Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Книга пророка Аггея

1 2

Neste kapittel >

Вступ
1Другого року царя Дарія, шостого місяця, в перший день місяця, було ГОСПОДНЄ слово через пророка Аггея до Зоровавеля, сина Шеалтіїла, намісника Юдеї, та до первосвященика Ісуса, сина Єгосадака, такого змісту:
   

Tempelet skal bygges opp
1I det andre regjeringsåret til kong Dareios, på den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord gjennom profeten Haggai til stattholderen i Juda, Serubabel, sønn av Sjealtiel, og til øverstepresten Josva, sønn av Jehosadak:
 2 Так говорить ГОСПОДЬ Саваот, промовляючи: Ці люди кажуть: Ще не прийшов час відбудови ГОСПОДНЬОГО Дому.  2 Så sier Herren over hærskarene: Dette folket sier: «Tiden er ikke kommet, tiden for å bygge Herrens hus.»

Будова Господнього дому запущена
 3 Тому було ГОСПОДНЄ слово через пророка Аггея такого змісту:
   
 3 Da kom Herrens ord gjennom profeten Haggai:
          
   
 4 А для вас самих надійшов час жити в оздоблених домах, тоді як цей Дім залишається в руїнах?
   
 4 Er det tid for dere
          til å bo i bordkledde hus
          så lenge dette huset ligger i ruiner?
          
   
 5 Тому так говорить ГОСПОДЬ Саваот: Зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться!
   
 5 Men nå sier Herren over hærskarene:
          Gi akt på deres veier!
          
   
 6 Ви сієте багато, але мало збираєте; ви їсте, але не насичуєтесь; п’єте, але не втамовуєте спраги; ви одягаєтесь, але не відчуваєте тепла, а хто заробляє, кладе в дірявий гаманець.
   
 6 Dere sår mye, men høster lite,
          spiser, men blir ikke mette,
          drikker, men slukker ikke tørsten,
          kler dere, men blir ikke varme.
          Og leiekaren får sin lønn
          i en hullete pung.
          
   
 7 Тому й каже ГОСПОДЬ Саваот: Зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться!
   
 7 Så sier Herren over hærskarene:
          Gi akt på deres veier!
          
   
 8 Підіймайтесь у гору, й доставляйте звідти дерево, і відбудовуйте Дім, щоб він був Мені до вподоби, і Я був у ньому прославлений, – говорить ГОСПОДЬ.
   
 8 Dra opp i fjellet og hent tømmer!
          Bygg huset, så vil jeg ha glede i det
          og bli æret, sier Herren.
          
   
 9 Ви сподівалися на багато, а виходило мало, а коли приносили те до дому, то Я його розвіював. У чім причина? – питає ГОСПОДЬ Саваот. – А в тому, що Мій Дім лежить у руїнах, а кожен з вас поспішає працювати біля власного дому.
   
 9 Dere venter mye, men se, det blir lite.
          Dere får avlingen i hus, men jeg blåser den bort.
          Hvorfor? sier Herren over hærskarene.
          Fordi mitt hus ligger i ruiner
          mens dere har det travelt med deres egne hus.
          
   
10 Тому-то небо над вами не дає належної роси (для вашої землі), а земля затримує свій врожай.
   
10 Derfor holder himmelen duggen tilbake,
          og jorden holder grøden tilbake.
          
   
11 Я спровадив посуху на ваш край, – на її пагорби, на пшеничні поля, на вино, на олію і на все те, що зрощує земля, а також на людей, та на худобу й на всі труди людських рук. 11 Jeg har kalt fram tørke
          over land og fjell,
          over korn, ny vin og fin olje,
          over det som jorden bringer fram,
          over mennesker og dyr
          og over alt det hendene har slitt med.
        

Роботи відновлені
12 Після цього Зоровавель, син Шеалтіїла, та первосвященик Ісус, син Єгосадака, і всі інші люди взяли до уваги слова ГОСПОДА, свого Бога, а також слова пророка Аггея, оскільки (усвідомлювали, що) його послав ГОСПОДЬ, їхній Бог. Народ пройнявся страхом від ГОСПОДНЬОЇ присутності.
   
12 Serubabel, Sjealtiels sønn, og øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og alle som var igjen av folket, hørte på Herren sin Guds røst og på profeten Haggais ord, for Herren deres Gud hadde sendt ham. Og folket fryktet Herren.
13 Тоді Аггей, Господній вісник, передавши послання ГОСПОДА до народу, додав: Я є з вами, – говорить ГОСПОДЬ !
   
13 Haggai, Herrens sendebud, sa fram Herrens budskap for folket: «Jeg er med dere, sier Herren.»
   
14 І ГОСПОДЬ запалив дух Зоровавеля, сина Шеалтіїла намісника Юдеї, і дух первосвященика Ісуса, сина Єгосадака, а також дух усього залишку народу, – тож вони пішли й взялись за працю відбудови Дому ГОСПОДА Саваота, свого Бога,
   
14 Herren vakte en tanke hos Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og hos øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket. Og de kom og arbeidet på huset til Herren over hærskarene, deres Gud,
15 у двадцять четвертий день шостого місяця другого року царя Дарія. 15 på den tjuefjerde dagen i den sjette måneden i det andre regjeringsåret til kong Dareios.
Neste kapittel >

07. juli 2022

Dagens bibelord

Ordtaka 7,1–3

Les i nettbibelen

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!