Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Мойсея. Вихід

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

< Forrige kapittelNeste kapittel >
38(Бецалеїл) спорудив (також) з дерева акації жертовник. Його довжина п’ять ліктів, ширина п’ять ліктів, квадратний, і три лікті його висота.
Brennofferalteret og bronsefatet
38Så laget Besalel brennofferalteret av akasietre, fem alen langt og fem alen bredt. Det var firkantet og tre alen høyt.
 2 На чотирьох його кутах він зробив роги, суцільні з (жертовником), які він покрив міддю.  2 På hvert av de fire hjørnene laget han et horn, og hornene gikk i ett med alteret. Han kledde det med bronse.
 3 Зробив він і все обладнання для жертовника: казани, лопатки, виделки, кропильниці, лопатки для вугілля. Все це начиння він зробив з міді.  3 Så laget han alt utstyret til alteret: fatene, ildskuffene, offerskålene, kjøttgaflene og glopannene. Alt dette utstyret laget han av bronse.
 4 Він зробив для жертовника також гратчасту (мідну) приставку і (встановив) її під його (обідком довкола) жертовника знизу й до його половини.  4 Han laget også en rist til alteret, en bronsenetting, og plasserte den nederst under kanten, slik at den nådde midt opp på alteret.
 5 Він відлив чотири кільця, (які прикріпив) до чотирьох кутів гратчастої решітки, як гнізда для держаків.  5 Og han støpte fire ringer til de fire hjørnene av bronseristen til å stikke stengene inn i.
 6 Зробив також держаки з дерева акації та обклав їх міддю.  6 Han laget bærestenger av akasietre og kledde dem med bronse.
 7 Вклав держаки у кільця з (обох) боків жертовника, щоб за їх допомогою (можна було) його переносити. Зробив він жертовник з дощок, пустотілим.
   
 7 Han stakk stengene inn i ringene på sidene av alteret så det kunne bæres. Alteret var hult og laget av treplanker.
   
 8 Зробив він мідний умивальник та його мідну підставку зі дзеркал жінок, які сходилися біля входу в Намет Свідчення.
   
 8 Så laget han bronsefatet med understellet av bronse. Det var laget av speilene til kvinnene som gjorde tjeneste ved inngangen til telthelligdommen.
 9 Він (також) зробив двір. На південному боці, зі (сторони) півдня, (повісив) завіси двору з тонко витканого вісону (протяжністю) в сто ліктів.
Forgården
 9 Så laget han forgården. Mot sør, på sørsiden av forgården, laget han omheng av fint, tvinnet lin, i en lengde av hundre alen.
10 Для цього (було встановлено) двадцять стовпів з двадцятьма їхніми мідними підставками. Гачки стовпів та їх скоби (були) зі срібла. 10 Til dem var det tjue søyler med sokler av bronse og haker og bånd av sølv.
11 Північна сторона (також становила) сто ліктів. І для неї (було зроблено) двадцять стовпів з двадцятьма підставками для них. Гачки до стовпів та їхні скоби (були) срібні. 11 På nordsiden laget han også omheng, i en lengde av hundre alen med tjue søyler og tjue sokler av bronse, og haker og bånd av sølv.
12 Зі сторони заходу (довжина) завіси була п’ятдесят ліктів. Для неї (було виготовлено) десять стовпів і десять підставок до них. Гачки до стовпів та скоби були також срібними. 12 På vestsiden laget han omheng på femti alen med ti søyler og ti sokler og haker og bånd av sølv.
13 Передній бік двору зі сторони сходу (також простягався) на п’ятдесят ліктів. 13 På østsiden, mot øst, var omhenget femti alen.
14 (Його) завіси з (одного) боку були (довжиною) п’ятнадцять ліктів. Для них (було встановлено) три стовпи на трьох їхніх підставках. 14 På den ene siden var det et femten alen langt omheng, med tre søyler og tre sokler,
15 (Так само було) з другого боку брами двору. З одного і другого боку (були) завіси по п’ятнадцять ліктів. Для (кожної) з них (було виготовлено) по три стовпи з трьома їхніми підставками. 15 og på den andre siden av porten til forgården var det også et femten alen langt omheng, med tre søyler og tre sokler.
16 Всі завіси двору довкола були (виготовлені) з тонко витканого вісону. 16 Alle omhengene rundt forgården var av fint, tvinnet lin.
17 Підставки до стовпів (були) мідними, гачки до стовпів та їхні скоби – срібними. Верхівки їхніх стовпів були (покриті сріблом. Таким чином) всі стовпи двору були з’єднані сріблом. 17 Soklene til søylene var av bronse, hakene og båndene til dem var av sølv, og søylehodene var kledd med sølv. Alle søylene i forgården var utstyrt med sølvbånd.
18 Завіса брами двору була мистецьким виробом з блакитної тканини, пурпуру, кармазину і тонко виробленого вісону. Довжина (завіси) двадцять ліктів і п’ять ліктів по висоті, відповідно до ширини завіси усього двору. 18 Til forgårdens port var det et forheng i purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff og fint, tvinnet lin, alt i farget vev. Det var tjue alen langt og fem alen høyt etter vevens bredde, slik som omhengene rundt forgården.
19 (Вона кріпилась) на чотирьох стовпах, (які стояли) на своїх чотирьох мідних підставках. Гачки, скоби і покриття їхніх верхівок були срібними. 19 Til forhenget var det fire søyler med sokler av bronse. Hakene var av sølv, og søylehodene og båndene var kledd med sølv.
20 Всі кілки Намету і навколишнього двору (були) мідними.
   
