Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Gledebod til Jerusalem
40Trøyst,
          trøyst mitt folk,
          seier dykkar Gud.
          
   
 2 Tal til Jerusalems hjarte
          og rop til henne
          at hennar strid er fullført,
          at hennar skuld er betalt,
          at ho har fått dobbelt av Herrens hand
          for alle sine synder.
          
   
 3 Ei røyst ropar:
          Rydd Herrens veg i ørkenen,
          jamn ut i øydemarka
          ein veg for vår Gud!
          
   
 4 Kvar dal skal hevast,
          kvart fjell og kvar haug
          skal senkast.
          Bakkete land skal bli til slette
          og kollane til flat mark.
          
   
 5 Herrens herlegdom
          skal openberra seg,
          alle menneske skal saman sjå det.
          For Herrens munn har tala.
          
   
 6 Ei røyst seier: «Rop ut!»
          Eg seier: «Kva skal eg ropa?»
          «Alle menneske er gras,
          all deira truskap
          er som blomen på marka.
          
   
 7 Graset tørkar bort, blomen visnar
          når Herrens ande blæs på han.
          Sanneleg, folket er gras.
          
   
 8 Graset tørkar bort, blomen visnar,
          men ordet frå vår Gud står evig fast.»
          
   
 9 Gå opp på eit høgt fjell,
          du Sions gledebod!
          Lyft di røyst med kraft,
          Jerusalems gledebod!
          Lyft di røyst, ver ikkje redd!
          Sei til byane i Juda:
          «Sjå, dykkar Gud!»
          
   
10 Sjå, Herren Gud
          kjem med styrke,
          han herskar med sin arm.
          Sjå, løna hans er med han,
          dei han vann, er framfor han.
          
   
11 Han gjeter flokken sin
          som ein gjetar.
          Han samlar lamma med armen,
          lyfter dei opp i fanget,
          leier søyene.

Ingen er som Gud
    12 Kven kan måla opp vatnet i si hole hand,
          måla himmelen med utspente fingrar?
          Kven kan samla støvet på jorda i eit mål,
          vega fjella med vekt
          og haugane på vektskåler?
          
   
13 Kven kan måla Herrens ande
          og gjera sitt råd kjent for han?
          
   
14 Kven har han samrådd seg med
          som kunne gje han forstand,
          læra han rettens veg,
          læra han kunnskap
          og visa veg til innsikt?
          
   
15 Sjå, folkeslaga er
          som ein drope i eit spann,
          som eit støvkorn på vektskåla
          blir dei rekna.
          Sjå, fjerne kystar veg han som støv.
          
   
16 Sjølv Libanon har ikkje ved nok
          og ikkje dyr nok til brennoffer.
          
   
17 Alle folkeslag er ingenting for han,
          som eit tomt ingenting
          reknar han dei.
          
   
18 Kven vil de likna Gud med,
          kva kan de setja opp som liknar på han?
          
   
19 Eit gudebilete?
          Ein handverkar støyper det,
          ein gullsmed kler det med gull
          og smir sølvkjeder til det.
          
   
20 Eit vigsla morbærtre blir valt ut,
          eit tre som ikkje morknar.
          Ein dyktig handverkar blir leita opp,
          for det skal reisast eit gudebilete
          som ikkje vaklar.
          
   
21 Veit de ikkje?
          Høyrer de ikkje?
          Er det ikkje fortalt dykk
          frå opphavs tid?
          Har de ikkje skjøna det
          frå jorda vart grunnlagd?
          
   
22 Han tronar over jordkrinsen,
          og dei som bur der, er som grashopper.
          Han breier himmelen ut som eit slør
          og spenner han ut som eit telt til å bu i.
          
   
23 Han lèt fyrstar bli til inkje,
          herskarane på jorda til tomt ingenting.
          
   
24 Knapt er dei planta, knapt er dei sådde,
          knapt har dei røtt seg i jorda,
          før han blæs på dei så dei visnar
          og stormen ber dei bort som halm.
          
   
25 «Kven vil de likna meg med,
          kven er eg lik?» seier Den heilage.
          
   
26 Lyft auga mot det høge og sjå:
          Kven har skapt alt dette?
          Han som tel stjernehæren,
          fører dei ut
          og kallar dei alle ved namn.
          Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig
          at ikkje éin skal mangla.
          
