПОДА, нашого Бога, не може бути несправедливості й упередженості щодо особи, ані підкупу!
   
 7 La nå frykt for Herren være over dere! Pass på hva dere gjør, for hos Herren vår Gud er det ingen urett. Han gjør ikke forskjell på folk og tar ikke imot bestikkelser.»
   
 8 Так само і в Єрусалимі Йосафат настановив декого з-посеред левітів, священиків і глав племен Ізраїлю, аби судили ГОСПОДНІМ судом, вирішуючи суперечки та позови мешканців Єрусалима.
   
 8 Også i Jerusalem innsatte Josjafat noen av levittene og prestene og noen av Israels familieoverhoder til å dømme på Herrens vegne og til å avgjøre saker mellom Jerusalems innbyggere.
 9 Він дав їм таку настанову: Ви маєте діяти в ГОСПОДНЬОМУ страсі, справедливо й зі щирим серцем.
   
 9 Han ga dem dette påbudet: «I frykt for Herren skal dere trofast og helhjertet gjøre slik:
10 Яка би спірна справа чи позов до вас не надходили від ваших братів, котрі мешкають у своїх містах, – чи це справа щодо кровопролиття, чи стосовно порушення Закону, Заповіді, якоїсь постанови чи обряду, – завжди їх застерігайте, аби вони не грішили перед ГОСПОДОМ, і щоб Його гнів не впав на вас і на ваших братів. Діючи так, ви не учините гріха.
   
10 Hver gang deres landsmenn, hvilken by de så bor i, legger fram en sak for dere – enten det gjelder en drapssak eller spørsmål om lov og bud, forskrifter og rettsregler – da skal dere advare dem så de ikke fører skyld over seg for Herren og hans vrede rammer både dere og deres landsmenn. Slik må dere gjøre, ellers fører dere skyld over dere.
11 А ось первосвященик Амарія буде головним серед вас у кожній ГОСПОДНІЙ справі, а також і Зевадія, син Їзмаїла, глава Юдиного племені, буде головним відносно царських справ. Писарі-левіти будуть до ваших послуг. Будьте мужні й чесні, а ГОСПОДЬ завжди буде з добрим і (справедливим)! 11 Se, i alle saker som hører inn under Herren, skal øverstepresten Amarja være lederen deres, og Sebadja, sønn av Ismael, fyrste for Judas hus, i alle saker som hører inn under kongen. Og levittene skal være deres tilsynsmenn. Vær sterke og gå til verket! Må Herren være med den som gjør det gode!»
< Forrige kapittelNeste kapittel >

27. januar 2023

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. 9Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. ... Vis hele teksten

8Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. 9Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. 10For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter. 12Etter frihetens lov skal dere dømmes, etter den skal dere tale og handle. 13For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen.

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. ... Vis hele teksten

8Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. 10For den som held heile lova, men snublar i eit einaste bod, han har gjort seg skuldig i brot på dei alle. 11For han som sa: Du skal ikkje bryta ekteskapet, han sa òg: Du skal ikkje slå i hel. Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12Etter fridomens lov skal de dømmast, etter den skal de tala og handla. 13For dommen skal vera utan miskunn mot den som ikkje har vist miskunn. Men miskunn sigrar over dommen.

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Jos dii ollašuhttibehtet lága gonagaslaš báhkkoma nugo dat lea čállagiin: Ráhkis lagamuččat nugo iežat, de dahkabehtet riekta. 9Muhto jos dii geahččabehtet olbmo hápmái, de dii suddudehpet, ja láhka cuoigu din rihkkun. ... Vis hele teksten

8Jos dii ollašuhttibehtet lága gonagaslaš báhkkoma nugo dat lea čállagiin: Ráhkis lagamuččat nugo iežat, de dahkabehtet riekta. 9Muhto jos dii geahččabehtet olbmo hápmái, de dii suddudehpet, ja láhka cuoigu din rihkkun. 10Dat gii muđui doallá lága muhto rihkku dan ovtta sajis, lea rihkkon buot báhkkomiid. 11Son gii celkkii: Don it oaččo rihkkut náittosdili, celkkii maiddái: Don it oaččo goddit. Vaikko it rihkoše náittosdili, de don leat láhkarihkku, jos gottát. 12Friddjavuođa lága mielde dii dubmejuvvobehtet; atnet dan muittus maid ain sárdnubehtet dahje dahkabehtet. 13Duopmu lea árpmuheapme dasa gii ii leat leamaš váibmoláđis, muhto váibmoláđisvuohta vuoitá duomu.