Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Свята Євангелiя вiд Iвана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Neste kapittel >
1На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог.
   

Ordet ble menneske
1I begynnelsen var Ordet.
          Ordet var hos Gud,
          og Ordet var Gud.
          
   
 2 Воно на початку було в Бога.
   
 2 Han var i begynnelsen hos Gud.
          
   
 3 Усе через Нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало.
   
 3 Alt er blitt til ved ham,
          uten ham er ikke noe blitt til.
        
          Det som ble til
   
 4 У Ньому було життя, — і життя було Світлом людей.
   
 4 i ham, var liv,
          og livet var menneskenes lys.
          
   
 5 І Світло світить у темряві, і темрява Його не огорнула.
   
 5 Lyset skinner i mørket,
          og mørket har ikke overvunnet det.
        
 6 З’явився чоловік, посланий від Бога; ім’я йому Іван.
   
 6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes.
 7 Він прийшов, аби свідчити, свідчити про Світло, щоб усі повірили через нього.
   
 7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.
 8 Не був він Світлом, а (прийшов) засвідчити про Світло.
   
 8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
          
   
 9 То було справжнє Світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ.
   
 9 Det sanne lys,
          som lyser for hvert menneske,
          kom nå til verden.
          
   
10 У світі Він був, і світ через Нього постав, але світ Його не пізнав.
   
10 Han var i verden,
          og verden er blitt til ved ham,
          men verden kjente ham ikke.
          
   
11 До своїх Він прийшов, та свої Його не прийняли.
   
11 Han kom til sitt eget,
          og hans egne tok ikke imot ham.
          
   
12 А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, — тим, які вірять у Його Ім’я.
   
12 Men alle som tok imot ham,
          dem ga han rett til å bli Guds barn,
          de som tror på hans navn.
          
   
13 Вони (не народилися) ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога.
   
13 De er ikke født av kjøtt og blod,
          ikke av menneskers vilje
          og ikke av manns vilje,
          men av Gud.
          
   
14 І Слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, — славу як Єдинородного від Отця, повного благодаті й істини.
   
14 Og Ordet ble menneske
          og tok bolig iblant oss,
          og vi så hans herlighet,
          en herlighet som den enbårne Sønn
          har fra sin Far,
          full av nåde og sannhet.
        
15 Іван свідчить про Нього і закликає, промовляючи: Він Той, про Кого я говорив, що Він іде за мною, та Він був переді мною, оскільки був раніше від мене!
   
15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»
          
   
16 Адже з Його повноти ми всі одержували благодать за благодаттю,
   
16 Av hans fylde har vi alle fått,
          nåde over nåde.
          
   
17 оскільки Закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з’явилися через Ісуса Христа.
   
17 For loven ble gitt ved Moses,
          nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
          
   
18 Бога ніхто ніколи не бачив, та Єдинородний Бог, Який у лоні Отця, — Він явив (Його).
   
18 Ingen har noen gang sett Gud,
          men den enbårne, som er Gud,
          og som er i Fars favn,
          han har vist oss hvem han er.
19 І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священиків і левітів, щоб вони запитали його: Хто ти?
   

Døperen vitner
19 Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?»
20 І він визнав, не відмовився, а визнав: Я — не Христос.
   
20 Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.»
21 І запитали його: То хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів: Ні! — Ти пророк? І він відповів: Ні!
   
21 «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han.
22 Вони ж сказали йому: То хто ж ти такий? Щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш?
   
22 «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?»
23 Він відповів: Я — голос того, хто кличе в пустелі: Рівняйте дорогу Господу! — як сказав пророк Ісая.
   
23 Han sa:
          « Jeg er en røst som roper i ødemarken:
           Gjør Herrens vei rett,
som profeten Jesaja har sagt.»
   
24 Були послані й від фарисеїв.
   
24 Noen av de utsendte var fariseere.
25 Тож вони запитали його і сказали йому: Чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк?
   
25 De spurte ham: «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia eller profeten?»
26 Іван у відповідь їм сказав: Я хрещу водою, але серед вас стоїть Той, Кого ви не знаєте,
   
26 Johannes svarte: «Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner,
27 Який іде за мною, [але був ще до мене], — я Йому не гідний розв’язати ремінця на взутті!
   
27 han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.»
28 Це сталося у Витанії, на другому боці Йордану, де Іван хрестив.
   
28 Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte.
   
29 Наступного дня він бачить Ісуса, Який іде до нього, і каже: Ось Агнець Божий, що (на Себе) бере гріх світу!
   
29 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!
30 Це Той, про Кого я казав, що за мною іде Чоловік, Який був ще до мене, бо Він був раніше від мене.
   
30 Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg.
31 Я не знав Його, але я прийшов хрестити у воді, щоб Він з’явився Ізраїлеві!
   
31 Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.»
32 І засвідчив Іван, промовляючи: Бачив я, що Дух сходив, мов голуб, із неба, і залишився на Ньому.
   
32 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham.
33 Я не знав Його, але Той, Хто послав мене хрестити водою, сказав мені: Над Ким побачиш Духа, Який сходить і перебуває над Ним, — Він Той, Хто хрестить Духом Святим.
   
33 Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd.
34 І я побачив, і засвідчив, що Він — Божий Син.
   
34 Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»
35 Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями.
   

De første disiplene
35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine.
36 Побачивши Ісуса, Який ішов, він промовив: Ось Агнець Божий!
   
36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!»
37 І коли він говорив, почули це обидва його учні й пішли за Ісусом.
   
37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus.
38 А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за Ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому: Равві, — що в перекладі означає Вчитель, — де Ти живеш?
   
38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer.
39 Він каже їм: Ходіть і подивитеся! Вони прийшли й побачили, де Він перебував, і залишилися в Нього того дня. Було це близько десятої години.
   
39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time.
   
40 Андрій, брат Симона-Петра, був одним із двох, які почули це від Івана і які пішли за Ним.
   
40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus.
41 Він спочатку розшукав свого брата Симона, та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос.
   
41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede».
42 (І) він привів його до Ісуса. Ісус же, поглянувши на нього, сказав: Ти — Симон, син [Йони]; ти будеш називатися Кифа, що в перекладі (означає) Петро.
   
42 Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.
   
43 Наступного дня забажав Він піти в Галилею; знайшов там Ісус Филипа, та й каже йому: Іди за Мною!
   
43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!»
44 Филип же був з Витсаїди, з міста Андрія і Петра.
   
44 Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra.
45 Филип знаходить Натанаїла, та й каже йому: Ми знайшли Того, про Кого писали Мойсей у Законі й пророки, — Ісуса з Назарета, сина Йосифа!
   
45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.»
46 А Натанаїл сказав йому: Чи може бути щось доброго з Назарета? Каже йому Филип: Іди — і подивися.
   
46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!»
47 Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до Нього, і каже про нього: Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу!
   
47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.»
48 Каже Йому Натанаїл: Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: Ще до того, як закликав тебе Филип, Я бачив тебе, як ти був під смоківницею.
   
48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.»
49 Відповів Натанаїл [і сказав] Йому: Равві, Ти — Син Божий, Ти — Цар Ізраїлю!
   
49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»
50 Ісус у відповідь сказав йому: Ти повірив, бо Я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею? Ще більше від цього побачиш!
   
50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.»
51 І Він сказав йому: Знову й знову запевняю вас: [відтепер] побачите відкрите небо й Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над Людським Сином! 51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»
Neste kapittel >

07. juli 2022

Dagens bibelord

Ordtaka 7,1–3

Les i nettbibelen

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!