Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Evangeliet etter Lukas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Jesus er herre over sabbaten
6Det skjedde på en sabbat. Jesus gikk langs en åker, og lærlingene hans plukket korn der. De gned aksene mellom hendene. Så spiste de kornene som løsnet.  2 Noen av ekspertene på loven sa: «Hvorfor gjør dere noe som ikke er lovlig på hviledagen?»  3 Jesus svarte: «Har dere ikke lest hva kong David gjorde? Han og soldatene hans var sultne.  4 Da gikk han inn i Guds hus. David tok brødene som prestene hadde lagt fram på alteret. Det er bare prestene som har lov til å spise disse brødene. Men David spiste noen selv, og han ga til soldatene sine.»  5 Og Jesus sa til ekspertene på loven: «Menneskesønnen er herre over sabbaten.»
Jesus gjør en mann frisk på sabbaten
 6 Det skjedde på en annen sabbat. Jesus gikk inn i synagogen og underviste. Det var en mann der. Den høyre hånden hans var lam.  7 Ekspertene på loven og skriftene holdt øye med Jesus. De ville se om han gjorde folk friske på hviledagen. Da ville de anklage ham for å bryte loven.  8 Jesus visste hva de tenkte på. Han sa til mannen med den lamme hånden: «Kom og stå her i midten!» Mannen reiste seg og kom fram.  9 Og Jesus sa til de andre: «Jeg vil spørre dere om noe: Hva er lov å gjøre på sabbaten? Det gode eller det onde? Å redde liv eller å ødelegge liv?» 10 Jesus så på alle omkring seg. Så sa han til mannen: «Strekk fram hånden din!» Mannen gjorde det. Da ble hånden hans frisk igjen. 11 Ekspertene på loven og skriftene ble rasende. Og de sa til hverandre: «Hva skal vi gjøre med Jesus?»
Jesus velger ut tolv apostler
12 En gang på denne tiden gikk Jesus opp i fjellet for å be. Han var der hele natten og ba til Gud. 13 Morgenen kom. Jesus ropte på lærlingene sine. Så valgte han ut tolv av dem. Og han kalte dem apostler, det betyr utsendinger. 14 Det var Simon, som han også kalte Peter. Det var Andreas, bror til Peter. Det var Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, 15 Matteus og Tomas. Det var Jakob, sønn av Alfeus, det var Simon, som de kalte «den brennende», 16 det var Judas, sønn av Jakob og det var Judas Iskariot, han som ble forræder.
Jesus møter mennesker
17 Jesus gikk ned igjen fra fjellet sammen med apostlene. Han kom til en slette. Mange av lærlingene hans var der, sammen med en stor mengde folk. Det var folk fra hele Judea, fra Jerusalem og fra kysten ved Tyros og Sidon. 18 De kom for å høre på Jesus og for å bli friske fra sykdommene sine. Det kom folk som var plaget av urene ånder. Også de ble friske. 19 Alle ville ta på Jesus, for han hadde kraft i seg. Kraften som gikk ut fra ham, gjorde alle friske.
SLETTEPREKENEN (6,20‒49)
Lykkelige er dere
20 Jesus løftet blikket. Han så på lærlingene sine og sa:
          «Lykkelige er dere fattige,
          for Guds rike er deres.
          
   
21 Lykkelige er dere som nå sulter,
          for dere skal bli mette.
          Lykkelige er dere som nå gråter,
          for dere skal le.
          
   
22 Lykkelige er dere
          når folk hater dere.
          Lykkelige er dere
          når de stenger dere ute
          og håner dere.
          Lykkelige er dere
          når de skyr navnet deres
          som noe ondt.
          Lykkelige er dere
          når de gjør alt dette
          på grunn av Menneskesønnen.
          
   
23 Vær glade den dagen!
          Hopp og dans av fryd!
          I himmelen skal dere få stor lønn.
          Guds profeter opplevde det samme.
          Forfedrene gjorde det samme mot dem.

Stakkars dere
    24 Men stakkars dere som er rike,
          dere har allerede fått trøst.
          
   
25 Stakkars dere som nå er mette,
          dere skal sulte.
          Stakkars dere som nå ler,
          dere skal sørge og gråte.
          
   
26 Stakkars dere når alle
          snakker pent om dere.
          For de falske profetene opplevde det samme.
          Forfedrene snakket pent om dem også.

