Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Guds kjærleik til Israel
11Då Israel var ung,
          fekk eg han kjær,
          frå Egypt kalla eg son min.
          
   
 2 Men jo meir eg ropa på dei,
          dess meir gjekk dei bort frå meg.
          Dei ofra til Baal-gudane,
          tende offereld for gudebilete.
          
   
 3 Det var eg som lærte Efraim å gå
          og tok dei på armen.
          Men dei skjøna ikkje at eg gjorde dei friske.
          
   
 4 Eg drog dei med menneskeband,
          med kjærleiks tau.
          Eg var lik ein som lyfter eit spedbarn opp til kinnet,
          eg bøygde meg ned og gav dei mat.
          
   
 5 Dei skal ikkje venda attende til Egypt,
          men Assur skal vera kongen deira,
          for dei nekta å venda om.
          
   
 6 Sverdet skal rasa i byane deira,
          bryta sund bommane og eta om seg
          for deira planar skuld.
          
   
 7 Folket mitt heng fast ved sitt fråfall frå meg.
          Dei ropar saman til han som er i det høge,
          men han reiser dei ikkje opp.
          
   
 8 Korleis kan eg oppgje deg, Efraim,
          overgje deg, Israel?
          Korleis kan eg oppgje deg som Adma,
          gjera med deg som med Sebojim?
          Hjartet vender seg i meg,
          all mi medkjensle vaknar.
          
   
 9 Eg vil ikkje følgja min brennande vreide,
          ikkje øydeleggja Efraim ein gong til.
          For eg er Gud og ikkje eit menneske,
          heilag midt imellom dykk.
          Eg vil ikkje koma med redsle.
          
   
10 Herren skal dei følgja,
          som ei løve skal han brøla.
          Når han brøler, skal borna hans
          koma skjelvande frå vest.
          
   
11 Skjelvande skal dei koma
          som ein fugl frå Egypt,
          som ei due frå Assur.
          Eg vil la dei bu i husa sine,
          seier Herren.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

29. mars 2023

Dagens bibelord

Matteus 26,6–13

Les i nettbibelen

6Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. ... Vis hele teksten

6Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. 8Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 9«Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige.» 10Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,6–13

Les i nettbibelen

6Medan Jesus var i Betania, heime hos Simon den spedalske, 7kom det ei kvinne bort til han med ei alabastkrukke med dyr salve. Den helte ho ut over hovudet hans medan han låg til bords. 8Då læresveinane såg det, vart dei arge og sa: «Kva skal slik sløsing tena til? ... Vis hele teksten

6Medan Jesus var i Betania, heime hos Simon den spedalske, 7kom det ei kvinne bort til han med ei alabastkrukke med dyr salve. Den helte ho ut over hovudet hans medan han låg til bords. 8Då læresveinane såg det, vart dei arge og sa: «Kva skal slik sløsing tena til? 9Denne salven kunne vore seld for mange pengar som kunne gjevast til dei fattige.» 10Men Jesus merka det og sa til dei: «Kvifor plagar de henne? Ho har gjort ei god gjerning mot meg. 11Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid. 12Då ho slo denne salven ut over kroppen min, salva ho meg til gravferda mi. 13Sanneleg, eg seier dykk: Overalt i verda der dette evangeliet blir forkynt, skal det ho gjorde, bli fortalt til minne om henne.»

Dagens bibelord

Matteus 26,6–13

Les i nettbibelen

6Go Jesus lei Betanias spihtálaš Simona viesus, 7de su lusa bođii nisson geas lei alabasterbohttalis divrras vuoiddas. Go Jesus lei boradeamen, de nisson leikii dan su oaivái. ... Vis hele teksten

6Go Jesus lei Betanias spihtálaš Simona viesus, 7de su lusa bođii nisson geas lei alabasterbohttalis divrras vuoiddas. Go Jesus lei boradeamen, de nisson leikii dan su oaivái. 8Muhto go máhttájeaddjit dan oidne, de sii atne dan bahán. Sii dadje: “Vuoi makkár skihtardeapmi! 9Vuoidasa livččii sáhttán vuovdit buori haddái ja ruđaid addit gefiide.” 10Jesus fuobmái dan ja celkkii sidjiide: “Manne dii vuorjabehtet su? Son lea dahkan munnje buori dagu. 11Geafit leat álo din luhtte, muhto mun in leat álo din luhtte. 12Go son vuoiddai mu, de son dagai dan mu hávdádeami várás. 13Duođaid, mun cealkkán didjiide: Oppa máilmmis, gos ihkinassii evangelium sárdniduvvo, doppe sii muitalit maid son dagai ja muitet su.”