Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Evangeliet etter Lukas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Jesus hos Pilatus
23Alle i Rådet reiste seg. Så førte de Jesus til Pilatus. Han var den romerske guvernøren i Jerusalem.  2 Rådet kom med anklager mot Jesus. De sa til Pilatus: «Denne mannen vil føre folket vårt på feil vei. Vi vet det. Han nekter oss å betale skatt til keiseren i Roma. Han sier at han er Kristus, kongen som Gud har salvet.»  3 Pilatus spurte Jesus: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du sier det.»  4 Pilatus sa til overprestene og alle de andre: «Jeg mener denne mannen er uskyldig.»  5 Men de ropte bare høyere: «Han lager opprør i folket! Han har undervist i hele Judea. Det startet i Galilea, og nå er han kommet hit.»
   
 6 Pilatus hørte hva de sa. Han spurte om Jesus var fra Galilea.  7 De svarte ja. Da Pilatus fikk vite det, sendte han Jesus videre til Herodes. For Herodes hadde makten i Galilea. Og denne påsken var han i Jerusalem.
Jesus møter Herodes
 8 Herodes ble glad da han så Jesus. Han hadde lenge ønsket å møte ham. For Herodes hadde hørt mye om Jesus. Han ville gjerne se at Jesus gjorde et tegn.  9 Herodes spurte Jesus om mye. Men Jesus svarte ikke. 10 Overprestene og ekspertene på skriftene sto også der. De kom med sterke anklager mot Jesus.
   
11 Da begynte Herodes og soldatene hans å håne Jesus. Herodes gjorde narr av ham. Han tok på Jesus en vakker kappe. Så sendte han Jesus tilbake til Pilatus. 12 Før dette var Herodes og Pilatus fiender. Denne dagen ble de venner.
Jesus blir dømt
13 Pilatus kalte sammen overprestene, lederne og folket. 14 Han sa til dem: «Dere har ført denne mannen fram for meg. Dere sier at han leder folket på feil vei. Men hør! Jeg spurte ham ut mens dere var til stede. Og jeg fant ingen grunn til å anklage denne mannen. 15 Det gjorde ikke Herodes heller. For han sendte mannen tilbake til oss. Hør! Jesus har ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. 16 Jeg lar soldatene piske ham. Etterpå slipper jeg ham fri.» 18 Da ropte alle sammen: «Bort med Jesus! Slipp Barabbas fri!» 19 Barabbas satt i fengsel etter et opprør i byen. Han hadde drept et menneske.
   
20 Pilatus ropte til dem at han ville slippe Jesus fri. 21 Men folket var sterkere, og ropte: «Korsfest! Korsfest Jesus!» 22 For tredje gang sa Pilatus til dem: «Hva galt har Jesus gjort? Hvorfor skal jeg dømme ham til døden? Jeg ser ingen grunn til det. Soldatene kan piske ham, og så slipper jeg ham fri.» 23 Men folket ga seg ikke. De skrek høyt. De krevde at Jesus skulle bli korsfestet. Og skrikene deres vant.
   
24 Pilatus avsa dommen. Han fulgte kravet deres 25 og lot Barabbas gå fri. Det var han som satt i fengsel for opprør og drap. Så ga han Jesus til soldatene, slik folket ville.
Jesus blir korsfestet
26 Jesus ble ført bort. På veien grep soldatene tak i en mann. Mannen het Simon og var fra Kyréne. Han var på vei hjem fra markene. Soldatene la korset til Jesus på Simon. Han måtte gå bak Jesus og bære korset.
   
27 Mange av folket fulgte etter. Det var også kvinner blant dem. Og de sørget og gråt. 28 Jesus snudde seg og sa til kvinnene: «Døtre av Jerusalem, gråt ikke over meg. Gråt over dere selv, og gråt over barna deres. 29 For dere skal oppleve dager da folk skal si: 'Lykkelige er de som ikke kan få barn! Lykkelige er de som ikke føder og ikke ammer!' 30 Da skal mennesker rope til fjellene: 'Fall over oss!' De skal rope til haugene: 'Skjul oss!' 31 Se her, hva de gjør med det friske treet. Hvordan skal det gå med det tørre treet?» 32 Soldatene førte også to forbrytere av sted. De skulle bli henrettet sammen med Jesus.
   
