Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Første Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Jakobs velsigning
49Jakob kalla sønene sine til seg og sa: Kom saman, så vil eg fortelja kva som skal henda dykk i dagar som kjem:
          
   
 2 Kom saman og høyr, de Jakobs søner,
          høyr på Israel, far dykkar!
          
   
 3 Ruben, du er min førstefødde,
          mi kraft og den første frukta av min manndom,
          størst i heider, størst i makt.
          
   
 4 Men du brusar over som vatnet,
          difor skal du ingen føremon ha.
          For då du steig opp i senga til far din,
          vanæra du henne
          – i leiet mitt steig han opp.
          
   
 5 Simon og Levi er brør.
          Våpna deira er reiskapar for vald.
          
   
 6 Mi sjel, møt ikkje i deira råd!
          Mi ære, ver ikkje med i deira forsamling!
          For i sinne drap dei menn,
          sjølvrådige skamskar dei oksar.
          
   
 7 Forbanna er sinnet deira, for det er kraftig,
          og raseriet deira, for det er veldig!
          Eg vil splitta dei i Jakob
          og spreia dei ut i Israel.
          
   
 8 Juda, deg prisar brørne dine,
          du har handa på nakken til fienden,
          sønene til far din bøyer seg for deg.
          
   
 9 Ein løveunge er Juda!
          Frå byttet reiser du deg opp, son min.
          Han legg seg til ro og strekkjer seg som ei løve,
          som ei løvinne – kven vekkjer han?
          
   
10 Septer skal ikkje vika frå Juda
          eller herskarstav frå føtene hans
          til eigaren kjem,
          han som folka skal lyda.
          
   
11 Han bind eselet i vinstokken,
          eselfolen i den edle ranka.
          Han vaskar kleda sine i vin,
          kjortelen i drueblod.
          
   
12 Auga hans er mørkare enn vin,
          tennene kvitare enn mjølk.
          
   
13 Sebulon bur ved havsens kyst,
          kysten der skipa legg til,
          grensa hans går til Sidon.
          
   
14 Jissakar er eit velbygd esel
          som ligg mellom to kløvkorger.
          
   
15 Han såg at det var godt å kvila,
          og at landet var fagert.
          Då bøygde han nakken under børa
          og vart ein ufri slave.
          
   
16 Dan skal dømma sitt folk
          som ein av Israels stammar.
          
   
17 Dan skal vera ein slange ved vegen,
          ein giftig orm på stigen.
          Han høgg hesten i hælane
          så ryttaren ryk på ryggen.
          
   
18 – Eg ventar på di frelse, Herre.
          
   
19 Gad blir herja av røvarflokkar,
          men går sjølv til åtak og forfølgjer dei.
          
   
20 Frå Asjer kjem det god mat,
          han set fram kongelege retter.
          
   
21 Naftali er ei hind som spring fritt;
          han talar vakre ord.
          
   
22 Josef er eit ungt frukttre,
          eit ungt frukttre ved kjelda;
          greinene kliv opp etter muren.
          
   
23 Bogeskyttarane gjer han bitter,
          dei skyt på han og strider mot han.
          
   
24 Men bogen hans er stø,
          armar og hender er leduge
          takka vere Jakobs Mektige,
          han som er gjetaren, Israels Fjell,
          
   
25 Gud til far din, han som hjelper deg,
          Den veldige, han som velsignar deg
          med signing frå himmelen der oppe,
          med signing frå djupet der nede,
          med signing frå bryst og morsliv.
          
   
26 Velsigningane frå far din er rikare
          enn velsigningane frå dei evige fjella,
          enn herlegdomen til dei eldgamle høgdene.
          Lat dei koma over Josefs hovud,
          over issen på han
          som er fyrste blant brørne sine!
          
   
27 Benjamin er ein jagande ulv.
          Om morgonen et han rovet,
          om kvelden deler han byttet.
        
28 Dette er alle Israels stammar, tolv i talet, og dette sa far deira til dei. Han velsigna dei og gav kvar av dei si eiga velsigning.
Jakob døyr og blir gravlagd
29 Jakob gav dei dette påbodet: «No skal eg bli sameina med folket mitt. Gravlegg meg då hos fedrane mine i hòla på marka til hetitten Efron! 30 Det er den hòla som er på Makpela-marka, austafor Mamre i Kanaan, det jordstykket som Abraham kjøpte av hetitten Efron for å ha til gravstad. 31 Der gravla dei Abraham og Sara, kona hans; der gravla dei Isak og Rebekka, kona hans; og der gravla eg Lea. 32 Marka og hòla der er kjøpte frå hetittane.»
   
33 Då Jakob hadde gjeve sønene sine dette påbodet, drog han føtene opp i senga. Så anda han ut og vart sameina med folket sitt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”