Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Andre Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Dronningen av Saba gjester Salomo
9Da dronningen av Saba fikk høre om Salomo, kom hun for å prøve ham med gåter. Hun kom til Jerusalem med et stort følge, og med kameler som bar krydder, gull i mengde og edelstener. Da hun trådte fram for Salomo, talte hun med ham om alt det som lå henne på hjertet.  2 Og Salomo gav henne svar på alt hun spurte om. Det fantes ikke den ting som var skjult for kongen, så han ikke kunne gi henne svar.  3 Nå fikk dronningen av Saba se hvor vis Salomo var. Hun så også huset han hadde bygd,  4 rettene på hans bord, hoffmennene der de satt, tjenerne som vartet opp, og deres klær, munnskjenkene og deres klesdrakt, og trappen som førte opp til Herrens hus. Hun ble rent fra seg av undring  5 og sa til kongen: «Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom!  6 Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom hit og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten om din store visdom. Du overgår alt det jeg har hørt om deg.  7 Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse tjenerne dine, som alltid får stå hos deg og lytte til din visdom!  8 Lovet være Herren din Gud, som hadde slik godvilje for deg at han satte deg på sin trone som konge for Herren din Gud. Fordi din Gud har Israel kjær og vil holde folket oppe til evig tid, har han satt deg til konge over dem, for at du skal fremme rett og rettferd.»
   
 9 Så gav hun kongen ett hundre og tjue talenter gull og en stor mengde krydder og edelstener. Det har aldri vært så mye krydder i landet som det dronningen av Saba gav kong Salomo.
   
10 Hirams og Salomos menn som hentet gull fra Ofir, hadde også med seg sandeltre og edelstener derfra. 11 Av sandeltreet fikk kongen laget trapper til templet og slottet, og lyrer og harper til sangerne. Noe lignende hadde aldri før vært å se i Juda.
   
12 Kong Salomo gav dronningen av Saba alt det hun hadde lyst på, og alt hun bad om, foruten gaver til gjengjeld for det hun hadde hatt med til kongen. Så brøt hun opp og drog hjem til sitt land sammen med tjenerne sine.
   

Salomos rikdom
13 Det gullet som Salomo fikk inn på ett år, veide 666 talenter. 14 Dertil kom avgiftene fra kjøpmenn og handelsmenn som innførte varer. Også alle araberkongene og stattholderne i landet kom med gull og sølv til Salomo.
   
15 Kong Salomo fikk laget to hundre store skjold av hamret gull; til hvert skjold gikk det med seks hundre sekel gull. 16 Han fikk også laget tre hundre små skjold av hamret gull; til hvert av dem gikk det med tre hundre sekel gull. Alle disse skjoldene satte kongen i Libanon-skoghuset.
   
17 Kongen fikk også laget en stor tronstol av elfenben og kledde den med rent gull. 18 Tronstolen hadde seks trinn og en fotskammel av gull som var festet til den. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av lenene stod det to løver. 19 På de seks trinnene stod det tolv løver, seks på hver side. Maken til tronstol har aldri vært laget i noe annet kongerike.
   
20 Alle drikkekarene til kong Salomo var av gull, og alle redskapene i Libanon-skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. 21 For kongen hadde skip som gikk til Tarsis med noen av Hirams menn. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv og elfenben, apekatter og påfugler.
   
22 Kong Salomo var rikere og visere enn alle andre konger på jorden. 23 Fra alle verdens kanter kom det konger for å besøke Salomo og lytte til den visdommen som Gud hadde lagt ned i hans hjerte. 24 Hvert år kom de med gaver til ham, gjenstander av sølv og gull, klær, våpen, krydder, hester og muldyr.
   
25 Salomo hadde fire tusen stallrom for hester og stridsvogner og tolv tusen hestfolk. Noen av dem plasserte han i vognbyene og noen hos seg selv i Jerusalem. 26 Han rådde over alle kongene fra Eufrat til Filisterlandet og helt til grensen mot Egypt.
   
27 Kongen gjorde sølv like vanlig i Jerusalem som stein, og sedertre like vanlig som morbærtrær i Sjefela. 28 De hentet hester til Salomo fra Egypt og fra alle andre land.
   
29 Det som ellers er å fortelle om Salomo fra først til sist, er skrevet opp i profeten Natans bok, i profetiene av Akia fra Sjilo og i seeren Iddos syner om Jeroboam, sønn av Nebat. 30 Salomo regjerte i Jerusalem i førti år som konge over hele Israel. 31 Så gikk Salomo til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i sin far Davids by, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham.
   
