Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Israel gløymde skaparen sin
8Hornet til munnen!
          Som ei ørn over Herrens hus!
          For dei har brote mi pakt
          og synda mot mi lov.
          
   
 2 Dei ropar til meg:
          «Min Gud!
          Vi, Israel, kjenner deg!»
          
   
 3 Men Israel har forkasta det gode,
          fienden skal forfølgja dei.
          
   
 4 Dei valde seg kongar som ikkje er frå meg,
          valde seg hovdingar eg ikkje kjennest ved.
          Av sølvet og gullet sitt laga dei seg gudebilete.
          Difor skal dei utryddast.
          
   
 5 Kast ut kalven din, Samaria!
          Vreiden min logar mot dei.
          Kor lenge skal det vara
          før dei kan bli reine?
          
   
 6 Dei er då frå Israel!
          Men han er laga av ein handverkar,
          og nokon gud er han ikkje,
          sanneleg, til splintar skal han bli,
          Samaria-kalven!
          
   
 7 For vind sår dei, og storm skal dei hausta.
          Kornet skyt ikkje aks
          og gjev dei ikkje mjøl,
          og gjev det mjøl, et framande det opp.
          
   
 8 Israel er oppeten,
          no er dei lik eit kar
          som ingen bryr seg om mellom folka.
          
   
 9 For dei fór bort til Assur
          lik eit einsleg villesel.
          Efraim kjøper seg kjærleik.
          
   
10 Sjølv om dei kjøpslår med folka,
          vil eg no driva dei saman.
          Dei skal vri seg ei lita stund
          under storkongens bør.
          
   
11 Efraim har laga seg mange altar til syndoffer,
          altar som har vorte til synd for han.
          
   
12 Skriv eg mine mange lover,
          blir dei rekna for noko framandt.
          
   
13 Som offergåver til meg
          ofrar dei kjøt og et det.
           Herren bryr seg ikkje om dei.
          No vil han hugsa skulda deira
          og straffa syndene deira.
          Dei må attende til Egypt.
          
   
14 Israel gløymde sin skapar
          og bygde seg slott,
          Juda bygde mange festningsbyar.
          Men eg vil senda eld mot byane hans,
          han skal eta borgene deira.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

24. mai 2022

Dagens bibelord

Efesarane 4,1–9

Les i nettbibelen

1Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. ... Vis hele teksten

1Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. 3Gjer alt de kan for å ta vare på einskapen i Anden, i den fred som bind saman: 4éin kropp og éin Ande, liksom de fekk éi von då de vart kalla, 5éin Herre, éi tru, éin dåp, 6éin Gud og Far for alle, han som er over alle og gjennom alle og i alle. 7Til kvar einskild av oss er nåden gjeven, alt etter som Kristi gåve blir tilmålt. 8Difor heiter det: Han steig opp i det høge og førte bort fangar, han gav menneska gåver. 9Men at han steig opp, vil ikkje det seia at han først hadde stige ned til det aller lågaste, til jorda?