Elsk fiendene
27 Jeg sier til dere som hører på: Elsk fiendene deres. Gjør godt mot dem som hater dere. 28 Velsign dem som forbanner dere. Be for dem som mishandler dere. 29 Slår noen deg på det ene kinnet? La ham slå deg på det andre også. Tar noen jakken din? La ham ta skjorten din også. 30 Gi til alle som ber deg. Tar noen det du eier? Krev det ikke tilbake. 31 Hva vil dere andre skal gjøre mot dere? Gjør det samme mot dem.
   
32 Dere elsker folk som elsker dere. Er det noe å takke dere for? Også lovbrytere elsker folk som elsker dem. 33 Dere gjør godt mot folk som gjør godt mot dere. Er det noe å takke dere for? Også lovbrytere gjør det samme. 34 Dere låner ut penger til folk som kan betale tilbake. Er det noe å takke dere for? Også lovbrytere låner ut til lovbrytere som kan gi like mye tilbake.
   
35 Nei, elsk fiendene deres. Gjør det gode og lån ut. Ikke vent å få noe tilbake. Da skal dere få rik lønn. Da skal dere være barn av den høyeste Gud. For han er god mot dem som aldri takker ham. Han er god mot de onde. 36 Gud er deres Far, og Gud er barmhjertig. Så vær barmhjertige, dere også.
Døm ikke
37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Slett gjelden for andre, så skal gjelden deres bli slettet. 38 Gi, så skal dere få. De andre skal måle opp kornet på samme måte som dere. De skal riste og presse det godt sammen og gi det til dere med topp på.»
Lærlingen og læreren
39 Jesus brukte en sammenligning og sa: «Kan en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøften? 40 En lærling står ikke over læreren sin. Men en dag er han er utlært. Da blir han som læreren.
Flisen og bjelken
41 Ser du flisen i øyet til broren din? Hvorfor merker du ikke bjelken i ditt eget øye? 42 Du ser ikke bjelken i ditt eget øye. Hvordan kan du da si til broren din: 'Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt'? Din falske hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da ser du flisen i øyet til broren din. Og da kan du ta flisen bort.
Treet og frukten
43 Et godt tre gir ikke dårlig frukt. Og et dårlig tre gir ikke god frukt. 44 Vi kjenner igjen treet på frukten. Ingen plukker fiken av tistler eller druer av tornebusker. 45 Et godt menneske henter fram godhet fra skatten i hjertet. Et ondt menneske henter fram ondskap. For munnen sier det hjertet er fullt av.
To som bygger hus
46 Hvorfor sier dere 'Herre, herre!' til meg? Dere gjør jo ikke det jeg sier!
   
47 Noen kommer til meg og hører på meg. Så gjør de slik som jeg sier. Hvem ligner de på? Det skal jeg vise dere. 48 De ligner på en mann som bygde et hus. Mannen gravde dypt og bygde muren på fjell. Så ble det flom. Elven slo mot huset, men kunne ikke rokke det. For huset var godt bygd.
   
49 Andre hører på meg, men de gjør ikke slik som jeg sier. De ligner på en annen mann. Han bygde huset sitt oppå bakken, uten mur. Elven slo mot huset, og det raste sammen med en gang. Og huset ble helt ødelagt.»
< Forrige kapittelNeste kapittel >

23. mars 2023

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» ... Vis hele teksten

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» 10Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. 11Se, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. De blir til intet og går til grunne, de som går i rette med deg. 12Du skal lete, men ikke finne noen som er i strid med deg. Til intet og ingenting blir de som er i krig med deg. 13For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» ... Vis hele teksten

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» 10Frykt ikkje, for eg er med deg, ver ikkje redd, for eg er din Gud! Eg gjer deg sterk og hjelper deg og held deg oppe med mi rettferds høgre hand. 11Sjå, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. Dei blir til ingenting og går til grunne, dei som går i rette med deg. 12Du skal leita, men ikkje finna nokon som er i strid med deg. Til inkje og ingenting blir dei som er i krig med deg. 13For eg er Herren din Gud som har gripe di høgre hand og seier til deg: «Ver ikkje redd! Eg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” ... Vis hele teksten

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” 10Ale bala, mun lean duinna. Ale vilppo balus, mun lean du Ipmil. Mun nanusmahtán ja veahkehan du, mun doarjjun ja gájun du olgeš gieđainan. 11Buohkat geat moaráhuvvet dutnje, šaddet heahpadii ja bilkiduvvojit. Dat geat čuožžilit du vuostá, duššet ja jávket. 12Don ozat daid geat dáistaledje du vuostá, muhto it gávnna. Dat olbmát geat sohte duinna, duššet ollásii. 13Munhan lean Hearrá, du Ipmil, mun doalan du olgeš gieđas ja cealkkán dutnje: “Ale bala, mun veahkehan du.”