Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Мойсея. Вихід

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Господь посилає Мойсея до фараона
6ГОСПОДЬ сказав Мойсеєві: Ось побачиш, що Я зроблю фараонові. Він буде змушений сильною рукою відпустити їх. Більше того, завдяки всемогутній руці, він вижене їх зі своєї країни.
   
6Herren sa til Moses: «Nå skal du få se hva jeg vil gjøre med farao. Tvunget av en sterk hånd skal han la dem dra, og tvunget av en sterk hånd skal han drive dem ut av landet sitt.»
 2 Далі Бог промовив до Мойсея і сказав йому: Я – ГОСПОДЬ!
Herren vil fri folket ut
 2 Gud talte til Moses og sa: «Jeg er Herren.
 3 Я з’являвся Авраамові, Ісаакові та Якову, як Бог Всемогутній (Шадай), але зі Своїм іменем – ГОСПОДЬ (Ягве) – Я не об’явився їм.  3 Jeg viste meg for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud, Den veldige, men under mitt navn Herren var jeg ikke kjent for dem.
 4 Я також уклав Мій заповіт з ними, що дам їм Ханаанський край – край їхнього (колишнього ) перебування, в якому вони проживали як чужинці.  4 Og jeg opprettet min pakt med dem for å gi dem landet Kanaan, det landet de bodde i som innflyttere.
 5 Я також почув стогін Ізраїлевих нащадків, оскільки єгиптяни тримають їх у рабстві. Та Я пам’ятаю Мій заповіт.  5 Jeg har også hørt hvordan israelittene stønner fordi egypterne har gjort dem til slaver, og jeg husker min pakt.
 6 Тому скажи Ізраїлевим нащадкам такі слова: Я – ГОСПОДЬ! Я виведу вас з-під важкої роботи Єгипту і визволю вас із їхнього рабства. Я спасу вас простягнутою рукою і великими карами.  6 Si derfor til israelittene: Jeg er Herren. Jeg vil føre dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt og fri dere fra slaveriet. Jeg vil løse dere ut med utstrakt arm og med store straffedommer.
 7 Я візьму вас Собі за народ, і буду вам Богом. Ви зрозумієте, що Я – ГОСПОДЬ, Бог ваш, Який вивів вас з-під важкої роботи Єгипту.  7 Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Da skal dere kjenne at jeg er Herren deres Gud, som fører dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt.
 8 Я введу вас у край, щодо якого, піднявши Свою руку, (Я присягнув), що дам його Авраамові, Ісаакові та Якову. Я дам його вам у спадщину. Я – ГОСПОДЬ.  8 Og jeg vil føre dere til det landet jeg med løftet hånd lovet Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren.»
 9 Усе це сказав Мойсей Ізраїлевим нащадкам, але вони не прислухалися до (слів) Мойсея через малодушність і гнітючу працю.
   
 9 Slik talte Moses til israelittene. Men de hørte ikke på Moses, for de var motløse på grunn av det harde arbeidet.
   
10 Тож ГОСПОДЬ промовив до Мойсея такі слова: 10 Da sa Herren til Moses:
11 Іди знову і скажи фараонові, єгипетському цареві, нехай він відпустить Ізраїлевих нащадків зі свого краю. 11 «Gå og si til farao, kongen i Egypt, at han skal la israelittene få dra fra landet.»
12 І відповів Мойсей ГОСПОДУ: Якщо Ізраїлеві нащадки не послухали мене, то як же послухає мене фараон? Я ж не красномовний. 12 Men Moses svarte for Herrens ansikt: «Se, israelittene hører ikke på meg. Hvorfor skulle da farao høre på meg, jeg som har uomskårne lepper?»
   
13 Тоді промовив ГОСПОДЬ до Мойсея та Аарона і дав їм доручення щодо Ізраїлевих нащадків, (а також наказ) для фараона, єгипетського царя, аби таки вивести Ізраїлевих нащадків з Єгипетського краю. 13 Så talte Herren til Moses og Aron og sendte dem til israelittene og til farao, kongen i Egypt, med befaling om at Israels folk skulle føres ut av Egypt.

Роди Рувима, Симеона, Левія та Аарона
14 Ось родоначальники батьківських домів. Сини Рувима, первенця Ізраїля: Ханох і Паллу, Хецрон і Кармі. Це Рувимові роди.

Forfedrene til Moses og Aron
14 Dette er deres familieoverhoder: Sønnene til Ruben, Israels førstefødte, var Henok og Pallu, Hesron og Karmi. Det er Rubens slekter.
   
