Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittel
14Samaria skal bøta
          fordi ho var trassig mot sin Gud.
          Dei skal falla for sverd,
          småborna deira skal knusast,
          og kvinnene som ventar barn,
          skal skjerast opp.

Eg vil lækja deira fråfall
     2 Vend om, Israel, til Herren din Gud,
          for du har snubla i di skuld.
          
   
 3 Ta ord med dykk
          og vend om til Herren,
          sei til han:
          «Tilgjev all skuld
          og ta imot det gode,
          så vil vi betala med
          frukta av leppene våre.
          
   
 4 Assur vil ikkje hjelpa oss,
          vi skal ikkje ri på hestar,
          og vi vil ikkje lenger seia: Vår gud!
          til det våre hender har gjort.
          Hos deg finn den farlause miskunn.»
          
   
 5 Eg vil lækja deira fråfall,
          og eg vil elska dei av hjartet,
          for min vreide har vendt seg frå dei.
          
   
 6 Eg vil vera som dogg for Israel.
          Han skal bløma som ei lilje
          og røta seg som trea på Libanon
          
   
 7 og breia greinene sine utover.
          Han skal vera fager som oliventreet
          og anga som skogen på Libanon.
          
   
 8 Igjen skal dei bu i hans skugge,
          dei skal dyrka korn
          og bløma som vinstokken.
          Hans namn skal bli som vinen frå Libanon.
          
   
 9 Kva har vel Efraim med gudebilete å gjera?
          Det er eg som svarar han og ser til han.
          Eg er som ein grøn sypress,
          frå meg skal frukta di koma.
          
   
10 Kven er så vis at han forstår dette,
          forstandig nok til å skjøna det?
          Ja, Herrens vegar er rette,
          dei rettferdige vandrar på dei,
          men syndarane snublar.
< Forrige kapittel

07. juli 2022

Dagens bibelord

Ordtaka 7,1–3

Les i nettbibelen

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!