Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Haggai

1 2

Neste kapittel >

Bygg opp igjen Herrens tempel!
1I det andre regjeringsåret til kong Dareios, den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, øverstepresten, og det lød:  2 Så sier Herren, Allhærs Gud: Dette folket sier: «Ennå er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus.»  3 Da kom Herrens ord ved profeten Haggai:
   
 4 Er det tid for dere
        til å bo i bordkledde hus
        så lenge templet ligger i grus?
   
 5 Nå sier Herren, Allhærs Gud:
        Legg merke til hvordan det går dere!
   
 6 Dere sår mye, men høster lite;
        dere spiser, men blir ikke mette,
        dere drikker, men slokker ikke tørsten;
        dere kler dere, men blir ikke varme;
        og leiekaren får sin lønn
        i en pung som ikke er tett.
   
 7 Så sier Herren, Allhærs Gud:
        Legg merke til hvordan det går dere!
   
 8 Dra opp i fjellet og hent tømmer!
        Bygg templet, så vil jeg ha behag i det
        og vise min herlighet der, sier Herren.
   
 9 Dere venter mye, men se, det blir lite.
        Dere får det i hus, men jeg blåser det bort.
        Hvorfor? sier Herren, Allhærs Gud.
        Fordi mitt tempel ligger i grus,
        mens dere er travelt opptatt
        hver med sitt eget hus.
   
10 Derfor holder himmelen duggen tilbake,
        og jorden gir ikke grøde.
   
11 Jeg har kalt tørke ned
        over jorden og fjellene,
        over kornet og vinen og oljen,
        over alt som gror på marken,
        ja, over folk og fe
        og over alt arbeid som blir gjort.

   
12 Serubabel, Sjealtiels sønn, og øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og alle som var igjen av folket, hørte på det Herren deres Gud talte, på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham. Og folket fryktet Herren. 13 Med oppdrag fra Herren sa Haggai, Herrens sendebud, til folket: «Jeg er med dere, lyder ordet fra Herren.»
   
14 Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og hos øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket, at de kom og arbeidet på huset til sin Gud, Herren, Allhærs Gud. 15 Det var den 24. dagen i den sjette måneden i det andre regjeringsåret til kong Dareios.
   
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!