Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Мойсея. Вихід

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Жертівник
27З акацієвого дерева зробиш жертовник. Він (має бути) п’ять ліктів завдовжки і п’ять ліктів завширшки. Отже, жертовник буде квадратним, висотою три лікті.

Brennofferalteret
27Du skal lage alteret av akasietre, fem alen langt og fem alen bredt. Det skal være firkantet og tre alen høyt.
 2 На чотирьох його кутах зробиш суцільні з жертовником роги, які покриєш міддю.  2 På hvert av de fire hjørnene skal du lage et horn, og hornene skal gå i ett med alteret. Du skal kle det med bronse.
 3 І зробиш для нього посудини, аби вибирати попіл і залишки жиру, його лопатки, його казани, його виделки для м’яса і його посудини для вугілля. Все (це) начиння для (жертовника) зробиш з міді.  3 Så skal du lage fat til å samle opp den fete asken, og ildskuffer og offerskåler, kjøttgafler og glopanner. Alt utstyret til alteret skal du lage av bronse.
 4 Зробиш для нього також гратчасту мідну решітку, на чотирьох кутах якої прилаштуєш чотири мідних кільця.  4 Du skal lage en rist til det, en bronsenetting. På nettingen skal du lage fire bronseringer, en i hvert hjørne av alteret.
 5 І встановиш її (довкола) під обідком жертовника, знизу; решітка має сягати до половини жертовника.  5 Så skal du plassere risten nederst, under kanten som omgir alteret, slik at den når midt opp på alteret.
 6 Для жертовника виготовиш держаки з акацієвого дерева і покриєш їх міддю.  6 Du skal lage stenger til alteret av akasietre og kle dem med bronse.
 7 Ці держаки мають бути вставлені в кільця з обох боків жертовника, щоб (можна було) його переносити.  7 Stengene skal stikkes inn i ringene så de sitter på begge sider av alteret når det blir båret.
 8 Зробиш (жертовник) з дощок пустотілим, як тобі було показано на горі. Саме так його і зробіть.  8 Alteret skal være hult og laget av treplanker. Det skal lages slik som det ble vist deg på fjellet.

Скинійне подвір’я
 9 Влаштуєш (довкола) Намету двір. З боку півдня, тобто з південної сторони Намету, мають бути завіси однієї зі сторін двору з тканого вісону довжиною в сто ліктів.

Forgården
 9 Du skal lage en forgård til boligen. Mot sør, på sørsiden av forgården, skal det være omheng av fint, tvinnet lin. Det skal være hundre alen langt på den ene siden,
10 Для цього (потрібно) двадцять стовпів і для них двадцять мідних підставок. Гачки для стовпів та їхні кільця (мають бути) срібні. 10 med tjue søyler og tjue sokler av bronse og haker og bånd av sølv.
11 Так само (зробиш) і вздовж північної сторони: завіси (мають бути) довжиною сто ліктів. Їхніх стовпів – двадцять, і для них двадцять мідних підставок; гачки для стовпів і кільця для них – срібні. 11 På samme måte skal det være et hundre alen langt omheng på nordsiden med tjue søyler og tjue sokler av bronse og haker og bånd av sølv.
12 Стосовно західної сторони, то відповідно до ширини двору, завіси матимуть п’ятдесят ліктів; стовпів для них – десять, і для них десять мідних підставок. 12 Langs den tverrsiden av forgården som vender mot vest, skal det være et omheng på femti alen, med ti søyler og ti sokler.
13 Спереду, тобто зі східної сторони, ширина двору так само п’ятдесят ліктів. 13 Østsiden, den tverrsiden som vender mot øst, skal også være femti alen lang.
14 З одного краю завіси матимуть п’ятнадцять ліктів. Стовпів для них (потрібно) три, і для них три підставки. 14 Der skal det være et femten alen langt omheng på den ene siden, med tre søyler og tre sokler,
15 З другого краю завіси (також) матимуть п’ятнадцять ліктів. Стовпів для них – три, і для них три підставки. 15 og på den andre siden et femten alen langt omheng, med tre søyler og tre sokler.
16 А для брами двору завіса (повинна мати) двадцять ліктів. (Вона буде виготовлена) з блакитної тканини, з пурпуру, з темно-червоного сукна і тканого вісону вишиваної роботи. Стовпів для (цієї завіси має бути) чотири і для них чотири підставки. 16 I porten til forgården skal det være et forheng på tjue alen av purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff og fint, tvinnet lin, alt i farget vev. Det skal ha fire søyler og fire sokler.
17 Всі стовпи, які оточуватимуть подвір’я, матимуть срібні скоби. Гачки до них срібні, а підставки – мідні. 17 Alle søylene rundt forgården skal være festet sammen med sølvbånd og sølvhaker og sokler av bronse.
18 Довжина двору (буде) сто ліктів, ширина – п’ятдесят і висота п’ять ліктів. (Завіси будуть виготовлені) з тканого вісону, а підставки (для стовпів) – мідні. 18 Forgården skal være hundre alen lang, femti alen bred på begge sider og fem alen høy. Omhenget skal være av fint, tvinnet lin og soklene av bronse.
19 Усі предмети Намету і все, (що буде) потрібне для служіння в ньому, всі його кілки, а також всі кілки для огорожі двору – мідні. 19 Alt utstyret som skal brukes til tjenesten i boligen, og alle pluggene, både til teltet og til forgården, skal være av bronse.

