Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Tredje Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Neste kapittel >

Brennofferet
1Herren kalte på Moses og talte til ham fra møteteltet:  2 Tal til israelittene og si til dem: Når noen av dere vil bære fram for Herren et offer av buskapen, kan dere ta offeret enten av storfeet eller av småfeet.  3 Er det et brennoffer av storfeet han vil gi, skal det være en okse som er uten lyte. Han skal føre den fram foran inngangen til møteteltet, for at Herren kan ha behag i ham.  4 Og han skal legge hånden på offerdyrets hode. Da skal offeret bli vel mottatt og være til soning for ham.  5 Så skal han slakte oksen for Herrens åsyn, og Arons sønner, prestene, skal bære fram blodet og stenke det rundt omkring på alteret som står ved inngangen til møteteltet.  6 Deretter skal han flå offerdyret og dele det opp i stykker.  7 Og Arons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på alteret og legge veden til rette på ilden.  8 De skal legge kjøttstykkene og hodet og fettet på veden som ligger over ilden på alteret.  9 Innvollene og føttene skal vaskes i vann, og så skal prestene brenne det alt sammen på alteret. Det er et brennoffer, et ildoffer til en duft som behager Herren.
   
10 Tar han offeret av småfeet, av sauene og geitene, skal det være en lyteløs vær eller bukk. 11 Den skal han slakte på nordsiden av alteret, for Herrens åsyn. Og Arons sønner, prestene, skal stenke blodet rundt omkring på alteret. 12 Så skal han dele den opp i stykker, og presten skal ta stykkene sammen med hodet og fettet og legge dem til rette på veden som ligger over ilden på alteret. 13 Innvollene og føttene skal vaskes i vann, og så skal presten bære alt sammen fram og brenne det på alteret. Det er et brennoffer, et ildoffer til en duft som behager Herren.
   
14 Er det en fugl han vil bære fram som brennoffer til Herren, skal han ta av turtelduene eller dueungene. 15 Presten skal bære fuglen fram til alteret, vri hodet av den og brenne det på alteret. Blodet skal presses ut mot alterveggen. 16 Han skal ta ut kråsen med det som er i den, og kaste den på østsiden av alteret, der den fete offerasken ligger. 17 Så skal han slite vingene løs på fuglen, men ikke rive dem av. Han skal brenne den på alteret, på veden over ilden. Det er et brennoffer, et ildoffer til en duft som behager Herren.
   
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!