Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Neste kapittel >
1Dette er de syner som Jesaja, sønn av Amos, fikk om Juda og Jerusalem i den tiden da Ussia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda.
   

Klage over Israels frafall
 2 Hør, du himmel, og lytt, du jord!
        For Herren taler:
        Barn har jeg fostret og oppdratt,
        men de har satt seg opp mot meg.
   
 3 En okse kjenner sin eier,
        et esel sin herres krybbe;
        men Israel kjenner ingen ting,
        mitt folk er uten forstand.

Ve det syndige folk!
 4 Ve det syndige folk,
        et folk som er tynget av skyld,
        ætlinger av ugjerningsmenn,
        sønner som bare gjør ondt.
        De har gått bort fra Herren,
        har foraktet Israels Hellige
        og vendt ham ryggen.
   
 5 Hvorfor vil dere ha flere slag
        siden dere stadig faller fra?
        Hvert hode er sykt og hvert hjerte svakt.
   
 6 Fra fot til hode er ingen ting helt,
        bare flenger og skrammer og åpne sår.
        De er ikke renset og forbundet
        og ikke bløtt opp med olje.
   
 7 Landet er blitt uhyggelig øde,
        byene er brent,
        fremmede eter opp jorden
        like for øynene på dere.
        Den ligger der som en ørken,
        som når fremmede har herjet.
   
 8 Bare Sions datter er igjen,
        som en løvhytte i en vingård,
        som et vaktskur på en agurkmark,
        som en kringsatt by.
   
 9 Hadde ikke Herren, Allhærs Gud,
        latt noen av oss slippe unna,
        da var vi som Sodoma,
        da lignet vi Gomorra.

Ikke gagnløse offer, men lydighet
10 Lytt til Herrens ord,
        dere Sodoma-høvdinger!
        Hør på vår Guds lov,
        du Gomorra-folk!
   
11 Hva skal jeg med alle slaktofrene
        som dere bærer fram? sier Herren.
        Jeg er mett av brennofferværer
        og av fett fra gjøkalver.
        Blodet av okser og lam og bukker
        bryr jeg meg ikke om.
   
12 Når dere kommer fram for mitt åsyn,
        hvem krever da av dere
        at dere tråkker ned mine tempelgårder?
   
13 Kom ikke mer med gagnløse gaver!
        Offerrøken har jeg avsky for.
        Nymåne og sabbat, lysing til stevner –
        jeg tåler ikke ondskap og høytid sammen.
   
14 Jeg hater nymånedagene
        og festene dere feirer.
        De er blitt en byrde for meg,
        og den er jeg trett av å bære.
   
15 Når dere brer hendene ut,
        skjuler jeg øynene for dere;
        hvor mye dere enn ber,
        hører jeg dere ikke.
        Hendene deres er fulle av blod.
   
16 Vask dere, gjør dere rene!
        Få de onde gjerningene
        bort fra mine øyne!
        Hold opp med å gjøre ondt,
   
17 lær å gjøre det gode!
        Legg vinn på det som rett er,
        før voldsmannen på den rette vei,
        hjelp den farløse til hans rett
        og ta dere av enkers sak!

Guds tilbud om nåde
18 Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.
        Om deres synder er som purpur,
        skal de bli hvite som snø;
        om de er røde som skarlagen,
        skal de bli hvite som ull.
   
19 Dersom dere adlyder villig,
        skal dere få nyte landets goder;
   
20 men er dere uvillige og trassige,
        skal dere fortæres av sverd.
        Dette er ordet fra Herrens munn.

Jerusalem skal dømmes og lutres
21 Å, at den trofaste byen
        skulle bli en skjøge!
        Den var full av rett,
        og rettferd bodde der,
        men nå – bare mordere!
   
22 Ditt sølv er blitt til slagg,
        din vin er blandet med vann.
   
23 Dine førere er opprørere,
        de holder lag med tyver.
        Alle elsker bestikkelser
        og jager etter gaver.
        De hjelper ikke farløse til deres rett
        og tar seg ikke av enkers sak.
   
24 Derfor sier Herren, Allhærs Gud,
        Israels Veldige:
        Ve, jeg vil la harmen
        gå ut over mine motstandere
        og hevne meg på mine fiender!
   
25 Jeg vil vende min hånd imot deg,
        rense ut ditt slagg som med lut
        og skille ut alt ditt bly.
   
26 Så vil jeg gi deg dommere igjen
        som dem du hadde før,
        og rådgivere som i den første tid.
        Siden skal du kalles
        Rettferdsby og Troskapsstad.
   
27 Ved rett skal Sion bli forløst,
        ved rettferd de som vender om.
   
28 Men brottsmenn og syndere skal knuses,
        de som svikter Herren, skal gå til grunne.
   
29 Ja, dere får skam av eikene
        som er deres lyst og glede,
        og vanære av de hellige lunder
        som dere så gjerne vil ha.
   
30 Dere skal bli som en eik med vissent løv,
        som en hage uten vann.
   
31 Den sterke skal bli til stry,
        hans verk skal bli en gnist,
        og begge skal brenne opp
        uten at noen slokker.
Neste kapittel >

27. januar 2023

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. 9Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. ... Vis hele teksten

8Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. 9Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. 10For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter. 12Etter frihetens lov skal dere dømmes, etter den skal dere tale og handle. 13For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen.

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. ... Vis hele teksten

8Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. 10For den som held heile lova, men snublar i eit einaste bod, han har gjort seg skuldig i brot på dei alle. 11For han som sa: Du skal ikkje bryta ekteskapet, han sa òg: Du skal ikkje slå i hel. Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12Etter fridomens lov skal de dømmast, etter den skal de tala og handla. 13For dommen skal vera utan miskunn mot den som ikkje har vist miskunn. Men miskunn sigrar over dommen.

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Jos dii ollašuhttibehtet lága gonagaslaš báhkkoma nugo dat lea čállagiin: Ráhkis lagamuččat nugo iežat, de dahkabehtet riekta. 9Muhto jos dii geahččabehtet olbmo hápmái, de dii suddudehpet, ja láhka cuoigu din rihkkun. ... Vis hele teksten

8Jos dii ollašuhttibehtet lága gonagaslaš báhkkoma nugo dat lea čállagiin: Ráhkis lagamuččat nugo iežat, de dahkabehtet riekta. 9Muhto jos dii geahččabehtet olbmo hápmái, de dii suddudehpet, ja láhka cuoigu din rihkkun. 10Dat gii muđui doallá lága muhto rihkku dan ovtta sajis, lea rihkkon buot báhkkomiid. 11Son gii celkkii: Don it oaččo rihkkut náittosdili, celkkii maiddái: Don it oaččo goddit. Vaikko it rihkoše náittosdili, de don leat láhkarihkku, jos gottát. 12Friddjavuođa lága mielde dii dubmejuvvobehtet; atnet dan muittus maid ain sárdnubehtet dahje dahkabehtet. 13Duopmu lea árpmuheapme dasa gii ii leat leamaš váibmoláđis, muhto váibmoláđisvuohta vuoitá duomu.