   
27 Kvifor tenkjer du, Jakob,
          kvifor seier du, Israel:
          «Min veg er løynd for Herren,
          min Gud bryr seg ikkje om min rett»?
          
   
28 Veit du ikkje, har du ikkje høyrt?
           Herren er den evige Gud
          som skapte endane av jorda.
          Han blir ikkje trøytt og ikkje sliten,
          ingen kan utforska hans forstand.
          
   
29 Han gjev den trøytte kraft,
          og den som ikkje har krefter,
          gjev han stor styrke.
          
   
30 Gutar blir trøytte og slitne,
          unge menn snublar og fell.
          
   
31 Men dei som ventar på Herren,
          får ny kraft,
          dei lyfter vengene som ørna,
          dei spring og blir ikkje slitne,
          dei går og blir ikkje trøytte.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

07. juni 2023

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. ... Vis hele teksten

15Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre! 16Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet. 17Se, jeg gjør egypterne harde, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på farao og hele hans hær, på vognene og rytterne hans. 18Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg viser min herlighet på farao og vognene og rytterne hans.» 19Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøylen som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, 20så den kom mellom egypternes leir og israelittenes leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom inn på hverandre hele natten. 21Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, 22og israelittene gikk tørrskodd tvers igjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem.

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. ... Vis hele teksten

15Herren sa til Moses: «Kvifor ropar du til meg? Sei til israelittane at dei skal dra vidare! 16Du skal lyfta staven din og retta handa ut over havet og kløyva det, så israelittane kan gå tørrskodde tvers igjennom havet. 17Sjå, eg gjer hjartet til egyptarane ubøyeleg, så dei set etter dei. Eg skal visa min herlegdom på farao og heile hans hær, på vognene og ryttarane hans. 18Egyptarane skal kjenna at eg er Herren når eg viser min herlegdom på farao og vognene og ryttarane hans.» 19Guds engel, som hadde gått føre Israels leir, bytte no plass og gjekk etter folket. Skysøyla som var framfor dei, flytte seg og stilte seg bak dei, 20så ho kom mellom leiren til egyptarane og leiren til israelittane. Og skya kom med mørker, men lyste likevel opp natta, så dei ikkje kom innpå kvarandre heile natta. 21Då rette Moses handa ut over havet, og Herren dreiv havet bort med ein sterk austavind, som bles heile natta, så havet vart til tørt land. Vatnet vart kløyvd, 22og israelittane gjekk tørrskodde tvers igjennom havet. Vatnet stod som ein mur til høgre og venstre for dei.

Dagens bibelord

2. Mosebok 14,15–22

Les i nettbibelen

15Hearrá celkkii Mosesii: “Manne don čuorvvut munnje? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16Bajit iežat soappi, geige gieđa meara badjel ja ludde dan, vai israellaččat besset mannat meara rastá goikása mielde. ... Vis hele teksten

15Hearrá celkkii Mosesii: “Manne don čuorvvut munnje? Gohčo israellaččaid vuolgit johtui. 16Bajit iežat soappi, geige gieđa meara badjel ja ludde dan, vai israellaččat besset mannat meara rastá goikása mielde. 17Mun buoššudan egyptalaččaid váimmu, nu ahte sii vulget doarridit din. Mun čájehan iežan fámu go duššadan farao ja oppa su soahteveaga, buot su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid. 18Egyptalaččat ipmirdit ahte mun lean Hearrá, go mun čájehan iežan fámu go duššadan farao, su soahtevovnnaid ja vovdnaolbmáid.” 19Ipmila eŋgel gii lei mannan israellaččaid ovddabealde, sirddii ja manai sin maŋis. Balvabázzi sirddii sin ovddabealde ja manai sin maŋis, 20nu ahte dat bođii egyptalaččaid veaga ja israellaččaid veaga gaskii. Balvva mielde šattai seavdnjat, muhto israellaččaide dat čuvgii ija, nu ahte geažos ijas veagat eai lahkanan nubbi nubbái. 21De Moses bajidii gieđa meara badjel, ja Hearrá ájii meara eret garra nuortabiekkain mii bosui geažos ija, ja mearra šattai goikeeanamin. Čáhči juohkásii guovtti beallái, 22ja israellaččat rasttildedje meara goikása mielde, ja čáhci lei seaidnin goappašiid bealde.