Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Хронiк (2-а книга паралiпоменон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Інші Соломонові діла
8Минуло двадцять років, упродовж яких Соломон будував ГОСПОДНІЙ Храм і власний палац,
   

Salomo fullfører verket
8Da de tjue årene var gått som Salomo hadde brukt til å bygge Herrens hus og kongeborgen,
 2 а також відбудовував міста, які передав Соломонові Хірам. Відбудувавши їх, Соломон поселив там ізраїльтян.
   
 2 bygde han opp igjen de byene som Hiram hadde gitt ham, og lot israelitter bosette seg der.
 3 Після того сталося так, що Соломон виступив проти Хамат-Цови, й завоював її.
   
 3 Så dro Salomo til Hamat-Soba og inntok byen.
 4 Він також відбудував Тадмор у пустелі та всі міста зі зерносховищами, що побудовані в Хаматі.
   
 4 Han bygde opp igjen Tadmor i ørkenen og alle byene med lagerhus som han hadde bygd i Hamat.
 5 (Соломон) розбудував і Верхній Бет-Хорон та Нижній Бет-Хорон, перетворивши їх на міста-фортеці з брамами та засувами,
   
 5 Han bygde også opp igjen Øvre Bet-Horon og Nedre Bet-Horon til befestede byer med murer, porter og bommer,
 6 а також Баалат, й усі інші міста зі зерносховищами, які належали Соломонові; всі міста для колісниць і міста для кінноти. Все, що лише Соломон бажав побудувати в Єрусалимі, в Лівані та в усьому краю свого владарювання, він здійснив.
   
 6 og Baalat og alle byene hvor Salomo hadde lagerhus, og alle de byene hvor han hadde vognene og hestene sine. Han bygde også alt han ønsket seg både i Jerusalem og i Libanon, i hele det riket han hersket over.
   
 7 Всі мешканці краю, котрі не походили від ізраїльтян, а саме: хеттейці, аморейці, періззейці, гіввійці та євусейці, –
   
 7 I landet var det fortsatt igjen en befolkning som ikke tilhørte Israel: hetitter, amoritter, perisitter, hevitter og jebusitter.
 8 нащадки людей, котрі залишилися в країні та яких ізраїльтяни не знищили під (час завоювання Ханаану), то всіх їх Соломон призначив виконувати примусову роботу аж до сьогодні.
   
 8 Salomo la pliktarbeid på etterkommerne av disse folkene, så mange som ennå var igjen i landet fordi israelittene ikke hadde gjort ende på dem. Slik har det vært til denne dag.
 9 Проте жодного ізраїльтянина Соломон не залучив до підневільної ((примусової)) праці, а вони були, переважно військовими людьми та його особистими охоронцями, і начальниками над його колісницями, а також його кіннотниками.
   
 9 Men han satte ingen av israelittene til å gjøre slavearbeid; de var krigere, befalsmenn, vognkommandanter og ryttere.
10 Деякі (ізраїльтяни) були найвищими урядниками, яких мав цар Соломон у кількості двісті п’ятдесят чоловік, котрі правили народом...
   
10 Tallet på de arbeidslederne kong Salomo hadde, var to hundre og femti. De hadde tilsyn med arbeidsfolkene.
   
11 Соломон переселив дочку фараона з Міста Давида в палац, який він для неї збудував, розмірковуючи так: Моя дружина не повинна мешкати в палаці царя Ізраїлю, Давида, адже він святий, оскільки туди вносився ГОСПОДНІЙ Ковчег.
   
11 Salomo førte faraos datter fra Davidsbyen opp til det huset han hadde bygd for henne. Han sa: «Det skal ikke bo noen kvinne i huset til David, Israels konge. For det er hellig, siden Herrens paktkiste er kommet dit.»
   
12 З того часу Соломон почав приносити для ГОСПОДА всепалення на ГОСПОДНЬОМУ жертовнику, який він спорудив перед притвором Храму,
   
12 Så ofret Salomo brennoffer til Herren på Herrens alter som han hadde bygd foran forhallen.
13 як належало робити кожного дня, згідно зі заповідями Мойсея, а також щосуботи, в новомісяччя і на три щорічні свята: на Свято Опрісноків, на Свято Тижнів ((Седмиць)) і на Свято Наметів ((Кучок)).
   
13 Hver dag ofret han så mye som Moses hadde påbudt, på sabbatsdagene, nymånedagene og på de tre høytidene i året: de usyrede brøds høytid, ukefesten og løvhyttefesten.
14 Дотримуючись приписів свого батька Давида, Соломон встановив порядок почергового служіння священиків, а також почерговість ((зміни)) служіння левітів, аби вони за своїм призначенням співали гімни хвали та прислуговували священикам, як приписувалось на кожен день. Він поставив і вартових біля дверей та брам, згідно з їхньою почерговістю, як заповів Божий чоловік Давид.
   
14 Etter den forskriften hans far David hadde gitt, fastsatte han skiftordningen for prestene i deres tjeneste, og tjenesten for levittene og for dørvokterne ved de enkelte portene, skift for skift. Tjenesten for levittene besto i å synge lovsanger og å hjelpe prestene i tjenesten, slik det krevdes hver dag. For dette hadde gudsmannen David påbudt.
15 Наказ царя щодо священиків і левітів, а також стосовно інших справ і, зокрема, відповідальних за скарбницю, вони не порушували.
   
15 De vek ikke av fra det som kongen hadde befalt når det gjaldt prestene og levittene, verken om skattkamrene eller noe annet.
   
16 Так само ретельно виконувались всі праці щодо ГОСПОДНЬОГО Храму, починаючи зі закладення підвалин і до його закінчення. Отже, вся праця щодо будівництва ГОСПОДНЬОГО Храму цілковито була завершена.
   
16 Nå var hele Salomos verk fullført, fra den dagen da grunnvollen til Herrens hus ble lagt, inntil det sto ferdig. Herrens hus var fullført.
   
17 Якось Соломон вирушив до Еціон-Ґевера й до Елату, що на узбережжі (Червоного) моря в Едомському краю.
   
17 Siden dro Salomo til Esjon-Geber og til Eilat, som ligger ved kysten i Edom-landet.
18 А Хірам прислав йому через своїх слуг кораблі разом із людьми, обізнаними з морем; вони вирушили разом зі слугами Соломона до Офіру, звідки взяли чотириста п’ятдесят талантів золота, яке привезли цареві Соломону. 18 Hiram fikk noen av mennene sine til å sende ham skip med sjøfolk som var godt kjent på havet. De dro av sted sammen med Salomos menn til Ofir. Der hentet de fire hundre og femti talenter gull, som de førte til kong Salomo.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

10. august 2022

Dagens bibelord

1. Peter 3,8–17

Les i nettbibelen

8Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. 9Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse. ... Vis hele teksten

8Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. 9Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse. 10Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale. 11Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den. 12For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde. 13Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? 14Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, 15men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. 16Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. 17Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde.