Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Brevet til hebreerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Neste kapittel >

Gud har talt gjennom Sønnen
1Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene.  2 Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
   

Sønnen står over englene
 4 Slik er han blitt større enn englene; for det navn han har fått, er så mye større enn deres.  5 For til hvem av englene har Gud noen gang sagt:
        Du er min sønn,
        jeg har født deg i dag?
   
Eller, som det også står:
        Jeg vil være en far for ham,
        og han skal være en sønn for meg.
   
 6 Når han så skal føre sin førstefødte inn i verden igjen, sier han:
        Alle Guds engler skal tilbe ham.
   
 7 Om englene har han sagt:
        Han gjør sine engler til vinder,
        sine tjenere til flammende ild.
   
 8 Men om Sønnen sier han:
        Din trone, Gud, står til evig tid,
        rettferds stav er din kongsstav.
   
 9 Du har elsket rettferd og hatet urett;
        derfor, Gud, har din Gud salvet deg
        med gledens olje framfor dine frender.
   
10 Og videre:
        Du, Herre, i begynnelsen grunnla du jorden,
        og himmelen er et verk av dine hender.
   
11 De skal gå til grunne, men du forblir.
        De skal alle eldes som en kledning;
   
12 du ruller dem sammen som en kappe,
        de skiftes ut som klær.
        Men du er den samme,
        dine år tar aldri slutt.
   
13 Til hvem av englene har han noen gang sagt:
        Sett deg ved min høyre hånd
        til jeg får lagt dine fiender
        som skammel for dine føtter?
   
14 Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?
   
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!