Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Мойсея. Вихід

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Висвячення на священика
29Ось що маєш учинити з ними, аби посвятити їх і щоб вони були Моїми священиками. Візьми з великої худоби одного тельця і двох баранів без вади.

Prestevigselen
29Slik skal du gjøre med dem når du helliger dem til prester for meg: Ta en ung okse og to værer uten feil,
 2 З питльованого пшеничного борошна зроби прісні хліби, (замішані на олії), а також прісні коржі, помазані олією.  2 og usyret brød, runde usyrede kaker blandet med olje, og usyrede flate brød smurt med olje; dem skal du lage av fint hvetemel.
 3 Покладеш їх в один кошик, і принесеш їх у (тому ) кошику. (Приведеш також) тельця й обох баранів.  3 Du skal legge dem i en kurv, og så skal du bære dem fram i kurven, sammen med oksen og de to værene.
 4 Покличеш до входу в Намет Свідчення також Аарона та його синів і вмиєш їх водою.  4 Aron og sønnene hans skal du føre fram til inngangen til telthelligdommen og vaske dem med vann.
 5 Тоді візьмеш (той) одяг, одягнеш Аарона в хітон, у ризу під ефод, (сам) ефод та нагрудник і підпережеш його поясом ефода.  5 Du skal ta klærne og kle Aron i kjortelen, kappen, efod-drakten og bryststykket, og binde efod-beltet om ham.
 6 Після цього покладеш на його голову митру, а до митри прикріпиш (діадему або) вінець святині.  6 Sett turbanen på hodet hans, og fest det hellige diademet på turbanen.
 7 Тоді візьмеш єлей помазання ((священне миро)), виллєш його йому на голову і помажеш його.  7 Så skal du ta salvingsoljen og helle ut over hodet hans og salve ham.
 8 Приведеш його синів і одягнеш їх у хітони.  8 Deretter skal du føre fram sønnene hans. Du skal kle dem i kjortlene,
 9 Підпережеш їх поясами, Аарона і його синів, і завинеш їм митри ((завої)). І буде для них священство вічною установою. Так уповноважиш ((рукопокладеш)) Аарона та його синів на служіння.
   
 9 spenne belte om hver av dem, både Aron og sønnene hans, og sette turbanene på dem. Prestedømmet skal tilhøre dem som en evig ordning. Så skal du innsette Aron og sønnene hans.
10 Далі приведеш тельця до входу в Намет Свідчення, і Аарон та його сини покладуть свої руки на голову тельця. 10 Du skal føre oksen fram foran telthelligdommen, og Aron og sønnene hans skal legge hendene på oksens hode.
11 Ти заріжеш тельця перед ГОСПОДОМ біля входу в Намет Свідчення. 11 Du skal slakte oksen for Herrens ansikt ved inngangen til telthelligdommen.
12 І вмочиш свій палець у кров тельця, і помажеш нею роги жертовника. А решту крові виллєш до підніжжя жертовника. 12 Noe av okseblodet skal du ta og stryke på alterhornene med fingeren. Resten av blodet skal du helle ut ved foten av alteret.
13 Візьмеш (увесь) жир, що на нутрощах, сальник печінки та обидві нирки з жиром, що на них, і спалиш (усе це) на жертовнику. 13 Så skal du ta alt fettet som dekker innvollene og leverlappen, og begge nyrene med fettet som er på dem, og du skal la det gå opp i røyk på alteret.
14 А м’ясо тельця, його шкуру і вміст нутрощів спалиш у вогні поза табором. Це – жертва за гріх.
   
14 Men kjøttet og huden av oksen og mageinnholdet skal du brenne opp utenfor leiren. Det er et syndoffer.
   
15 Далі візьмеш одного з (двох) баранів. Аарон та його сини покладуть свої руки на голову барана. 15 Så skal du ta den ene væren, og Aron og sønnene hans skal legge hendene på værens hode.
16 (Після цього) заріжеш барана. Візьмеш (його) кров і покропиш (нею) жертовник довкола. 16 Du skal slakte den og ta blodet og stenke det rundt om på alteret.
17 А барана поріжеш на шматки, вимиєш його нутрощі і його ноги водою та покладеш їх на поділені частини та на його голову. 17 Selve væren skal du dele opp. Innvollene og leggbeina skal du vaske og legge oppå stykkene og hodet.
18 (Потім) спалиш усього барана на жертовнику. Це – всепалення ГОСПОДУ, любі пахощі вогняної жертви для ГОСПОДА.
   
