Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Bassi geaidnu
35Goikeeanan lea ilus,
          ávdin meahcci illuda,
          jakŋan eanan ávvuda ja liđiida.
          Dego lilljágieddi
          
   
 2 lieđđu goikemeahcci,
          dat illuda ja ávvuda.
          Dan oassin šaddá
          Libanona šearratvuohta,
          Karmela ja Sarona hearvásvuohta.
          Buohkat besset oaidnit
          Hearrá šearratvuođa,
          min Ipmila hearvásvuođa.
          
   
 3 Nanosmahttet šlieddan gieđaid,
          dahket suoibu čippiid nanusin!
          
   
 4 Celket suorganan olbmuide:
          “Lehket oadjebasat, allet bala!
          Gehččet, dá lea din Ipmil!
          Ráŋggáštus lahkona,
          Ipmila mávssaheami boddu.
          Ipmil ieš boahtá beastit din.”
          
   
 5 Dalle leahkkasit
          čalmmehemiid čalmmit
          ja rahpasit bealjehemiid bealjit.
          
   
 6 Dalle lámis njuiku dego sarvva,
          ja gielaheami njuovčča ávvuda.
          Goikeeatnamii ihtet ádjagat,
          jogažat jakŋa meahccái.
          
   
 7 Buolli báhkka eanan
          šaddá hoaššaláttun,
          čázehis eanan čáhccás ájan.
          Eatnamii gos šakálat dál vuoiŋŋastit,
          šaddet hoaššat ja papyrusrásit.
          
   
 8 Ja dohko šaddá geaidnu,
          dat gohčoduvvo bassi geaidnun.
          Ii oktage buhtismeahttun
          oaččo dan vádjolit.
          Dat geaidnu lea mátkkálaččaid várás,
          das eai jallatge čádjádala.
          
   
 9 Dan ala ii lávke ledjon,
          ii oktage boraspire.
          Dušše lonistuvvon olbmot
          vádjolit dan,
          
   
10 dat geaid Hearrá lea lonistan,
          máhccet ja bohtet Sionii ávvudemiin,
          agálaš illu kruvdnun oaivvis.
          Ávvu ja illu loaiddastit poarttas,
          moraš ja šuohkanas báhtarit guhkás.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.