Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sárdnideaddji girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Neste kapittel >
1Sárdnideaddji, Davida bártni ja Jerusalema gonagasa, sánit.
Buot lea duššálašvuohta
     2 Duššálašvuođaid duššálašvuohta,
          dadjá Sárdnideaddji,
          duššálašvuođaid duššálašvuohta,
          buot lea duššálašvuohta!
          
   
 3 Mii ávkkiid olbmui lea buot su rahčamušas
          beaivváža vuolde?
          
   
 4 Buolva manná ja buolva boahtá,
          muhto eanan bissu agálaččat.
          
   
 5 Beaivváš badjána ja beaivváš luoitáda,
          de dat gáhččá sadjásis
          gos dat fas badjána.
          
   
 6 Biegga bossu lulás ja jorrá davás,
          dat jorrá ahte jorrá,
          ja jorramiiddásis dat ain máhccá.
          
   
 7 Buot jogat golget merrii,
          muhto mearra ii dieva,
          ja dan báikái gosa jogat leat golgan,
          dasa dat ain golget.
          
   
 8 Buot áššit johtet iežaset váibadeaddji jođu,
          olbmo sánit eai máhte cealkit buot.
          Čalbmi ii gallán oaidnimis
          iige beallji dieva gullamis.
          
   
 9 Mii lea leamaš, dat lea ain,
          mii lea dáhpáhuvvan, dat dáhpáhuvvá fas;
          ii leat mihkkege ođđasiid beaivváža vuolde.
          
   
10 Jos lea mihkkege man birra daddjojuvvo:
          “Geahča, dát lea ođas”,
          de dattetge dat lea leamaš ovdalaš áiggiid,
          guhká ovdal min.
          
   
11 Ii oktage muitte dološ dáhpáhusaid,
          ja boahtti buolvvat vajálduhttet dange
          mii vel dáhpáhuvvá.

Sárdnideaddji ohcá eallima ulbmila
12 Mun, Sárdnideaddji, ledjen Israela gonagas Jerusalemis. 13 Mun mearridin guorahallat ja diđoštit viissisvuođain buot mii dáhpáhuvvá almmi vuolde. Dán lossa barggu Ipmil lea addán olbmo giksin. 14 Mun gehččen buot mii dáhpáhuvvá beaivváža vuolde: Buot lea duššálašvuohta ja biekka váinnuheapmi.
          
   
15 Moalkkas ii sáhte šaddat njuolgadin,
          dat mii váilu, ii sáhte lohkkojuvvot.
   
16 Mun jurddašin: Mun lean joksan ain eambbo viisodaga, eambbo go oktage gii lea ráđđen Jerusalemis ovdal mu, ja lean vurken váibmosan ollu viisodaga ja dieđu. 17 Ja mun mearridin ipmirdit mii lea viisodat ja diehtu, mii lea jallodat ja jierpmehisvuohta, muhto mun lean ipmirdan ahte datge lei biekka váinnuheapmi.
          
   
18 Gos lea ollu viisodat, das lea ollu váivi,
          ja gii lasiha dieđu, dat lasiha bákčasa.
Neste kapittel >

21. mai 2022

Dagens bibelord

Romerne 12,9–18

Les i nettbibelen

9La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! ... Vis hele teksten

9La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! 12Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. 13Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 14Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. 15Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. 16Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. 17Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. 18Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.