18 La hele væren gå opp i røyk på alteret. Det er et brennoffer for Herren; et gaveoffer til en duft som er behagelig for Herren.
19 Тоді візьмеш другого барана. Аарон та його сини хай покладуть свої руки на голову барана. 19 Deretter skal du ta den andre væren, og Aron og sønnene hans skal legge hendene på værens hode.
20 І заріжеш барана. Візьмеш частину його крові та нанесеш на мочку правого вуха Аарона і на мочки правих вух його синів, на великий палець правої руки кожного з них і так само на великий палець правої ноги кожного з них. (Після цього) покропиш жертовник довкола. 20 Du skal slakte væren og ta noe av blodet og stryke på Aron og sønnene hans, på høyre øreflipp, høyre tommelfinger og høyre stortå. Resten av blodet skal du stenke rundt om på alteret.
21 Тоді візьмеш частину крові, що на жертовнику, та трохи єлею помазання ((священного мира)), і покропиш Аарона та його одяг, його синів, а також одяг його синів, які з ним. Так буде посвячений він, його одяг, його сини і одяг синів його з ним.
   
21 Ta så noe av blodet på alteret og noe av salvingsoljen og skvett det på Aron og klærne hans og på sønnene hans og klærne deres. Da blir både han og klærne hellige. Det blir også sønnene og klærne deres.
22 І візьмеш жир з барана, курдюк і жир, що покриває нутрощі, сальник печінки, обидві нирки та жир, що на них, і праву лопатку. Це – баран посвячення. 22 Så skal du ta fettet på væren, fetthalen, fettet som dekker innvollene, leverlappen, begge nyrene med fettet som er på dem, og det høyre låret. For dette er en vigslingsvær.
   
23 З кошика прісних хлібів ((опрісноків)), який перед ГОСПОДОМ, візьмеш один хлібець, один корж, замішаний на олії, і один прісний корж. 23 Fra kurven med usyret brød som står for Herrens ansikt, skal du ta et rundt brød, en oljekake og et flatt brød.
24 Покладеш усе це на руки Аарона та на руки його синів, і поколихаєш ними, як коливальною жертвою перед ГОСПОДОМ. 24 Alt dette skal du legge i hendene på Aron og sønnene hans og la dem svinge det som et svingeoffer for Herrens ansikt.
25 Потім візьмеш це з їхніх рук і спалиш на жертовнику як всепалення та приємні пахощі перед ГОСПОДОМ. Це – вогняна жертва ГОСПОДУ.
   
25 Ta det så fra hendene deres og la det gå opp i røyk på alteret sammen med brennofferet, til en duft som er behagelig for Herren. Det er et gaveoffer for Herren.
26 (Після цього) візьмеш грудинку барана посвячення, який для Аарона, і поколихаєш її як коливальну жертву перед ГОСПОДОМ. Вона буде твоєю часткою. 26 Så skal du ta brystet av Arons vigslingsvær og svinge det for Herrens ansikt. Det skal være din del.
27 Далі освятиш грудинку коливальної жертви і стегно колихання, які були принесені з барана посвячення, – з того, що Ааронові та його синам. 27 Du skal hellige brystet og offerlåret som svinges. Det er en vigslingsvær for Aron og sønnene hans.
28 Вони будуть від нащадків Ізраїля для Аарона і для його синів як вічна постанова. Адже це коливальна жертва, тобто жертва відокремлення від мирних жертов нащадків Ізраїля, жертва відділення для ГОСПОДА.
   
28 Dette skal tilhøre Aron og sønnene hans som en evig ordning hos israelittene. For det er en offergave, en gave som israelittene skal gi av sine fredsoffer, en gave fra dem til Herren.
   
