Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >
4(Соломон) спорудив і мідний жертовник завдовжки двадцять ліктів, завширшки двадцять ліктів і десять ліктів заввишки.
   

Utstyret til tempelet
4Salomo laget et bronsealter. Det var tjue alen langt, tjue alen bredt og ti alen høyt.
 2 Він литтям виготовив (з міді) кругле море, діаметром у десять ліктів від одного краю до другого краю і заввишки п’ять ліктів; його окружність довкола становила тридцять ліктів.
   
 2 Så laget han havet av støpt metall. Det var sirkelformet og målte ti alen fra kant til kant. Høyden var fem alen, og omkretsen målte tretti alen med målesnor.
 3 Нижче отвору море прикрашали зображення волів – по десять на кожен лікоть. Такі зображення були на всій стінці моря довкола. Воли були розташовані в два ряди й відлиті разом з морем як одне ціле.
   
 3 Nedenfor kanten var det bilder av okser hele veien rundt. De omkranset hele havet, ti på hver alen. Det var to rader med okser, støpt i ett med havet.
 4 Море стояло на дванадцяти волах, – три були обернені головами на північ, три обернені на захід, три звернені на південь, і три – на схід; зверху на них спиралось море, а їхні тулуби під морем були обернені до середини.
   
 4 Havet sto på tolv okser; tre av dem vendte mot nord, tre mot vest, tre mot sør og tre mot øst. De sto alle med bakkroppen innover, og havet hvilte på dem.
 5 Товщина стінок моря була на долоню, а його край, подібний до обідка чаші, виглядав, наче квітка лілеї. Вміщало море три тисячі батів води**.
   
 5 Det var en håndsbredd tykt, og kanten var laget som kanten på et beger, formet som en lilje. Det rommet tre tusen bat.
   
 6 Соломон зробив також десять умивальниць, розмістивши п’ять з правого боку (Храму), і п’ять – з лівого, для миття в них жертв, призначених на всепалення. А в морі священики здійснювали ритуальне обмивання.
   
 6 Så laget han ti fat og satte fem på den høyre siden og fem på den venstre siden. De skulle brukes til vasking. Det som hørte til brennofferet, ble skylt i dem. Men prestene skulle vaske seg i havet.
 7 Він зробив і десять золотих світильників, за встановленим приписом, і поставив їх у Храмі, – п’ять з правого боку, а п’ять – з лівого.
   
 7 Han laget også ti lysestaker av gull ifølge forskriftene og satte dem i tempelet, fem på den høyre siden og fem på den venstre siden.
 8 Потім Соломон виготовив десять (золотих) столів, які також поставив у Храмі, – по п’ять з правого і з лівого боків; зробив також і сто золотих чаш.
   
 8 Han laget ti bord som han stilte opp i tempelet, fem på den høyre siden og fem på den venstre siden. Han laget også hundre offerskåler av gull.
 9 Далі влаштував для священиків двір, а також великий двір, з вхідними дверима знадвору; ті двері він покрив міддю.
   
 9 Så bygde han prestenes forgård og den store forgården med dører til. Dørene kledde han med bronse.
10 Море встановив навпроти південно-східного рогу (Храму).
   
10 Havet satte han på den høyre siden, mot sørøst.
   
11 Хірам виготовив казани, лопатки та чаші-кропильниці. Отже, Хірам завершив усю працю, яку мав зробити для царя Соломона в Божому Храмі, зокрема:
   
11 Hiram laget grytene, ildskuffene og offerskålene. Dermed var Hiram ferdig med det håndverksarbeidet han skulle gjøre for kong Salomo i Guds hus:
12 дві колони, дві округлі капітелі зверху колон, два (мідні) мережива, що оперізували окружність двох капітелей, зверху колон;
   
12 to søyler; to skåler på søylehodene øverst på søylene; to slyngornamenter til å dekke de to skålene;
13 чотириста гранатових яблук для двох мережив, – по два ряди гранатових яблук на кожному мереживі, – що покривало окружність двох капітелей зверху колон.
   