< Forrige kapittelNeste kapittel >

04. desember 2022

Dagens bibelord

Johannes 14,1–14

Les i nettbibelen

1La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? ... Vis hele teksten

1La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4Og dit jeg går, vet dere veien.» 5Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» 6Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 7Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» 8Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 12Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. 13Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. 14Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

Dagens bibelord

Johannes 14,1–14

Les i nettbibelen

1Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde eg då sagt dykk at eg går og vil gjera klar ein stad til dykk? ... Vis hele teksten

1Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde eg då sagt dykk at eg går og vil gjera klar ein stad til dykk? 3Og når eg har gått og gjort klar ein stad til dykk, kjem eg att og tek dykk til meg, så de skal vera der eg er. 4Og dit eg går, veit de vegen.» 5Tomas seier til han: «Herre, vi veit ikkje kvar du går; korleis kan vi då vita vegen?» 6Jesus seier: «Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Far utan gjennom meg. 7Har de kjent meg, skal de òg kjenna Far min. Frå no av kjenner de han og har sett han.» 8Filip seier til han: «Herre, syn oss Far, det er nok for oss.» 9Jesus svarar: «No har eg vore så lang ei tid saman med dykk, og du kjenner meg ikkje, Filip? Den som har sett meg, har sett Far. Korleis kan du då seia: ‘Syn oss Far’? 10Trur du ikkje at eg er i Far og Far i meg? Dei ord eg talar til dykk, har eg ikkje frå meg sjølv; det er Far som er i meg og gjer sine gjerningar. 11Tru meg: Eg er i Far og Far i meg. Om ikkje for anna, så tru det for gjerningane skuld. 12Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som trur på meg, skal gjera dei gjerningane som eg gjer, ja, større gjerningar enn dei, for eg går til Far. 13Og det de bed om i mitt namn, vil eg gjera, så Faderen skal bli herleggjord gjennom Sonen. 14Bed de meg om noko i mitt namn, så skal eg gjera det.

Dagens bibelord

Johannes 14,1–14

Les i nettbibelen

1Allos din váibmu lehko leabuheapme. Oskot Ipmilii ja oskot munnje. 2Mu Áhči viesus leat ollu lanjat. Dajašingo mun muđui ahte manan gárvvistit didjiide saji? ... Vis hele teksten

1Allos din váibmu lehko leabuheapme. Oskot Ipmilii ja oskot munnje. 2Mu Áhči viesus leat ollu lanjat. Dajašingo mun muđui ahte manan gárvvistit didjiide saji? 3Mun manan gárvvistit didjiide saji, muhto boađán fas ruoktot ja vieččan din lusan, vai dii lehpet doppe gos mun lean. 4Ja dii gal diehtibehtet geainnu dohko gosa mun manan.” 5Tomas dajai sutnje: “Hearrá, eat mii dieđe gosa don manat. Mo mii de sáhttit diehtit geainnu?” 6Jesus vástidii: “Mun lean geaidnu, duohtavuohta ja eallin. Ii oktage boađe Áhči lusa muđui go mu bokte. 7Jos dii dovdabehtet mu, de oahppabehtet dovdat maiddái mu Áhči. Dii dovdabehtet su juo dál, diihan lehpet oaidnán su.” 8Filip dajai sutnje: “Hearrá, divtte min oaidnit Áhči, de das lea midjiide galle.” 9Jesus vástidii: “Itgo don, Filip, dovdda mu, vaikko mun lean leamaš juo ná guhká din luhtte? Gii lea oaidnán mu, dat lea oaidnán Áhči. Mo don de sáhtát dadjat: ‘Divtte min oaidnit Áhči’? 10Itgo don oskko ahte mun lean Áhči siste ja Áhčči lea mu siste? Go mun sártnun didjiide, de mun in sártno iešalddán: Áhčči lea mu siste ja dahká iežas daguid. 11Oskot munnje go mun cealkkán ahte mun lean Áhči siste ja Áhčči lea mu siste. Jos dii muđui ehpet oskko, de oskot mu daguid dihte. 12Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Dat gii osku munnje, dahká daid daguid maid mun dagan, ja velá stuoribuidge, dasgo mun manan Áhči lusa. 13Ja maid ihkinassii dii átnubehtet mu nammii, dan mun dagan, vai Áhčči hearvásin dahkkojuvvo Bártni bokte. 14Juos dii átnubehtet juoidá mu nammii, de mun dagan dan.