Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Книга пророка Амоса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neste kapittel >

Кари на сусідні народи
1Слова Амоса, котрий був пастухом у Текої. Він бачив видіння про Ізраїль за днів Уззії, юдейського царя. Царем в Ізраїлі тоді був Єровоам, син Йоаша, за два роки до землетрусу.
   
1Ord av Amos, en sauebonde fra Tekoa, det han så om Israel i de dager da Ussia var konge i Juda og Jeroboam, sønn av Joasj, var konge i Israel, to år før jordskjelvet.
Dom over nabofolkene
   
 2 Він сказав: Як тільки ГОСПОДЬ заговорить зі Сіону, і з Єрусалима подасть Свій голос, зразу засумують (улюблені) пастухами пасовиська і висохнуть вершини Кармелю.
   
 2 Han sa:
           Herren brøler fra Sion,
          fra Jerusalem runger hans røst.
          Gjeternes beitemarker skal sørge,
          Karmels topp skal tørke.
          
   
 3 Так говорить ГОСПОДЬ: За три, навіть чотири, злочини Дамаска Я не пощаджу його, оскільки вони ((його мешканці)) молотили Гілеад залізними зубцями.
   
 3 Så sier Herren:
          Tre ugjerninger av Damaskus, ja, fire
          – jeg holder det ikke tilbake!
          For de tresket Gilead med jerntagger.
          
   
 4 Тому пошлю вогонь на дім Хазаїла, й він пожере укріплені палаци Бен-Гадада.
   
 4 Jeg sender ild mot Hasaels hus,
          den skal fortære Ben-Hadads borger.
          
   
 5 Я розіб’ю засуви Дамаска і знищу мешканців долини Авена, а також того, хто тримає скіпетр у Бет-Едені, і буде виселено арамійський народ до Кіра, – каже ГОСПОДЬ.
   
 5 Jeg sprenger portbommen i Damaskus,
          utrydder ham som troner i Aven-dalen,
          og ham som bærer septer i Bet-Eden.
          Arams folk skal i eksil til Kir,
          sier Herren.
          
   
 6 Так говорить ГОСПОДЬ: За три, навіть чотири, злочини Ґази не відміню покарання від неї, оскільки вони ((його мешканці)) всіх підряд брали в полон, аби продати Едомові.
   
 6 Så sier Herren:
          Tre ugjerninger av Gaza, ja, fire
          – jeg holder det ikke tilbake!
          For de drev alle i eksil og overga dem til Edom.
          
   
 7 Тому Я пошлю вогонь на стіни Ґази, який пожере її укріплені палаци.
   
 7 Jeg sender ild mot muren rundt Gaza,
          den skal fortære borgene hennes.
          
   
 8 Я знищу мешканців Ашдода й того, хто тримає скіпетр в Ашкелоні, й простягну Свою руку на Екрон, аж поки не загинуть залишки филистимців, – говорить Владика, ГОСПОДЬ.
   
 8 Jeg utrydder ham som troner i Asjdod,
          og ham som bærer septer i Asjkalon.
          Jeg løfter hånden mot Ekron,
          og resten av filisterne skal gå til grunne,
          sier Herren Gud.
          
   
 9 Так говорить ГОСПОДЬ: За три, навіть чотири, злочини Тира не пощаджу його, оскільки вони ((тирійці)) віддали Едомові всіх своїх полонених, не взявши навіть до уваги братерський договір.
   
 9 Så sier Herren:
          Tre ugjerninger av Tyros, ja, fire
          – jeg holder det ikke tilbake!
          For de overga til Edom alle som de drev i eksil,
          de husket ikke på brødrepakten.
          
   
10 Тому Я пошлю вогонь на стіни Тира, який пожере його укріплені палаци.
   
10 Jeg sender ild mot muren rundt Tyros,
          den skal fortære borgene der.
          
   
11 Так говорить ГОСПОДЬ: За три, навіть чотири, злочини Едому не відверну покарання від нього! Адже він з мечем у руках переслідував свого брата, тамуючи в собі усяке почуття милосердя. Він постійно палав гнівом, підживляючи свою несамовиту лють.
   
11 Så sier Herren:
          Tre ugjerninger av Edom, ja, fire
          – jeg holder det ikke tilbake!
          For de jaget brødrene sine med sverd,
          de viste ingen barmhjertighet.
          De holdt alltid fast på sin harme,
          vreden voktet de i det uendelige.
          
   
12 Тому Я пошлю вогонь на Теман, і він пожере укріплені палаци Боцри.
   
12 Jeg sender ild mot Teman,
          den skal fortære borgene i Bosra.
          
   
13 Так говорить ГОСПОДЬ: За три, навіть чотири, злочини аммонійців не відверну покарання від них! Адже вони розтинали вагітних гілеадійок, коли поширювали свої кордони!
   
13 Så sier Herren:
          Tre ugjerninger av ammonittene, ja, fire
          – jeg holder det ikke tilbake!
          For de skar opp gravide i Gilead
          og utvidet grensene sine.
          
   
14 Через те Я віддам вогню стіни Рабби, який пожере її укріплені палаци під бойові крики в день битви, та завивання вітру в час бурі.
   
14 Jeg setter fyr på muren rundt Rabba,
          ild skal fortære borgene der
          under kampropene på stridens dag,
          i stormen på uværsdagen.
          
   
15 Їхній цар піде у вигнання, а разом з ним і його можновладці, – говорить ГОСПОДЬ. 15 Da skal kongen deres gå i eksil
          sammen med stormennene,
          sier Herren.
Neste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.