Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Nubia áirasat
18Vuoi du, šuvaideaddji soajáid eanan,
          don mii leat Nubia jogaid don bealde!
          
   
 2 Don vuolggahat áirasiid rastá ábi,
          vuolggahat sin papyrusfatnasiiguin
          čáziid rastá.
          Máhccet, dii johtilis áirasat!
          Máhccet allašattot, šelgesliikkat
          álbmogeattet lusa,
          álbmoga mas olbmot ballet viidát,
          gievrras ja vuoitilis álbmoga lusa
          man eatnama čađa jogat golget.
          
   
 3 Eatnanriikka ássit,
          dii buohkat geaid ássansadji
          lea eatnama alde,
          gehččet go soahteleavga
          bajiduvvo váriide,
          guldalehket go dorve čuodjá!
          
   
 4 Ná Hearrá lea sárdnon munnje:
          “Jávohaga mun geahčan viesustan,
          go áibmu libaida beaiveboalddáhahkan,
          dahje go suoldni gahččá valjit rádjanáiggi.”
          
   
 5 Ovdal lájuid,
          go liđiid áigi lea nohkan
          ja lieđđi šaddan ládda muorjin,
          de viidnemuora suorggit
          čuhppojuvvojit niibbiin
          ja vesát gaikojuvvojit luovos
          ja bálkestuvvojit eret.
          
   
 6 Buot guđđojuvvo
          váriid gazzalottiid ja meahcielliid biebmun.
          Daid guoras ádjánit
          geasi boralottiid moađit,
          dálvet daid bálddas eloštit
          buot eatnama eallit.

   
 7 Boahtá áigi go Hearrái, Almmiveagaid Ipmilii, buktá attáldagaid allašattot, šelgesliikkat álbmot mas olbmot ballet viidát, gievrras ja vuoitilis álbmot man eatnama čađa jogat golget. Dan álbmoga attáldagat buktojuvvojit baikái maid basuha Hearrá, Almmiveagaid Ipmila, namma: Sionvárrái.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.