Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Neste kapittel >
1Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjamin-landet.  2 Herrens ord kom til ham på den tid da Josjia, sønn av Amon, var konge i Juda, i det trettende året av hans regjering.  3 Det kom også til ham på den tid da Jojakim, sønn av Josjia, var konge i Juda, og helt til slutten av det ellevte året Sidkia, sønn av Josjia, styrte i Juda, det året da folket i Jerusalem ble bortført i den femte måneden.
   

Gud kaller Jeremia til profet
 4 Herrens ord kom til meg, og det lød så:
   
 5 «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,
        og før du ble født, helliget jeg deg;
        til profet for folkene satte jeg deg.»
   
 6 Men jeg svarte: «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!»  7 Da sa Herren til meg:
        «Si ikke at du er ung!
        Alle jeg sender deg til, skal du gå til,
        og alt jeg befaler deg, skal du tale.
   
 8 Vær ikke redd for dem,
        for jeg vil være med deg og berge deg,»
        lyder ordet fra Herren.
   
 9 Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg:
        «Se, jeg legger mine ord i din munn.
10 Jeg setter deg i dag over folk og riker
        for at du skal rykke opp og rive ned,
        ødelegge og bryte sund,
        bygge og plante.»

To syner
11 Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarte: «Jeg ser en gren av våketreet.» 12 Da sa Herren til meg: «Du så rett; for jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk.»
   
13 Herrens ord kom til meg for annen gang: «Hva ser du?» Jeg svarte: «Jeg ser en kokende gryte; den heller hitover fra nord.» 14 Da sa Herren til meg:
        Fra nord skal ulykken slippes løs
        over alle som bor i landet.
   
15 For se, jeg kaller på alle folk
        i kongerikene i nord, sier Herren.
        De skal komme og reise hver sin trone
        like foran Jerusalems porter,
        mot alle murene omkring
        og mot alle byene i Juda.
   
16 Da vil jeg dømme dem for all deres ondskap,
        fordi de vendte seg bort fra meg,
        tente offerild for andre guder
        og tilbad ting de selv hadde laget.
   
17 Men du skal spenne beltet om livet
        og stå fram og tale til dem
        alt det jeg befaler deg.
        Du skal ikke være redd for dem,
        ellers vil jeg gjøre deg redd for dem.
   
18 Se, jeg gjør deg i dag til en fast borg,
        til en jernstøtte og en bronsemur
        mot hele landet,
        mot konger og stormenn i Juda,
        mot prestene og folket i landet.
   
19 De skal stride imot deg, men ikke vinne;
        for jeg vil være med deg og berge deg,
        lyder ordet fra Herren.
Neste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.