Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Третя книга Мойсея. Левіти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Neste kapittel >

Жертва цілопалення
1ГОСПОДЬ покликав Мойсея і промовив до нього з Намету Свідчення.

Brennofferet
1Herren ropte på Moses og talte til ham fra telthelligdommen:
 2 Звернись до Ізраїлевих нащадків і скажи їм: Коли хтось з-поміж вас приноситиме ГОСПОДУ жертву з тварин, то приносьте ваш дар з великої чи дрібної худоби.
   
 2 Tal til israelittene og si til dem: Når noen hos dere bærer fram et offer for Herren, skal dere ta det fra buskapen, enten av storfeet eller av småfeet.
   
 3 Якщо його жертва всепалення з великої худоби, то він приведе самця без вади. Приведе його до входу в Намет Свідчення, щоб він був прийнятним перед ГОСПОДОМ.  3 Hvis det er et brennoffer av storfeet, skal han bære fram et hanndyr uten feil. Han skal ofre det foran inngangen til telthelligdommen, så han kan vinne velvilje for Herrens ansikt.
 4 (Нехай) покладе свою руку на голову (жертви) всепалення, аби вона була прийнята від нього для звершення за нього викуплення, (тобто прощення його гріхів).  4 Han skal legge hånden på brennofferets hode, så det kan bli tatt imot med velvilje og gjøre soning for ham.
 5 І заріжуть (того) тельця перед ГОСПОДОМ, а сини Аарона, священики, візьмуть його кров і покроплять кров’ю жертовник довкола, що при вході в Намет Свідчення.  5 Så skal han slakte oksen for Herrens ansikt, og Arons sønner, prestene, skal ofre blodet og stenke det rundt om på alteret ved inngangen til telthelligdommen.
 6 Тоді він зніме шкуру (з жертви) всепалення й розітне її на частини,  6 Deretter skal han flå brennofferet og dele det opp i stykker.
 7 а сини Аарона, священики, покладуть на жертовник вогонь і розкладуть на вогні дрова.  7 Arons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på alteret og legge ved på ilden.
 8 (Потім) сини Аарона, священики, розкладуть розчленовані (частини), голову і жир на дровах, що на вогні жертовника.  8 De skal legge kjøttstykkene, hodet og fettet på veden som er lagt på alterilden.
 9 Його нутрощі та його ноги вимиють водою, а священик спалить усе (це ) на жертовнику. Це і є всепалення, вогняна жертва, приємні пахощі для ГОСПОДА.
   
 9 Innvollene og skankene skal vaskes i vann. Så skal presten la alt gå opp i røyk på alteret som et brennoffer, et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren.
   
10 Якщо ж його дар на всепалення з дрібної худоби, (тобто) з овець чи кіз, то приведе (так само) самця без вади. 10 Hvis det er et brennoffer av småfeet, av sauene eller geitene, skal han ofre et hanndyr uten feil.
11 Його заріжуть перед ГОСПОДОМ з північного боку жертовника, а сини Аарона, священики, покроплять його кров’ю жертовник довкола. 11 Det skal han slakte på nordsiden av alteret, for Herrens ansikt, og Arons sønner, prestene, skal stenke blodet rundt om på alteret.
12 (Потім) він розітне (його) на частини і(разом) з його головою і його жиром, священик розкладе все на дровах, що на вогні жертовника. 12 Deretter skal han dele det opp i stykker, også hodet og fettet, og presten skal legge alt på veden som er lagt på alterilden.
13 Нутрощі й ноги (жертви) він вимиє водою, а священик візьме все (це) й спалить на жертовнику. Це всепалення, вогняна жертва, приємні пахощі для ГОСПОДА.
   
13 Innvollene og skankene skal vaskes i vann. Så skal presten bære det hele fram og la det gå opp i røyk på alteret som et brennoffer, et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren.
   
14 Якщо ж його жертва всепалення ГОСПОДУ з птахів, то він принесе свій дар з горлиць або з голубенят. 14 Hvis brennofferet for Herren er en fugl, skal han bære fram et offer av turtelduene eller dueungene.
15 Священик принесе їх до жертовника, скрутить (птаху) голівку і спалить (її ) на жертовнику, а його кров вицідить до стінки жертовника. 15 Presten skal bringe fuglen fram til alteret, vri av hodet og la det gå opp i røyk på alteret. Blodet skal presses ut mot alterveggen.
16 Потім він відокремить його воло з пір’ям і викине (ці частини) на попелище зі східної сторони жертовника. 16 Han skal fjerne kråsen med det som er i den, og kaste den på østsiden av alteret, der den fete offerasken ligger.
17 Тоді надірве його біля крил, не відокремлюючи (їх), і спалить його священик на дровах, що на вогні жертовника. Це всепалення, вогняна жертва, приємні пахощі для ГОСПОДА. 17 Så skal han kløyve fuglen ved vingene uten å dele den helt. Presten skal la den gå opp i røyk på alteret, på veden over ilden, som et brennoffer, et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren.
Neste kapittel >

07. juli 2022

Dagens bibelord

Ordtaka 7,1–3

Les i nettbibelen

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!