Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jona

1 2 3 4

< Forrige kapittel

Jona moarri ja Ipmila árbmu
4Muhto Jona anii dan hui bahán, ja son suhtai.  2 Son rohkadalai Hearrá ja dajai: “Vuoi Hearrá! Ingo mun juo dadjan dan, go ledjen ain ruovttueatnamisttán! Aiddo dan dihtehan mun geahččalinge vuos báhtarit Taršišii. Mun dihten ahte don leat árbmugas ja váibmoláđis Ipmil, don leat gierdavaš ja du buorrevuohta lea stuoris. Don leat gearggus gáhtat bahá mainna áittát, nu ahte lihkuhisvuohta ii boađe.  3 Ja dál, Hearrá, váldde juo mu heakka! Buoret munnje lea jápmit go eallit.”  4 Muhto Hearrá jearai: “Leago du suhttu vuoigat?”
   
 5 Jona lei mannan olggos gávpogis ja čohkánan dan nuorttabeallái. Dasa son lei dahkan alccesis lastagoađi ja čohkánan dan suoivanii, vai beassá oaidnit mo gávpogii geavvá.
   
 6 Dalle Hearrá Ipmil divttii risiidnašattu šaddat Jona badjel ja suoivanastit su oaivvi, vai su lossa miella geahppu. Risiidnašaddu illudahtii Jona sakka.  7 Muhto maŋit beaivvi go iđedisroađđi badjánii, de Ipmil divttii máđu jursit risiidnašattu, nu ahte dat ásttai.  8 Go beaivváš badjánii, de Ipmil vuolggahii báhkka nuortabiekka, ja beaivváš gorddii Jona oaivvi, nu ahte son vuoimmehuvai. Dalle Jona sávai alccesis jápmima ja dajai: “Buoret munnje lea jápmit go eallit.”  9 Muhto Ipmil celkkii Jonai: “Leago du suhttu risiidnašattu dihte vuoigat?” Jona vástidii: “De lea, mu suhttu lea vuoigat gitta jápmima rádjái.” 10 Hearrá celkkii: “Don árkkálmasttát šattu mainna it leat váivašuvvan ja maid it leat šaddadan, mii ovtta ija šattai ja nuppi ija billašuvai. 11 Ingo mun dalle árkkálmasttáše Ninive, dan stuorra gávpoga, gos leat eambbo go čuođiguoktelogiduhát olbmo geat eai máhte earuhit olgeš beali gurut bealis, ja vel eatnat šibihat?”
< Forrige kapittel

04. oktober 2022

Dagens bibelord

Matteus 6,25–29

Les i nettbibelen

25Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? ... Vis hele teksten

25Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? 27Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.