15 Сини Симеона: Ємуїл, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, що від ханаанки. Це Симеонові роди. 15 Simons sønner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin og Sohar, og Saul, som var sønn av en kanaaneisk kvinne. Det er Simons slekter.
   
16 А це імена синів Левія за їхніми родоводами: Гершон, Кегат і Мерарі. Віку життя Левія було сто тридцять сім років. 16 Dette er navnene på Levis sønner ifølge slektshistorien: Gersjon, Kehat og Merari. Levis leveår var 137 år.
17 Сини Гершона: Лівні й Шімей за їхніми родами. 17 Gersjons sønner, slekt for slekt, var Libni og Sjimi.
18 А сини Кегата: Амрам та Їцгар, Хеврон та Уззіїл. Усього Кегат прожив сто тридцять три роки. 18 Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel. Kehats leveår var 133 år.
19 Сини Мерарі: Махлі та Муші. Це роди Левія за їхніми родоводами. 19 Meraris sønner var Mahli og Musji. Dette er Levis slekter ifølge slektshistorien.
   
20 Амрам одружився зі своєю тіткою Йохеведою. Вона народила йому Аарона і Мойсея. Віку життя Амрама було сто тридцять сім років. 20 Amram tok sin tante Jokebed til kone. Hun fødte ham Aron og Moses. Amrams leveår var 137 år.
21 Сини Їцгара: Корей, Нефеґ і Зіхрі. 21 Jishars sønner var Korah, Nefeg og Sikri.
22 Сини Уззіїла: Мішаїл, Елцафан і Сітрі. 22 Ussiels sønner var Misjael, Elsafan og Sitri.
   
23 Аарон одружився з Елішевою, дочкою Аммінадава. Вона була сестрою Нахшона і народила (Аарону) Надава, Авігу, Елеазара та Ітамара. 23 Aron tok Elisjeba til kone. Hun var datter av Amminadab og Nahsjons søster. Hun fødte ham Nadab, Abihu, Elasar og Itamar.
24 Сини Корея: Ассир, Елкана й Авіасаф. Це роди Корея. 24 Korahs sønner var Assir, Elkana og Abiasaf. Det er Korahs slekter.
25 Елеазар, син Аарона, одружився з однією із дочок Путіїла. Вона народила йому Пінхаса. Це голови батьківських (домів) левітів за їхніми родами.
   
25 Elasar, sønn av Aron, tok en av Putiels døtre til kone. Hun fødte ham Pinhas. Dette er levittenes familieoverhoder, slekt for slekt.
   
26 Аарон і Мойсей – це ті, кому ГОСПОДЬ сказав: Виведіть Ізраїлевих нащадків з Єгипетського краю за їхніми військовими підрозділами. 26 Det var til Aron og Moses Herren sa: «Før israelittene ut av Egypt, flokk for flokk!»
27 Вони розмовляли з фараоном, єгипетським царем, щоб вивести Ізраїлевих нащадків з Єгипту. То були Мойсей та Аарон. 27 Det var de som talte til farao, kongen i Egypt, om at israelittene skulle føres ut av Egypt. Det var Moses og Aron.

Божі ознаки перед фараоном
28 Одного разу, коли ГОСПОДЬ розмовляв з Мойсеєм в Єгипетському краю,

Herren skal gjøre tegn og under
28 På den dagen talte Herren til Moses i Egypt.
29 ГОСПОДЬ звернувся до Мойсея зі словами: Я – ГОСПОДЬ! Перекажи фараонові, єгипетському цареві, все те, що Я говорю тобі. 29 Han sa: «Jeg er Herren. Si til farao, kongen i Egypt, alt det jeg sier til deg!»
30 А Мойсей відповів у присутності ГОСПОДА: Та я некрасномовний, то хіба послухає мене фараон? 30 Men Moses svarte for Herrens ansikt: «Se, jeg har uomskårne lepper. Hvorfor skulle farao høre på meg?»
< Forrige kapittelNeste kapittel >

15. august 2022

Dagens bibelord

Lukas 11,1–4

Les i nettbibelen

1Ein gong var han ein stad og bad. Då han var ferdig, sa ein av læresveinane til han: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine læresveinar.» 2Han svara: «Når de bed, skal de seia: Far! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. ... Vis hele teksten

1Ein gong var han ein stad og bad. Då han var ferdig, sa ein av læresveinane til han: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine læresveinar.» 2Han svara: «Når de bed, skal de seia: Far! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. 3Gjev oss kvar dag vårt daglege brød. 4Tilgjev oss våre synder, for vi òg tilgjev kvar den som står i skuld til oss. Og lat oss ikkje koma i freisting.»