Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Мойсея. Вихід

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Neste kapittel >

Яковів рід
1Ось імена синів Ізраїля, які прийшли до Єгипту з Яковом. Кожен прийшов зі своїм домом.

Slavearbeidet i Egypt
1Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt; de kom sammen med Jakob, hver med sin husstand:
 2 Рувим, Симеон, Левій і Юда;  2 Ruben, Simon, Levi og Juda,
 3 Іссахар, Завулон і Веніямін;  3 Jissakar, Sebulon og Benjamin,
 4 Дан і Нефталим, Ґад і Асир.  4 Dan og Naftali, Gad og Asjer.
 5 Усіx же осіб, які вийшли зі стегна Якова, було сімдесят душ. А Йосиф (уже) був у Єгипті.  5 Det var i alt sytti personer som stammet fra Jakob. Josef var allerede i Egypt.
 6 І помер Йосиф, і всі його брати, і все те покоління.  6 Så døde Josef og alle brødrene hans og hele dette slektsleddet.
 7 А нащадки Ізраїля плодилися, роїлися і множилися, і стали надзвичайно сильними. І наповнився ними той край.  7 Men israelittene var fruktbare, de økte, ble mange og svært tallrike. Hele landet ble fullt av dem.
   

Переслідування синів Ізраϊлевих
 8 А в Єгипті постав новий цар, який не знав Йосифа.
 8 Det sto fram en ny konge i Egypt, en som ikke visste om Josef.
 9 І сказав він своєму народові: Ось народ Ізраїлевих нащадків численніший і сильніший за нас.  9 Han sa til folket sitt: «Se, Israelsfolket er blitt for stort og tallrikt for oss.
10 Давайте будемо мудріші за нього, аби він не множився. Бо станеться, коли трапиться нам війна, то він приєднається до наших ворогів, і воюватиме проти нас, і вийде із цієї землі. 10 Kom, la oss gå klokt til verks mot dem, så de ikke blir enda flere! For blir det krig, slår de seg kanskje sammen med fiendene våre, kjemper mot oss og drar fra landet.»
   
11 І поставили над ним наглядачів за примусовою роботою, щоб гнобити його своєю важкою роботою. І він будував фараонові міста для запасів: Пітом і Рамсес. 11 De satte så oppsynsmenn over israelittene for å plage dem med tvangsarbeid. De måtte bygge to forrådsbyer for farao, Pitom og Ramses.
12 Але чим більше його гнобили, тим більше він множився та більше поширювався. І боялися (єгиптяни) нащадків Ізраїля. 12 Men jo mer de ble plaget, jo flere ble de, og jo mer bredte de seg ut. Og egypterne ble redde for israelittene.
13 Тож Єгипет безжально змушував працювати нащадків Ізраїля. 13 De tvang israelittene til slavearbeid
14 Вони робили гірким їхнє життя важкою працею біля глини та біля цегли і всякою працею на полі, всякою своєю працею, яку безжально змушували виконувати. 14 og gjorde livet bittert for dem. De påla dem hardt arbeid med leire og teglstein og all slags arbeid ute på marken. Alt dette slavearbeidet ble israelittene tvunget til å gjøre.
   

Наказ бабам‑сповитухам убивати єврейських синів
15 І звернувся єгипетський цар до єврейських повитух, ім’я ж першої – Шіфра, а ім’я другої – Пуа,
15 Kongen i Egypt sa til hebreernes jordmødre – den ene het Sjifra og den andre Pua:
16 і звелів: Коли допомагаєте єврейкам під час пологів, то дивіться на місці: якщо це син, то вбивайте його, а якщо це дочка, то нехай живе. 16 «Når dere hjelper hebreerkvinnene til å føde, skal dere se etter i fødestolen: Er det en gutt, skal dere drepe ham; er det en jente, skal hun få leve.»
17 Але повитухи боялися Бога і не чинили так, як звелів їм єгипетський цар. Тож вони залишали дітей живими. 17 Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som egypterkongen hadde sagt til dem. De lot guttene leve.
18 Тоді єгипетський цар покликав повитух і запитав їх: Чому ви робите це – залишаєте дітей живими? 18 Da kalte egypterkongen jordmødrene til seg og sa: «Hvorfor gjør dere dette? Dere lar guttene leve!»
19 А повитухи відповіли фараонові: Бо єврейки не (такі, ) як єгипетські жінки. Вони сильні: перед тим, як прийде до них повитуха, вони народжують. 19 Jordmødrene svarte farao: «Hebreerkvinnene er ikke slik som de egyptiske. De er mer livskraftige. Før jordmoren kommer til dem, har de født.»
20 І Бог чинив добро повитухам, а народ множився і дуже зміцнювався. 20 Da gjorde Gud vel imot jordmødrene, og folket ble stort og svært tallrikt.
21 І сталося, оскільки повитухи боялися Бога, то Він розбудовував їхні доми. 21 Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere.
   
22 Тоді фараон наказав усьому своєму народові, кажучи: Кожного народженого (єврейського) сина кидайте до Нілу, а кожну дочку залишайте живою. 22 Da befalte farao hele folket sitt: «Hver nyfødt gutt skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve!»
Neste kapittel >

04. oktober 2022

Dagens bibelord

Matteus 6,25–29

Les i nettbibelen

25Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? ... Vis hele teksten

25Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? 27Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.