Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Перша книга Мойсея. Буття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Neste kapittel >

Створення світу
1На початку створив Бог небо та землю.

Gud skaper verden
1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
   
 2 Земля ж була пустою та порожньою, і темрява (була) над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.  2 Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet.
 3 І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло.  3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.
 4 І побачив Бог світло, що (воно) добре, – і відділив Бог світло від темряви.  4 Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
 5 Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і був ранок – день один.
   
 5 Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.
   
 6 І сказав Бог: Хай буде твердь посеред води, щоб відділяла воду від води.  6 Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannet! Den skal skille vann fra vann.»
 7 І вчинив Бог твердь, і відділив воду, яка була під твердю, і воду, що над твердю. І сталося так.  7 Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik.
 8 Назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок – день другий.
   
 8 Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag.
   
 9 І сказав Бог: Хай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з’явиться суша! І сталося так.  9 Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik.
10 І назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що (це) добре. 10 Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.
   
11 І сказав Бог: Хай вродить земля зелень, траву, що розсіває насіння, дерево плодове, яке родить плід за своїм родом, в якому насіння його на землі. І сталося так. 11 Gud sa: «Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag.» Og det ble slik.
12 І породила земля зелень, траву, що розсіває насіння, за родом своїм, і дерево, що родить плід, в якому насіння його за родом його. І побачив Бог, що (це) добре. 12 Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og Gud så at det var godt.
13 І був вечір, і був ранок – день третій.
   
13 Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag.
   
14 І сказав Бог: Нехай постануть світила на тверді небесній, для відділення дня від ночі, і будуть вони для знамень, і для визначених часів, і для днів і років. 14 Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen til å skille dag fra natt! De skal være tegn for høytider, dager og år.
15 Нехай стануть вони світилами на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І сталося так. 15 De skal være lys på himmelhvelvingen og skinne over jorden.» Og det ble slik.
16 І вчинив Бог два великих світила: більше світило, щоб управляти днем, і менше світило, щоб управляти ніччю, і зорі. 16 Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen og det minste lyset til å herske over natten, og stjernene.
17 І поставив їх Бог на тверді небесній, щоб світили над землею, 17 Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden,
18 та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви. І побачив Бог, що (це) добре. 18 til å herske over dagen og over natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt.
19 І був вечір, і був ранок – день четвертий.
   
19 Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag.
   
20 І сказав Бог: Нехай закишить вода душою живою, що роїться, і птахи нехай полетять над землею по тверді небесній. 20 Gud sa: «Vannet skal myldre av levende skapninger! Fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.»
21 І створив Бог величезних чудовиськ, і всяку плазуючу душу живу, що нею закишіла вода, за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом. І побачив Бог, що (це) добре. 21 Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt.
22 І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях, а птахи нехай розмножуються на землі! 22 Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet! Og fuglene skal bli mange på jorden.»
23 І був вечір, і був ранок – день п’ятий.
   
23 Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag.
   
24 І сказав Бог: Хай видасть земля душу живу за її родом, худобу, плазунів і звірів земних за їхнім родом! І сталося так. 24 Gud sa: «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger: fe, kryp og ville dyr av alle slag!» Og det ble slik.
25 І вчинив Бог звірів земних за їхнім родом, і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом. І побачив Бог, що (це) добре. 25 Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken. Og Gud så at det var godt.
   

Створення людини
26 І сказав Бог: Учинімо людину за Нашим образом, за Нашою подобою, та нехай панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою, і над усією землею, та над усіма плазунами, що плазують по землі.
   
26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»
27 І створив Бог людину за Своїм образом, –
        за Божим образом створив її;
        Він створив їх чоловіком і жінкою.
27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.
28 Бог поблагословив їх і сказав їм: Плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, і над кожною твариною, що плазує по землі! 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»
29 І сказав Бог: Ось дав Я вам усяку траву, яка розсіває насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що має на собі плід, який розсіває насіння, – це буде вам на поживу. 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise.
30 А всій звірині земній, й усякому птаху небесному, і кожному плазуючому по землі, що в ньому душа жива, – усяку зелену траву на поживу. І сталося так. 30 Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik.
31 І побачив Бог усе, що вчинив. І було (воно) дуже добре. І був вечір, і був ранок – день шостий. 31 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.
Neste kapittel >

07. juli 2022

Dagens bibelord

Ordtaka 7,1–3

Les i nettbibelen

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!