29 А священний одяг Аарона буде його синам після нього, аби помазувати їх у ньому, уповноважуючи їх на служіння. 29 Arons hellige klær skal sønnene hans overta etter ham. De skal bære dem når de blir salvet og innsatt.
30 Сім днів носитиме їх священик з його синів, котрий буде його наступником і який входитиме у Намет Свідчення, щоб служити у Святині.
   
30 Den av sønnene hans som blir prest etter ham, skal bære dem i sju dager, når han kommer til telthelligdommen for å gjøre tjeneste i helligdommen.
31 Тож візьмеш барана посвячення, і звариш (його) м’ясо на святому місці. 31 Du skal ta vigslingsværen og koke kjøttet på et hellig sted.
32 (Там же), біля входу до Намету Свідчення, Аарон та його сини їстимуть м’ясо барана і хліби, що в кошику. 32 Og Aron og sønnene hans skal spise kjøttet av væren og brødet i kurven ved inngangen til telthelligdommen.
33 І споживуть вони те, чим викуплено їх на рукоположення їх, на освячення їх. Сторонній не їстиме (цього), бо воно святе. 33 De skal spise dette soningsofferet når de innsettes og helliges til prester. Ingen uinnviet må spise av det; for det er hellig.
34 Якщо ж до ранку залишиться м’ясо зі жертви посвячення чи з хліба, то спалиш (ті) рештки у вогні. Його не можна їсти, тому що воно святе.
   
34 Blir det noe igjen av vigslingskjøttet og av brødet til neste morgen, skal du brenne det opp. Det må ikke spises; for det er hellig.
35 Отже, вчиниш з Аароном та його синами саме так, і згідно з усім, що Я тобі заповів! Сім днів посвячуватимеш їх на служіння. 35 Slik skal du gjøre med Aron og sønnene hans, nøyaktig slik jeg har befalt deg. Sju dager skal innvielsen vare.
36 Щодня приноситимеш у жертву за гріх бичка для викуплення. (Таким же чином) очистиш і жертовник, коли на ньому будеш звершувати викуплення. Ти помажеш його, щоб його освятити. 36 Hver dag skal du gjøre i stand en okse som syndoffer til soning. Du skal rense alteret for synd ved å gjøre soning for det, og du skal salve det så det blir hellig.
37 Сім днів очищатимеш жертовник (від гріха). Ти освятиш його, і стане жертовник святим святих. Кожний, хто доторкнеться до жертовника, освятиться. 37 Sju dager skal du gjøre soning for alteret og hellige det så det blir høyhellig. Hver den som rører ved det, blir hellig.

Постійні жертви
38 Ось що приноситимеш на жертовнику: двох однолітніх ягнят щодня, постійно.

Det daglige offeret
38 Dette skal du gjøre i stand på alteret: to årsgamle lam, hver dag i all fremtid.
39 Одне ягня пожертвуєш уранці, а друге ягня пожертвуєш увечері. 39 Det ene lammet skal du ofre om morgenen, og det andre lammet skal du ofre i skumringen.
40 До (жертви) першого ягняти додаватимеш десяту частину ефи пшеничного борошна, замішаного на четвертій частині гіна битої олії, а також жертву возливання – четверту частину гіна вина. 40 Sammen med det første lammet skal du ofre en tiendedels efa fint mel blandet med en fjerdedels hin presset olje, og som drikkoffer en fjerdedels hin vin.
41 Друге ягня приноситимеш увечері так само, як і ранкову жертву: з його жертвою возливання, як любі пахощі, вогняна жертва для ГОСПОДА. 41 Det andre lammet skal du ofre i skumringen. Sammen med det skal du bære fram grødeofferet og drikkofferet som om morgenen. Det skal være et gaveoffer, med en duft som er behagelig for Herren.
42 (Таке) постійне всепалення буде впродовж ваших поколінь, перед входом до Намету Свідчення перед ГОСПОДОМ. Там Я зустрічатимусь з тобою, (а також) з тобою буду розмовляти. 42 I alle slekter skal dette være et daglig brennoffer for Herrens ansikt ved inngangen til telthelligdommen. Der vil jeg møte dere, og der vil jeg tale til deg.
43 На тому місці Я об’являтимусь Ізраїлевим нащадкам, і від Моєї слави воно стане святим. 43 Der vil jeg møte israelittene, og stedet skal bli helliget ved min herlighet.
44 І освячу Намет Свідчення, і жертовник; освячу (також) Аарона та його синів, аби були Моїми священиками. 44 Både telthelligdommen og alteret vil jeg hellige, og Aron og sønnene hans vil jeg hellige til prester for meg.
45 Я оселюсь серед Ізраїлевих нащадків, і буду їхнім Богом. 45 Så vil jeg bo midt iblant israelittene og være deres Gud.
46 Вони пізнають, що Я – ГОСПОДЬ, їхній Бог, Який вивів їх з Єгипетського краю, аби оселитися серед них. Я – ГОСПОДЬ, їхній Бог. 46 De skal få kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egypt for å bo midt iblant dem. Jeg er Herren deres Gud.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