13 de fire hundre granateplene til de to slyngornamentene – to rader granatepler til hvert ornament, til å dekke de to skålene på søylehodene øverst på søylene.
14 Зробив він також підставки, і виготовив умивальниці на ті підставки;
   
14 Han laget vognstativene og fatene til hvert av dem,
15 одне море, і під ним дванадцять волів;
   
15 havet – det var bare ett – og de tolv oksene under det,
16 казани, лопатки і виделки з усім необхідним посудом. Усе це зробив Хірам-Аві цареві Соломону для ГОСПОДНЬОГО Храму з відполірованої міді.
   
16 grytene, ildskuffene og gaflene. Alt dette utstyret som mester Hiram laget for kong Salomo til Herrens hus, var av polert bronse.
   
17 Цар розпорядився, аби все відливали в глинистому ґрунті Йорданської Долини між Суккотом і Цередою.
   
17 Det var på Jordan-sletten kongen lot dem bli støpt, i den tykke leirjorden mellom Sukkot og Sereda.
18 Соломон виготовив різного посуду ((начиння)) дуже велику кількість, оскільки міді ніхто не важив;
   
18 Salomo fikk laget alt dette utstyret i slike mengder at det ikke var mulig å si hvor mye bronsen veide.
   
19 Соломон також зробив увесь посуд та приладдя для Божого Храму, зокрема: золотий жертовник та столи, на яких покладали Виставні хліби;
   
19 Salomo fikk også laget alle de andre gjenstandene som skulle være i Guds hus: gullalteret og bordene som skuebrødene skulle ligge på,
20 світильники і до них лампадки зі щирого золота, щоб їх запалювати за приписом перед Святим Святих, як і
   
20 lysestakene med lamper som skulle tennes ifølge forskriftene – de sto foran Det aller helligste og var av rent gull –
21 квіти, лампи та щипці, – все зі щирого золота;
   
21 blomsterornamentene, lampene og tengene av gull, ja, av det fineste gull,
22 ножі, чаші-кропильниці, чашечки-попільнички й кадильниці – все зі щирого золота; двері до Храму та внутрішні двері у Святе Святих, а також двері до головного залу Храму ((Святого)) – все зі золота. 22 lysesaksene, offerskålene, kannene og glopannene av rent gull. Inngangsdørene til tempelet, både de indre dørene til Det aller helligste og dørene inn til selve tempelet, var av gull.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

26. november 2022

Dagens bibelord

Salmene 118,15–23

Les i nettbibelen

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. ... Vis hele teksten

15Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, 16Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. 18Hardt har Herren tuktet meg, men han overga meg ikke til døden. 19Lukk rettferds porter opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren! 20Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn. 21Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. 23Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. ... Vis hele teksten

15Høyr, det er jubel og sigersrop i teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk, 16Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk. 17Eg skal ikkje døy, men leva og fortelja om Herrens gjerningar. 18Hardt har Herren tukta meg, men han overgav meg ikkje til døden. 19Lat rettferds portar opp for meg, eg vil gå inn og prisa Herren! 20Dette er Herrens port, her går dei rettferdige inn. 21Eg prisar deg fordi du svara meg, du vart mi frelse. 22Steinen som bygningsmennene vraka, har vorte hjørnestein. 23Dette er Herrens eige verk, underfullt er det i våre auge.

Dagens bibelord

Salmane 118,15–23

Les i nettbibelen

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. ... Vis hele teksten

15Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat gullojit vanhurskásiid gođiin: Hearrá giehta lea čájehan fámus! 16Hearrá giehta lea min badjelis. Hearrá giehta lea čájehan fámus! 17In mun jáme, mun ealán ja muitalan Hearrá daguid. 18Garrasit Hearrá bagadii mu, muhto son ii addán mu jápmima gihtii. 19Rabastehket munnje vanhurskkisvuođa poarttaid! Mun manan sisa ja giittán Hearrá. 20Dát lea Hearrá poarta, dákko ožžot vanhurskásat mannat. 21Mun giittán du, go don gullet mu ja gádjot mu. 22Geađgi maid huksejeaddjit hilgo, lea šaddan čiehkageađgin. 23Hearrá lea dan dahkan, ja dat lea ovddolaš min čalmmiide.