Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Egypt kan ikke gi vern
30Ve de trassige barna!
          sier Herren.
          De gjennomfører planer som ikke er fra meg,
          og slutter forbund som ikke er i min ånd.
          Slik legger de synd til synd.
          
   
 2 De drar ned til Egypt
          for å søke vern hos farao
          og finne ly i skyggen av Egypt,
          men de spør ikke meg om råd.
          
   
 3 Men faraos vern skal bli til skam for dere,
          ly i skyggen av Egypt skal bli til vanære.
          
   
 4 For stormennene er i Soan,
          og sendemennene har nådd fram til Hanes,
          
   
 5 men de blir alle til skamme
          hos et folk som ikke kan hjelpe dem,
          som verken er til hjelp eller nytte,
          men bare til skam og vanære.
        
 6 Budskap om dyrene i Negev.
        
          Gjennom et land med nød og trengsel,
          løver og løvinner,
          hoggorm og flygende serafslanger
          fører de sin rikdom på eselrygg,
          sine skatter på kamelpukler
          til et folk som ikke kan hjelpe.
          
   
 7 Egypt er forgjengelig,
          hjelpen forgjeves.
          Derfor kaller jeg landet
          «Rahab brakt til ro».
          
   
 8 Gå nå inn og skriv dette
          på en tavle for dem,
          skriv det inn i en bokrull
          så det for kommende dager
          kan være et vitnesbyrd
          til evig tid.

Urett fører til fall
     9 For dette er et opprørsk folk,
          barn som lyver,
          barn som ikke vil lyde Herrens lov.
          
   
10 De sier til seerne: «Ikke se!»
          og til profetene: «Ikke bring oss syner
          om det som er rett!
          Si oss glatte ord,
          bring oss illusjoner.
          
   
11 Vik av fra veien, bøy av fra stien,
          la oss være i fred for Israels Hellige.»
          
   
12 Derfor sier Israels Hellige:
          Dere forkastet dette ordet,
          stolte på vold og svik
          og støttet dere til slikt.
          
   
13 Derfor blir deres skyld
          lik en sprekk som utvider seg i en høy mur,
          til muren plutselig, på et øyeblikk,
          faller sammen og blir knust.
          
   
14 Den blir knust
          slik et leirkar blir slått i stykker
          og ikke tatt vare på.
          Blant stykkene finnes det ikke ett skår
          som kan brukes til å hente glør fra ildstedet
          eller til å øse vann fra brønnen.

I stillhet og tillit
    15 For så sier Herren Gud, Israels Hellige:
          «Hvis dere vender om
          og holder dere i ro,
          skal dere bli frelst.
          I stillhet og tillit skal deres styrke være.»
          Men dere ville ikke.
          
   
16 Dere sa: «Nei, vi rømmer til hest!»
          Jammen skal dere rømme!
          «Vi rir på raske hester!»
          De som forfølger, er raskere!
          
   
17 Tusen skal flykte når én mann truer,
          for trussel fra fem skal dere rømme
          til det ikke er annet igjen av dere
          enn en stang på en fjelltopp,
          et banner på en haug.
          
   
18 Og derfor lengter Herren
          etter å vise dere nåde,
          derfor reiser han seg
          for å vise barmhjertighet.
          For Herren er rettens Gud.
          Salige er alle som venter på ham!

Dette er veien
19 Du folk på Sion, du som bor i Jerusalem, gråt ikke mer! Når du roper, vil han være deg nådig. Når han hører, vil han svare deg. 20 Herren gir dere nødens brød og trengselens vann. Men din lærer skal ikke lenger skjule seg. Dine øyne skal se læreren, 21 og dine ører skal høre dette ordet bak deg: «Dette er veien, gå på den!» når du vil til høyre eller til venstre. 22 Da skal dere regne som urene de sølvkledde gudebildene du har, og gullplatene på de støpte bildene. Du skal slenge dem bort som urene filler. «Skitt!» skal du si.
   
23 Da skal han gi regn til kornet du sår i åkeren, og brød av grøden som åkeren bærer, og det skal være rikelig og raust. Den dagen skal buskapen din få beite på vidstrakte marker. 24 Oksene og eslene som arbeider på åkeren, får ete surt fôr som kastes til dem med skyffel og greip. 25 På alle høye fjell og alle store hauger skal det være bekker og rennende vann på den store drapsdagen når tårnene faller. 26 Månen skal lyse som solen, og sollyset skal bli sju ganger så sterkt, lik lyset for sju dager, den dagen Herren forbinder sitt knuste folk og helbreder såret etter slagene.
Assur faller
    27 Se, Herrens navn kommer fra det fjerne.
          Hans vrede er brennende,
          hans byrde er tung,
          hans lepper er fulle av harme,
          hans tunge er som fortærende ild.
          
   
28 Hans pust er lik en flommende elv
          som rekker til halsen.
          Han legger et åk av løgn på folkeslagene,
          et bissel som fører vill, i folkenes munn.
          
   
29 Da skal det lyde sang hos dere
          som den natten man helliger seg til fest,
          og hjertet skal glede seg
          lik en som kommer med fløytespill
          til Herrens fjell, til Israels klippe.
          
   
30 Herren lar sin veldige røst lyde
          og viser sin arm som slår
          med brennende vrede og fortærende ild,
          med storm og styrtregn og haglsteiner.
          
   
31 Ja, Assur blir rammet av skrekk
          for Herrens røst
          når han slår med staven.
          
   
32 Og til hver omgang Herren gir
          når han svinger sin straffende stokk over ham,
          høres tromme og lyre.
          I striden svinger han sin arm
          og fører kampen mot ham.
          
   
33 Ja, et ildsted er alt gjort i stand
          og er bestemt for kongen.
          Bålet er gjort høyt og vidt
          med ild og ved i mengde.
          Som en svovelstrøm skal Herrens pust
          sette det i brann.
< Forrige kapittelNeste kapittel >