08. juni 2023

Dagens bibelord

Esekiel 11,17–20

Les i nettbibelen

17Derfor skal du si: Så sier Herren Gud: Jeg vil samle dere ute blant folkene, sanke dere sammen fra de landene dere er spredt i, og gi dere Israels land. 18Når de kommer dit, skal de fjerne alle de motbydelige og avskyelige gudebildene derfra. ... Vis hele teksten

17Derfor skal du si: Så sier Herren Gud: Jeg vil samle dere ute blant folkene, sanke dere sammen fra de landene dere er spredt i, og gi dere Israels land. 18Når de kommer dit, skal de fjerne alle de motbydelige og avskyelige gudebildene derfra. 19Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet, 20slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast ved mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.

Dagens bibelord

Esekiel 11,17–20

Les i nettbibelen

17Difor skal du seia: Så seier Herren Gud: Eg vil samla dykk ute mellom folka, sanka dykk saman frå dei landa de er spreidde i, og gje dykk Israels land. 18Når dei kjem dit, skal dei fjerna alle dei motbydelege og avskyelege gudebileta derifrå. ... Vis hele teksten

17Difor skal du seia: Så seier Herren Gud: Eg vil samla dykk ute mellom folka, sanka dykk saman frå dei landa de er spreidde i, og gje dykk Israels land. 18Når dei kjem dit, skal dei fjerna alle dei motbydelege og avskyelege gudebileta derifrå. 19Eg gjev dei eit anna hjarte, og ei ny ånd gjev eg inni dei. Eg tek steinhjartet ut or kroppen på dei og gjev dei eit kjøthjarte i staden, 20slik at dei kan følgja forskriftene mine, halda fast ved lovene mine og leva etter dei. Dei skal vera mitt folk, og eg skal vera deira Gud.

Dagens bibelord

Esekiel 11,17–20

Les i nettbibelen

17Dan dihte cealkke: Ná cealká Hearrá Ipmil: Mun čohkken din álbmogiid siste, buvttán din dain eatnamiin gosa dii lehpet biđgejuvvon ja attán didjiide Israela eatnama. 18Go sii leat máhccan, de sii jávkadit buot fasttes govaid ja visot eartnjehas vieruid. ... Vis hele teksten

17Dan dihte cealkke: Ná cealká Hearrá Ipmil: Mun čohkken din álbmogiid siste, buvttán din dain eatnamiin gosa dii lehpet biđgejuvvon ja attán didjiide Israela eatnama. 18Go sii leat máhccan, de sii jávkadit buot fasttes govaid ja visot eartnjehas vieruid. 19Mun attán sidjiide ođđa váimmu ja deavddán sin ođđa vuoiŋŋain. Mun válddán sin rattis geađgeváimmu ja attán sidjiide oažževáimmu, 20vai sii doahttalit mu báhkkomiid, dollet mu lágaid ja ellet daid mielde. Dalle sii leat mu álbmot, ja mun lean sin Ipmil.