20 Alle pluggene til boligen og forgården rundt den var av bronse.
   
21 Це перелік того, (що було витрачено) для Намету Свідчення, зроблений за наказом Мойсея зусиллями левітів, під керівництвом священика Ітамара сина Аарона. 21 Dette er regnskapet for boligen, vitnesbyrdets bolig. Moses påla levittene å sette boligen opp under ledelse av Itamar, sønn av presten Aron.
22 (Виконував цю роботу) Веселіїл, син Урія, сина Хура, з племені Юди. Він зробив усе так, як заповів ГОСПОДЬ Мойсеєві. 22 Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, fra Judas stamme, hadde gjort alt det som Herren hadde pålagt Moses.
23 З ним (працював) Оголіяв, син Ахісамаха з племені Дана, (вправний) різьбяр, майстер ткацтва і гаптування по блакитній тканині, пурпурі, кармазині та вісоні.
   
23 Sammen med ham var Oholiab, sønn av Ahisamak, fra Dans stamme, som var dyktig i all slags håndverk og kunstnerisk arbeid og til å veve i farget garn og fint lin – i purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt.
24 Усе золото, використане для виконання всіх робіт у Святині (та її предметів), було золотом пожертв і (становило в сукупності) двадцять дев’ять талантів і сімсот тридцять шеклів, згідно зі (священним) шеклем святині. 24 Alt gullet som ble brukt til arbeidet med å gjøre helligdommen ferdig, det gullet som var gitt som svingeoffer, var 29 talenter og 730 sjekel etter helligdommens vekt.
25 Що ж до срібла від охоплених переписом (членів) громади (то його було) сто талантів і тисяча сімсот сімдесят п’ять шеклів, згідно зі (священним) шеклем Святині. 25 Og sølvet som kom inn da det ble holdt manntall over menigheten, var 100 talenter og 1775 sjekel etter helligdommens vekt,
26 З кожного, хто підлягав перепису від двадцяти років і старше – до шестисот трьох тисяч п’ятсот п’ятдесяти чоловік – бека на особу, яка відповідно до священного шекля, дорівнювала половині шекля. 26 en beka per hode, det vil si en halv sjekel etter helligdommens vekt, for alle som var talt, fra tjueårsalderen og oppover, og det var 603 550 mann.
27 (Отже), сто талантів срібла пішло на відливання підставок Намету (під стовпи Святині), (а також) підставок (під стовпи) завіси. (Всього) сто підставок зі ста талантів – талант на підставку. 27 De hundre talentene med sølv ble brukt til å støpe soklene til helligdommen og soklene til forhenget, hundre talenter til hundre sokler, en talent til hver sokkel.
28 А з тисячі сімсот сімдесяти п’яти шеклів срібла він зробив гачки для стовпів, покрив їхні верхівки і кріплення між ними. 28 Og de 1775 sjekel brukte de til hakene på søylene, til å kle søylehodene og utstyre dem med bånd.
29 Подарованої міді було сімдесят талантів і дві тисячі чотириста шеклів. 29 Bronsen som var gitt som svingeoffer, var 70 talenter og 2400 sjekel.
30 З (міді) він зробив підставки для (стовпів) при вході в Намет Свідчення, мідний жертовник, гратчасту (мідну) решітку для нього й усе обладнання жертовника, 30 Av den laget de soklene ved inngangen til telthelligdommen, bronsealteret med bronseristen som hørte til, og alt utstyret til alteret,
31 (Були виготовлені з міді) підставки (під стовпи) навколишнього двору, підставки (під стовпи) при брамі двору, кілки для Намету та кілки для навколишнього двору. 31 soklene rundt forgården og soklene til forgårdens port, alle pluggene til boligen og forgården rundt den.
< Forrige kapittelNeste kapittel >