Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Mearkkat Egypta ja Nubia birra
20Dan jagi go Assyria gonagas Sargon lei vuolggahan Ašdodii soahteveagaoaivámuččas fallehit gávpoga ja váldit dan,  2 de Hearrá sártnui Jesaja, Amosa bártni, bokte. Son celkkii: “Nuola horstagárvvuidat ja gápmagiiddát.” Jesaja dagai nu ja váccii álásin ja rabas julggiid.
   
 3 Hearrá celkkii: “Nugo mu bálvaleaddji Jesaja lea vázzán álásin ja rabas julggiid golbma jagi mearkan ja ávaštussan Egyptii ja Nubiai,  4 nu vázzet nuorat ja boarrásat álás ja rabas julggiid, go Assyria gonagas doalvu egyptalaččaid ja nubialaččaid fáŋgavuhtii. Sii šaddet vázzit rabas čurttiid, Egyptii heahpadin.  5 Dalle buohkat hearddohuvvet ja beahtahallet Nubiai masa sii ledje bidjan doaivvu, ja Egyptii mainna sii ledje rámohallan.
   
 6 Dan beaivvi dadjet dán rittu olbmot: ‘Nu geavai daidda geaidda mii bijaimet doaivvu, daidda geain mii ozaimet veahki, vai gáddjojuvvošeimmet Assyria gonagasa gieđas! Mo mii dál beassat báhtarussii?’”
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.