Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Книга пророка Осiї

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Neste kapittel >

Блудодійство Ізраїлю
1ГОСПОДНЄ слово, яке було до Осії, Беерового сина, за днів юдейських царів: Уззії, Йотама, Ахаза і Єзекії, та ізраїльського царя Єровоама, Йоашового сина.
   
1Herrens ord som kom til Hosea, sønn av Beeri, i de dager da Ussia, Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda, og i de dager da Jeroboam, sønn av Joasj, var konge i Israel.
 2 На самому початку, коли ГОСПОДЬ почав спілкуватися з Осією, ГОСПОДЬ сказав Осії: Піди й візьми собі за дружину жінку-розпусницю і матимеш дітей з розпусти, адже край, відступивши від ГОСПОДА, цілком віддався розпусті.
   

Profetens ekteskap og barn
 2 Herrens første ord gjennom Hosea. Herren sa til Hosea: «Gå og få deg en horkvinne og horebarn! For landet horer seg bort fra Herren.»
 3 Він пішов і взяв Ґомер, дочку Дівлаїма; вона завагітніла й народила йому сина.
   
 3 Og han gikk og tok Gomer, Diblajims datter, til kone. Hun ble med barn og fødte ham en sønn.
 4 І сказав йому ГОСПОДЬ: Назви його Єзреел ((Бог розтрощить)), тому що зовсім скоро Я помщуся над домом Єгу за (пролиту) кров у Єзреелі й покладу край царству Ізраїлевого дому.
   
 4 Herren sa til ham: «Kall ham Jisreel! For om ikke lenge vil jeg straffe Jehus hus for blodbadet i Jisreel og gjøre ende på kongedømmet i Israel.
 5 Того дня Я зламаю лук Ізраїлю в Єзреельській долині.
   
 5 Og den dagen skal jeg bryte i stykker Israels bue på Jisreel-sletten.»
   
 6 Вона ((Ґомер)) знову завагітніла, й народила дочку. І Він (ГОСПОДЬ) сказав йому: Назви її Ло-Рухама ((Немилувана)), оскільки Я не милуватиму більше дому Ізраїля, і не прощатиму їм.
   
 6 Siden ble hun med barn igjen og fikk en datter. Herren sa til ham: «Kall henne Lo Ruhamá, ‘ikke barmhjertighet’! For jeg vil ikke lenger være barmhjertig mot Israels hus og ikke tilgi dem.
 7 Але дім Юди Я помилую і спасу їх у ГОСПОДІ, їхньому Богові. Я не врятую їх ні луком, ні мечем, ні кіньми, ні вершниками і не у війні.
   
 7 Men Judas hus vil jeg være barmhjertig mot. Jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud, men jeg vil ikke frelse dem ved bue, sverd og krig, ved hester og ryttere.»
   
 8 Коли вона ((Ґомер)) відлучила від грудей Ло-Рухаму, то знову завагітніла й народила сина.
   
 8 Da hun hadde avvent Lo Ruhamá, ble hun med barn igjen og fikk en sønn.
 9 (Про нього ) ГОСПОДЬ сказав: Дай йому ім’я Ло-Аммі ((Не Мій народ)), тому що ви, дійсно, не Мій народ, і Я не буду вашим (Богом)!  9 Herren sa: «Kall ham Lo Ammí, ‘ikke mitt folk’! For dere er ikke mitt folk, og jeg er ikke her for dere.»
        
10 Israels barn skal bli tallrike som havets sand, som ikke kan måles og ikke telles. Der det før ble sagt til dem: «Dere er ikke mitt folk», skal det sies: «Den levende Guds barn».
11 Judas og Israels barn skal samle seg og ta seg en felles høvding. De skal dra opp fra landet. Ja, stor er Jisreels dag.
Neste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.