Вічна лямпада
20 Накажи Ізраїлевим нащадкам, щоб принесли тобі для освітлення очищену, віджату з оливок олію, аби світильник горів постійно.

Olje til lampene
20 Du skal gi israelittene påbud om å skaffe deg ren olje av knust oliven til lampene, så det alltid kan tennes lys.
21 Аарон та його сини з вечора й до ранку слідкуватимуть за ним перед ГОСПОДОМ у Наметі Свідчення, ззовні завіси, що перед (Ковчегом) Свідоцтва. Це вічна постанова для Ізраїлевих нащадків в усіх їхніх поколіннях. 21 I telthelligdommen, utenfor forhenget som er foran vitnesbyrdet, skal Aron og sønnene hans sørge for at lampene kan brenne for Herrens ansikt fra kveld til morgen. Det skal være en evig ordning for israelittene fra slekt til slekt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

14. august 2022

Dagens bibelord

1. Mosebok 33,1–11

Les i nettbibelen

1Jakob såg opp og fekk auge på Esau, som kom med fire hundre mann. Då fordelte han borna mellom Lea, Rakel og dei to slavekvinnene. 2Han stilte slavekvinnene og borna deira fremst, Lea og borna hennar bak dei og Rakel med Josef sist. ... Vis hele teksten

1Jakob såg opp og fekk auge på Esau, som kom med fire hundre mann. Då fordelte han borna mellom Lea, Rakel og dei to slavekvinnene. 2Han stilte slavekvinnene og borna deira fremst, Lea og borna hennar bak dei og Rakel med Josef sist. 3Sjølv gjekk han føre dei og bøygde seg sju gonger til jorda, til han kom bort til bror sin. 4Men Esau sprang imot han, slo armane rundt han, kasta seg om halsen på han og kyste han. Og dei gret. 5Esau såg opp og fekk auge på kvinnene og borna. Då sa han: «Kven er det du har med deg?» Jakob svara: «Det er dei borna som Gud i sin nåde har gjeve tenaren din.» 6Slavekvinnene kom då fram med borna sine og bøygde seg til jorda. 7Lea kom òg fram med borna sine og bøygde seg. Til slutt gjekk Josef og Rakel fram og bøygde seg. 8Esau spurde: «Kva ville du med heile den flokken eg møtte?» «Eg ville at min herre skulle sjå på meg med velvilje», svara han. 9Då sa Esau: «Eg har rikeleg, bror. Ta du vare på det som ditt er!» 10«Nei, kjære deg», svara Jakob, «ser du på meg med velvilje, så ta imot gåva mi! For då eg såg andletet ditt, var det som eg såg Guds eige andlet; så venleg var du mot meg. 11Ta no imot gåva som eg lét senda deg! For Gud har vore nådig mot meg, og eg har alt eg treng.» Jakob bad han så inntrengjande at han tok imot gåva.