Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Fjerde Esra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Neste kapittel >

INNLEDNING (Kap. 1–2)
Esras ættetavle
1Her begynner profeten Esras andre bok. Han var sønn av Seraja, som var sønn av Asarja, sønn av Hilkia, sønn av Sjallum, sønn av Sadok, sønn av Akitub,  2 sønn av Akija, sønn av Pinhas, sønn av Eli, sønn av Amarja, sønn av Asarja, sønn av Merajot, sønn av Arna, sønn av Ussi, sønn av Borit, sønn av Abisjua, sønn av Pinhas, sønn av Elasar,  3 sønn av Aron, av Levis stamme. Han var i fangenskap i medernes land den gang Artaxerxes var konge over perserne.
   

Herren forkaster Israel
 4 Herrens ord kom til meg, og det lød slik:  5 Gå og fortell mitt folk om deres misgjerninger, og gjør kjent for deres barn de synder som de har begått mot meg, så de kan fortelle det videre til sine barnebarn.  6 De har handlet verre enn sine fedre, for de har glemt meg og ofret til fremmede guder.  7 Var det ikke jeg som førte dem ut av Egypt, av trellehuset? Men de vakte min harme og lyttet ikke til mine råd.  8 Derfor skal du rive deg i håret og nedkalle alle slags ulykker over dem, for de har ikke fulgt min lov. De er et gjenstridig folk.  9 Hvor lenge skal jeg bære over med dem, jeg som har vist dem så stor kjærlighet? 10 For deres skyld har jeg slått mange konger. Jeg knuste farao, hans stormenn og hele hans hær. 11 Jeg ødela alle folkeslag de møtte, og i øst spredte jeg dem som bodde i provinsene Tyrus og Sidon. Alle deres fiender har jeg tilintetgjort.
   
12 Tal til dem med disse ord: Så sier Herren:
   
13 «Det var jeg som førte dere gjennom havet og banet vei der det ingen vei var. Det var jeg som gav dere Moses til fører og Aron til prest. 14 Jeg lot en ildstøtte lyse for dere og gjorde store under blant dere. Men dere har glemt meg,» sier Herren. 15 Så sier Herren, Den Allmektige: «Jeg sendte dere vaktler som et tegn og gav dere en leir der dere kunne være trygge. Men dere svarte med å klage. 16 Dere fant ingen glede i mitt navn da jeg slo deres fiender. Til denne dag har dere bare klaget. 17 Har dere da glemt alt jeg har gjort for dere? Den gang dere sultet og tørstet i ørkenen, ropte dere til meg: 18 Hvorfor førte du oss hit ut i ørkenen? Var det for å tilintetgjøre oss? Vi vil heller trelle for egypterne enn dø på dette øde sted. 19 Da fikk jeg medynk med mitt folk og gav dere manna å spise; dere spiste av englenes brød. 20 Den gang dere tørstet, kløvde jeg klippen så vannet flommet. Med skyggerike trær beskyttet jeg dere mot solens brennende hete. 21 Jeg gav dere fruktbare landområder og drev ut kanaaneerne, perisittene og filisterne, som stod dere imot. Hva mer kan jeg gjøre for dere?» sier Herren.
   

Herren velger seg et nytt folk
22 Så sier Herren, Den Allmektige: «Den gang dere tørstet i ørkenen, der vannet var beskt, og dere forbannet mitt navn, 23 da svarte jeg ikke med ild fra himmelen, men kastet et tre i elven så vannet ble søtt å drikke.
   
24 Hva skal jeg gjøre med deg, Jakob? Juda, du ville ikke lytte til meg. Derfor vil jeg vende meg til andre folkeslag og gi mitt navn til dem for at de skal holde mine bud. 25 Fordi dere har forlatt meg, vil også jeg forlate dere. Når dere vender dere til meg for å få hjelp, vil jeg ikke vise dere miskunn. 26 Når dere roper til meg, vil jeg ikke lytte. For dere har tilsølt hendene med blod og skynder dere av sted for å slå i hjel. 27 Det kan se ut som dere har forlatt meg, men det er dere selv dere har forlatt,» sier Herren.
   
28 Så sier Herren, Den Allmektige: «Har jeg ikke talt til dere som en far til sin sønn, som en mor til sin datter, og slik en barnepike taler til småbarn? 29 Jeg ville at dere skulle være mitt folk og jeg deres Gud, at dere skulle være mine barn og jeg deres far. 30 Lik en høne som samler kyllingene under sine vinger, har jeg samlet dere. Hva skal jeg nå gjøre med dere? Jeg vil støte dere bort fra mitt åsyn. 31 Når dere bringer meg offergaver, vil jeg vende ansiktet bort. Deres høytider, nymånefester og omskjærelser vil jeg ikke lenger vite av. 32 Jeg sendte mine tjenere, profetene, men dere slo dem i hjel og rev deres døde legemer i stykker. For deres blod krever jeg dere til regnskap,» sier Herren.
   
33 Så sier Herren, Den Allmektige: «Ditt hus ligger øde. Jeg vil blåse dere bort som agner for vinden. 34 Dine sønner skal ikke få arvinger, for de har ikke fulgt mine bud, men gjort det som er ondt i mine øyne. 35 Et nytt folk vil jeg la bo i ditt hus. Jeg har ikke talt til dem, og likevel vil de tro på meg. Jeg har ikke vist dem tegn og under, og likevel vil de gjøre som jeg befaler. 36 Profetene har de ikke sett, og likevel vil de holde seg til deres ord. 37 Ja, jeg vil vise min godhet mot det folket som kommer, og deres små barn skal juble av fryd. Ennå har de ikke sett meg med sine øyne, men i sitt hjerte skal de tro mine ord. 38 Og nå, far Esra, løft ditt blikk og se med stolthet mot det folket som kommer fra øst. 39 Som førere vil jeg gi dem Abraham, Isak og Jakob, Hosea og Amos, Mika, Joel, Obadja og Jona, Nahum og Habakkuk, Sefanja, Sakarja og Malaki, han som også kalles Herrens budbærer.»
   
Neste kapittel >

07. juli 2022

Dagens bibelord

Ordtaka 7,1–3

Les i nettbibelen

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!