Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Habakkuk

1 2 3

Neste kapittel >
1Dette er de domsord som profeten Habakkuk fikk i sine syner.
   

Klage over urettferdighet
 2 Hvor lenge, Herre, skal jeg rope
        uten at du gir meg svar,
        klage og skrike til deg om vold
        uten at du frelser?
   
 3 Hvorfor lar du meg se urett
        og være vitne til ulykke?
        Jeg ser bare ødeleggelse og vold,
        det kommer til strid og trette.
   
 4 Derfor er loven maktesløs,
        og retten vinner ikke fram.
        For gudløse omringer de rettvise,
        og dermed blir retten forvrengt.
        

Guds straffedom ved kaldeerne
 5 Gi akt på folkene, se dere om,
        lamslått av undring!
        For mens dere lever, gjør jeg en gjerning
        – dere ville ikke tro det om det ble fortalt!
   
 6 Se, jeg vekker kaldeerne,
        det harde og voldsomme folket
        som farer vidt omkring på jorden
        og tar andres boliger i eie.
   
 7 Grufulle og skremmende er de;
        de avgjør selv sin rett og sin ære.
   
 8 Deres hester er raskere enn leoparder,
        de løper fortere enn steppeulver.
        Deres ryttere sprenger fram,
        deres ridehester kommer fra fjerne land.
        Som ørnen på jakt etter føde
   
 9 kommer de alle for å gjøre voldsverk.
        Stridslystne går de på,
        de samler fanger som sand.
   
10 De spotter konger,
        og høvdinger er til latter for dem.
        De ler av hver festning,
        kaster opp en voll og tar den.
   
11 Så drar de sin vei og blir borte som vinden.
        De gjør sin egen styrke til sin gud.

Hvorfor bærer du over med de troløse?
12 Er ikke du fra gammel tid,
        Herre, min hellige Gud,
        du som aldri dør?
        Du, Herre, har satt dem til å straffe,
        du, vår klippe, har sendt dem for å tukte.
   
13 Ditt blikk er for rent til å se på det onde,
        og ulykke orker du ikke å se.
        Hvorfor bærer du da over med de troløse
        og tier når gudløse sluker
        dem som er rettferdigere enn de selv?
   
14 Du gjør med mennesket som med fisken i sjøen,
        som med krypet uten hersker.
   
15 De drar dem alle opp med krok
        og haler dem inn med not,
        de samler dem i garnet.
        Derfor er de jublende glade.
   
16 Derfor ofrer de til noten
        og brenner røkelse for garnet.
        For fangsten disse gir dem, er fet,
        og nærende er føden.
   
17 Skal de da alltid få tømme sin not
        og uten skånsel gjøre ende på folkeslag?
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!