Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herrens klagemål mot eit trulaust folk
4Høyr Herrens ord, de Israels born!
           Herren fører sak mot dei som bur i landet.
          For det er ingen truskap og ingen kjærleik
          og ingen kjennskap til Gud i landet.
          
   
 2 Forbanning og løgn og drap og tjuveri
          og ekteskapsbrot breier om seg,
          med blod følgjer meir blod.
          
   
 3 Difor skal landet sørgja,
          og kvar den som bur der, skal tørka bort
          saman med dyra på marka og fuglane under himmelen,
          sjølv fiskane i havet skal utryddast.
          
   
 4 Men ingen må føra sak eller gå i rette med nokon.
          Folket ditt liknar slike som fører sak mot ein prest.
          
   
 5 Du skal snubla om dagen,
          og sjølv profeten skal snubla
          saman med deg om natta,
          og mor di gjer eg ende på.
          
   
 6 Folket mitt skal gå til grunne
          av mangel på kunnskap.
          Sidan du har vraka kunnskapen,
          vrakar eg deg som min prest.
          Du gløymde din Guds lov,
          difor gløymer eg òg dine born.
          
   
 7 Jo fleire dei vart,
          dess meir synda dei mot meg,
          deira ære skal eg byta ut med skam.
          
   
 8 Dei lever av mitt folks synd
          og lengtar etter deira skuld.
          
   
 9 Difor skal det gå med presten som med folket,
          eg vil straffa han for hans ferd
          og gjengjelda det han har gjort.
          
   
10 Dei skal eta og ikkje bli mette,
          hora og ikkje bli mange.
           Herren har dei forlate
          for å gje seg over til
   
11 hor,
          gammal og ny vin
          tek over hjartet.
          
   
12 Folket mitt spør sitt tre til råds
          og får svar av sin stokk.
          For ei horeånd har ført dei vill,
          dei har hora seg bort frå sin Gud.
          
   
13 På fjelltoppane ofrar dei,
          på haugane tenner dei offereld
          under eiker, poplar og terebinter,
          for skuggen av dei er god.
          Difor driv døtrene dykkar hor,
          og svigerdøtrene bryt ekteskapet.
          
   
14 Eg vil ikkje straffa døtrene dykkar
          fordi dei driv hor,
          eller svigerdøtrene fordi dei bryt ekteskapet,
          for mennene går avsides med horer
          og ofrar saman med tempelprostituerte kvinner.
          Eit folk utan innsikt vil falla.
          
   
15 Sjølv om du driv hor, Israel,
          må ikkje Juda føra skuld over seg!
          Gå ikkje til Gilgal,
          dra ikkje opp til Bet-Aven
          og sver ikkje: «Så sant Herren lever!»
          
   
16 For Israel er trassig
          som ei trassig ku.
          No skal Herren gjeta dei
          som lam i ope lende.
          
   
17 Efraim er bunden til gudebilete,
          lat han vera!
          
   
18 Når drikkinga deira er over,
          horar dei vidare.
          Dei elskar vilt.
          Skam er skjolda hennar.
          
   
19 Ein vind skal gripa henne med sine venger,
          dei skal bli til skamme med sine offer.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

07. juni 2023

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. ... Vis hele teksten

15Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. 17Se, jeg gjør egypterne harde, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på farao og hele hans hær, på vognene og rytterne hans. 18Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg viser min herlighet på farao og vognene og rytterne hans.» 19Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøylen som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, 20så den kom mellom egypternes leir og israelittenes leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom inn på hverandre hele natten. 21Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, 22og israelittene gikk tørrskodd tvers igjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem.

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. ... Vis hele teksten

15Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. 17Sjå, eg gjer hjartet til egyptarane ubøyeleg, så dei set etter dei. Eg skal visa min herlegdom på farao og heile hans hær, på vognene og ryttarane hans. 18Egyptarane skal kjenna at eg er Herren når eg viser min herlegdom på farao og vognene og ryttarane hans.» 19Guds engel, som hadde gått føre Israels leir, bytte no plass og gjekk etter folket. Skysøyla som var framfor dei, flytte seg og stilte seg bak dei, 20så ho kom mellom leiren til egyptarane og leiren til israelittane. Og skya kom med mørker, men lyste likevel opp natta, så dei ikkje kom innpå kvarandre heile natta. 21Då rette Moses handa ut over havet, og Herren dreiv havet bort med ein sterk austavind, som bles heile natta, så havet vart til tørt land. Vatnet vart kløyvd, 22og israelittane gjekk tørrskodde tvers igjennom havet. Vatnet stod som ein mur til høgre og venstre for dei.

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Hearrá celkkii Mosesii: “Manne don čuorvvut munnje? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16Bajit iežat soappi, geige gieđa meara badjel ja ludde dan, vai israellaččat besset mannat meara rastá goikása mielde. ... Vis hele teksten

15Hearrá celkkii Mosesii: “Manne don čuorvvut munnje? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16Bajit iežat soappi, geige gieđa meara badjel ja ludde dan, vai israellaččat besset mannat meara rastá goikása mielde. 17Mun buoššudan egyptalaččaid váimmu, nu ahte sii vulget doarridit din. Mun čájehan iežan fámu go duššadan farao ja oppa su soahteveaga, buot su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid. 18Egyptalaččat ipmirdit ahte mun lean Hearrá, go mun čájehan iežan fámu go duššadan farao, su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid.” 19Ipmila eŋgel gii lei mannan israellaččaid ovddabealde, sirddii ja manai sin maŋis. Balvabázzi sirddii sin ovddabealde ja manai sin maŋis, 20nu ahte dat bođii egyptalaččaid veaga ja israellaččaid veaga gaskii. Balvva mielde šattai seavdnjat, muhto israellaččaide dat čuvgii ija, nu ahte geažos ijas veagat eai lahkanan nubbi nubbái. 21De Moses bajidii gieđa meara badjel, ja Hearrá ájii meara eret garra nuortabiekkain mii bosui geažos ija, ja mearra šattai goikeeanamin. Čáhči juohkásii guovtti beallái, 22ja israellaččat rasttildedje meara goikása mielde, ja čáhci lei seaidnin goappašiid bealde.