Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Andre Kongebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Neste kapittel >

Elia varsler Akasjas død
1Etter at Akab var død, gjorde Moab opprør mot Israel.
   
 2 Akasja falt ut gjennom gittervinduet i sin loftssal i Samaria og ble liggende syk. Da sendte han bud av sted og sa: «Gå og spør Ba’al-Sebub, guden i Ekron, om jeg skal komme meg av denne sykdommen.»  3 Men Herrens engel sa til Elia fra Tisjbe: «Stå opp og gå i møte med sendebudene fra kongen i Samaria og si til dem: Er det ingen Gud i Israel, siden dere går for å rådspørre Ba’al-Sebub, guden i Ekron?  4 Derfor sier Herren så: Du kommer ikke til å stå opp fra den sengen du har lagt deg i; du skal dø.» Så gikk Elia.
   
 5 Sendebudene vendte da tilbake til kongen. «Hvorfor kommer dere alt tilbake?» spurte han.  6 De svarte: «Det kom en mann imot oss, og han sa til oss: Gå tilbake til kongen som har sendt dere, og si til ham: Så sier Herren: Er det ingen Gud i Israel, siden du sender bud for å rådspørre Ba’al-Sebub, guden i Ekron? Derfor kommer du ikke til å stå opp fra den sengen du har lagt deg i; du skal dø.»  7 Da sa kongen til dem: «Hvordan så han ut, den mannen som kom imot dere og talte slik til dere?»  8 De svarte: «Han var kledd i lodden kappe og hadde et lærbelte om livet.» Da sa han: «Det var Elia fra Tisjbe!»
   
 9 Nå sendte kongen en femtimannsfører med sine menn av sted til Elia. Han kom opp til profeten mens han satt på toppen av et berg, og sa: «Gudsmann, kongen sier at du skal komme ned!» 10 Elia svarte: «Så sant jeg er en gudsmann, skal ild fare ned fra himmelen og fortære deg og dine femti menn!» Og ild fór ned fra himmelen og fortærte føreren og hans femti menn.
   
11 Så sendte kongen en annen femtimannsfører og hans menn, og han sa til Elia: «Gudsmann, så sier kongen: Skynd deg og kom ned!» 12 Men Elia svarte: «Så sant jeg er en gudsmann, skal ild komme ned fra himmelen og fortære deg og dine femti menn!» Og Guds ild fór ned fra himmelen og fortærte ham og hans menn.
   
13 For tredje gang sendte kongen en femtimannsfører og hans menn til ham. Denne føreren gikk opp til Elia, falt på kne for ham og bønnfalt ham: «Gudsmann,» sa han, «tenk på hvor dyrebart livet er for meg og disse femti tjenerne dine. 14 Det fór ild ned fra himmelen og fortærte de to forrige førerne og deres menn. Nå må du spare mitt liv!»
   
15 Herrens engel sa til Elia: «Gå ned med ham og vær ikke redd ham!» Da stod han opp, fulgte med føreren til kongen 16 og sa til ham: «Så sier Herren: Fordi du sendte bud for å rådspørre Ba’al-Sebub, guden i Ekron, som om det ikke var noen Gud å spørre i Israel, skal du ikke stå opp fra den sengen du har lagt deg i; du skal dø.» 17 Og det ordet fra Herren som Elia hadde talt, gikk i oppfyllelse. Akasja døde, og hans bror Joram ble konge etter ham; for han hadde ingen sønn. Dette skjedde i det andre året Joram, sønn av Josjafat, var konge i Juda. 18 Det som ellers er å fortelle om Akasja og det han utrettet, er skrevet opp i Israels-kongenes krønike.
   
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!