Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >
14Hearrá árpmiha Jakoba, son vállje fastain Israela. Son orroha álbmoga eatnamasaset. Vierrásat geat ásset doppe, servet sidjiide ja ovttastuvvet Jakoba álbmogiin.  2 Álbmogat buktet sin ruoktot, ja doppe, Hearrá eatnamis, israellaččat dahket sin iežaset opmodahkan, šlávvan ja šlávvanissonin. Sin fáŋgafávttat šaddet sin fáŋgan, ja sii šaddet sordiideaset hearrán.
Bilkolávlla Babylonia gonagasa birra
 3 Go Hearrá diktá du vuoiŋŋadit rahčamisttát ja balustat ja garra šlávvabarggustat maid šaddet gierdat,  4 de don bilkidat Babylonia gonagasa dáinna lávlagiin:
          Veahkaválddálažžii bođii loahppa,
          loahppa su skelbmošeapmái!
          
   
 5 Hearrá lea doadján
          ipmilmeahttumiin soappi
          ja ráđđejeddjiin roaiskká
          
   
 6 mii suhtus časkkii álbmogiid,
          časkkii ahte časkkii,
          mii ráđđii daid moaris
          ja doarrádalai daid árpmuheamit.
          
   
 7 Oppa máilbmi lea ožžon mášu,
          buohkat čurvot ávvudemiin.
          
   
 8 Velá sypressatge
          ja Libanona sederat:
          “Go don dál njaŋgát eatnamis,
          de ii oktage boađe min njeaidit.”
          
   
 9 Vuollin jábmiidáimmus
          šaddá lihkadeapmi,
          go don oidnot boahtimin.
          Jámežat bovttáhallet,
          buot eatnama ráđđejeaddjit.
          Buot álbmogiid gonagasat
          šaddet čuožžilit truvnnuineaset.
          
   
10 Buohkat dadjet dutnje:
          Dál maiddái don leat fámohuvvan
          ja šaddan min láhkásažžan.
          
   
11 Vuolás jábmiidáibmui
          gahčai du goargatvuohta
          oktan du čuoddji hárppaiguin.
          Máđut šaddet du seaŋgan,
          suovssat du govččasin.
          
   
12 Vuoi, mo don leat gahččan almmis,
          iđitnásti, iđitgukso bárdni!
          Don leat bálkestuvvon eatnamii,
          don gii vuolidit álbmogiid.
          
   
13 Donhan dadjet váimmustat:
          “Albmái mun goarkŋun,
          bajábeallái Ipmila násttiid
          mun ceggen iežan truvnnu.
          Mun čohkánan diggevárrái
          olggumus davvái.
          
   
14 Mun goarkŋun balvvaid bajábeallái,
          mun šattan Alimusa láhkásažžan.”
          
   
15 Muhto jábmiidáibmui
          don leat norddastuvvon,
          dan vuolimuš čiekŋalasa bodnái.
          
   
16 Dat geat oidnet du, gávket dutnje,
          dárkojit du ja dadjet:
          “Leago dát dat olmmái
          gii lihkastahtii máilmmi
          ja doarggistahtii gonagasriikkaid,
          
   
17 gii dagai eatnama ávdimin
          ja cuvkii gávpogiid čievran,
          gii ii goassege luoitán fáŋggaidis
          máhccat ruoktot?
          
   
18 Buot álbmogiid gonagasat
          veallájit gudnis,
          iešguhtege lanjastis,
          
   
19 muhto don njaŋgát
          almmá hávddi haga,
          ilgadis gálbmi
          gii gokčasat olbmáid vuollái
          geat gahčče miehkkái.
          Dat besset geađgehávdái,
          muhto du rupmaša olbmot dulbmot.
          
   
20 Don it beasa hávdái vuoiŋŋadit
          daiguin earáiguin,
          danne go don leat billistan eatnamat
          ja sorbmen iežat álbmoga.
          Dát bahás sohka
          ii goassege šat namahuvvo.”
          
   
21 Dahket njuovvanbeaŋkka gárvvisin
          sin bártniid várás
          sin áhčiid suttuid dihte.
          Sii eai oaččo váldit máilmmi oapmineaset
          ja deavdit eatnama hirpmain.

   
22 Mun čuožžilan sin vuostá, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil. Mun duššadan Babylona nama ja bázahasa, náli ja gierragiid, cealká Hearrá. 23 Mun dagan gávpoga jeaggeeanamin, hoaššaháigiriid orrunsadjin. Mun divttán dan vuodjut rábáhii, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.
Assyrialaččat cuvkejuvvojit Hearrá eatnamii
    24 Hearrá, Almmiveagaid Ipmil,
          lea vurdnon ja cealkán:
          Maid lean mearridan, dat šaddá,
          maid lean gohččon, dat ollašuvvá.
          
   
25 Assyrialaččat cuvkejuvvojit
          mu eatnamii,
          mun duolmman daid iežan váriide.
          Geasis váldojuvvo mu álbmogis,
          noađđi loktejuvvo sin oalggis.
          
   
26 Dát mearrádus čuohcá oppa máilbmái,
          dát giehta lea bajiduvvon
          buot álbmogiid vuostá.
          
   
27 Hearrá, Almmiveagaid Ipmil,
          lea dahkan mearrádusa,
          gii sáhttá dahkat dan duššin?
          Son lea bajidan gieđa,
          gii sáhttá hehttet su?

Filistalaččaid loahppa
28 Gonagas Ahasa jápminjagi bođii dát sátni:
          
   
29 Ale illut, Filistea,
          go soabbi mii časkkii du, lea doddjon.
          Gearbmaša ruohttasishan boahtá kobra,
          dan šaddun lea girdi guovdi.
          
   
30 Geafit gávdnet guohtuma mu niittuin,
          váivvášat veallánit oadjebassan.
          Muhto din son nealguda jámas,
          goddá áibbas.
          
   
31 Bárggo, poarta! Luoimma, gávpot!
          Hearddohuva, Filistea!
          Soardi boahtá davvin,
          su veagas ii oktage leat bázadeaddji.
          
   
32 Maid galgá vástidit vierrásiid áirasiidda?
          “Hearrá lea vuođđudan Siona,
          doppe su vártnuhis álbmot gávdná dorvvu.”
< Forrige kapittelNeste kapittel >