Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Moab duššá
15Sátni Moaba hárrái.
          Heavahusa ija Ar-Moab
          duššaduvvui.
          Duođaid, heavahusa ija Kir-Moab
          duššaduvvui.
          
   
 2 Dibona olbmot mannet
          oaffarbáikkiide čierrut.
          Nebos ja Medebas gullo moablaččaid áŋken.
          Juohkehačča oaivečohkka lea ráhkejuvvon,
          buohkaid skávžžát leat čuhppojuvvon.
          
   
 3 Gáhtain sii vázzet horsta gárvun,
          dáhkiin ja šiljuin gullo luoibman,
          gatnjalat golget.
          
   
 4 Hešbon ja Elale luibmet,
          gitta Jahasii gullo daid čuorvvas.
          Dan dihte Moab doarggista
          ja dárpmehuvvá.
          
   
 5 Mu váibmu vuobaida Moaba geažil.
          Báhtareaddjit bohtet Soarii
          ja Eglat Šelišiai.
          Luhita gorgŋehaga olbmot vázzet čieru,
          Horonajima geainnus
          sii váidalit heavahusa.
          
   
 6 Nimrima čázit šaddet jakŋan eanamin,
          rássi goiká, niitu goldná,
          ii leat mihkkege ruotnasiid.
          
   
 7 Buot maid sii leat duksen,
          buot dávviriiddiset
          sii dolvot Sieđgajoga rastá.
          
   
 8 Luoibman gullo miehtá oppa Moaba,
          váidalusčuorvasat ollejit Eglajimii,
          velá gitta Beer Elima rádjái.
          
   
 9 Dimona čázit varahuvvet.
          Ođđa givssiid mun vuolggahan Dimonii,
          ledjona Moaba sestojuvvon
          olbmuid vuostá,
          Adma bázahasa vuostá.

   
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.