33 De kom fram til det stedet som kalles «Hodeskallen». Der spikret de Jesus og de to forbryterne fast til korsene. Den ene forbryteren hang på høyre side av Jesus. Den andre hang på venstre side. 34 
   
35 Folket sto og så på. Lederne fra Rådet sa hånlig: «Han har reddet andre. Nå kan han redde seg selv. Om han da virkelig er Kristus, den salvede som Gud har valgt ut». 36 Soldatene kom også bort til korset og gjorde narr av Jesus. De ga ham billig, sur vin 37 og sa: «Du er jo jødenes konge. Redd deg selv!» 38 For det hang en tekst over Jesus på korset. Der sto det skrevet: «Dette er jødenes konge».
   
39 Den ene av forbryterne som hang der, hånte Jesus. Han sa: «Er ikke du Kristus, den som Gud har salvet? Redd deg selv og oss!» 40 Men den andre forbryteren satte ham på plass og sa: «Frykter du ikke Gud? Du har fått samme dom som denne mannen. 41 For oss er dommen rettferdig. Vi får det vi har fortjent. Men han har ikke gjort noe galt.» 42 Så sa han: «Jesus, tenk på meg når du kommer til ditt kongerike!» 43 Jesus sa til forbryteren: «Hør hva jeg sier: I dag skal du være med meg i paradiset.»
Jesus dør
44 Det var allerede midt på dagen. Plutselig ble det mørkt over hele landet i tre timer. 45 Solen skinte ikke. Og forhenget i tempelet revnet på midten. 46 Jesus ropte høyt: «Far! Jeg legger min ånd i dine hender.» Med disse ordene åndet han ut. 47 Ved korset sto en romersk offiser. Da han så dette, priste han Gud og sa: «Denne mannen var uten skyld, det er sikkert.»
   
48 Mange nysgjerrige hadde samlet seg. Da de hadde sett alt, gikk de hjemover. Og de slo hendene mot brystet.
   
49 Alle som kjente Jesus, sto på avstand. Også kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea, sto der. De så alt som skjedde.
Jesus blir gravlagt
50 I Jerusalem bodde en mann som het Josef. Han var medlem av Rådet. Josef var en god mann, som levde rett. 51 Han var ikke med på det Rådet hadde planlagt og gjort. Josef var fra Arimatea, en by i Judea. Han ventet på at Guds rike skulle komme. 52 Nå gikk han til Pilatus og spurte om å få kroppen til Jesus. 53 Og Josef tok kroppen hans ned fra korset. Han la et stykke tøy av lin omkring den. Så la han kroppen i en grav. Graven var hogd ut i fjellet, og ingen andre hadde ligget der før. 54 Dette skjedde kvelden før sabbaten, så han måtte skynde seg.
   
55 Kvinnene fra Galilea fulgte etter Josef. De så graven, og de så at kroppen til Jesus ble lagt inn der. 56 Så gikk de hjem. Der laget de i stand salve av myrra. De laget også olje med urter som luktet godt. På hviledagen holdt de seg i ro, slik det står i budet.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

23. mars 2023

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» ... Vis hele teksten

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» 10Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. 11Se, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. De blir til intet og går til grunne, de som går i rette med deg. 12Du skal lete, men ikke finne noen som er i strid med deg. Til intet og ingenting blir de som er i krig med deg. 13For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» ... Vis hele teksten

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» 10Frykt ikkje, for eg er med deg, ver ikkje redd, for eg er din Gud! Eg gjer deg sterk og hjelper deg og held deg oppe med mi rettferds høgre hand. 11Sjå, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. Dei blir til ingenting og går til grunne, dei som går i rette med deg. 12Du skal leita, men ikkje finna nokon som er i strid med deg. Til inkje og ingenting blir dei som er i krig med deg. 13For eg er Herren din Gud som har gripe di høgre hand og seier til deg: «Ver ikkje redd! Eg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” ... Vis hele teksten

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” 10Ale bala, mun lean duinna. Ale vilppo balus, mun lean du Ipmil. Mun nanusmahtán ja veahkehan du, mun doarjjun ja gájun du olgeš gieđainan. 11Buohkat geat moaráhuvvet dutnje, šaddet heahpadii ja bilkiduvvojit. Dat geat čuožžilit du vuostá, duššet ja jávket. 12Don ozat daid geat dáistaledje du vuostá, muhto it gávnna. Dat olbmát geat sohte duinna, duššet ollásii. 13Munhan lean Hearrá, du Ipmil, mun doalan du olgeš gieđas ja cealkkán dutnje: “Ale bala, mun veahkehan du.”