Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Malaki

1 2 3 4

Forrige kapittelNeste kapittel
3Sjå, eg sender min bodberar,
          han skal rydda veg for meg.
          Brått kjem han til sitt tempel,
          Herren som de søkjer,
          og bodberaren for pakta,
          han som de lengtar etter,
          sjå, han kjem,
          seier Herren over hærskarane.
          
   
 2 Men kven kan tola den dagen han kjem,
          kven kan stå seg når han syner seg?
          For han er lik elden til smeltaren,
          lik luten til vaskarane.
          
   
 3 Han skal sitja og smelta og reinsa sølvet.
          Han skal reinsa levittane,
          lutra dei som gull og sølv,
          så dei kan bera fram for Herren
          offer på rett vis.
          
   
 4 Då skal offera frå Juda og Jerusalem
          vera til glede for Herren
          som i gamle dagar, i tidlege år.
          
   
 5 Eg kjem til dykk og held dom.
          Eg skundar meg å vera vitne
          mot dei som driv med trolldom,
          mot dei som bryt ekteskapet,
          mot dei som sver falskt,
          mot dei som held att løna for dagarbeidaren,
          mot dei som undertrykkjer enkjer og farlause
          og avviser innflyttaren,
          og som ikkje fryktar meg,
          seier Herren over hærskarane.

Kom med heile tienda
     6 Eg, Herren, har ikkje forandra meg,
          og de, Jakobs søner, har ikkje gått til grunne.
          
   
 7 Heilt frå dykkar fedrars dagar
          har de vike av frå mine forskrifter
          og ikkje halde dei.
          Vend attende til meg,
          så skal eg venda meg mot dykk,
          seier Herren over hærskarane.
          Men de seier: «Korleis skal vi venda attende?»
          
   
 8 Kan eit menneske stela noko frå Gud?
          De stel frå meg, men seier:
          «Kva er det vi har stole frå deg?»
          Tienda og offergåvene!
          
   
 9 Under forbanning er de,
          de stel frå meg,
          heile folket!
          
   
10 Kom med heile tienda til forrådskammeret
          så det finst mat i mitt hus.
          Prøv meg på denne måten,
          seier Herren over hærskarane.
          Eg skal sanneleg opna himmelens sluser
          og ausa ut over dykk
          velsigning utan mål.
          
   
11 Dei som et opp, skal eg skremma bort frå dykk,
          så dei ikkje øydelegg grøda på åkeren
          og vinstokkane på marka ikkje kastar frukta,
          seier Herren over hærskarane.
          
   
12 Då skal alle folkeslag prisa dykk sæle,
          for de har eit ettertrakta land,
          seier Herren over hærskarane.

Når Herren grip inn
    13 De talar harde ord mot meg, seier Herren.
          Og likevel seier de:
          «Kva er det vi har sagt mot deg?»
          
   
14 De seier: «Det er nyttelaust å tena Gud.
          Kva tener vi på
          å retta oss etter det han har fastsett,
          og gå sørgjande fram for Herren over hærskarane?
          
   
15 No vil vi prisa dei frekke sæle.
          Sjølv om dei gjer urett, går det dei vel,
          dei set Gud på prøve og slepp likevel unna.»
          
   
16 Dei som fryktar Herren, tala då saman,
          og Herren lydde etter og høyrde kva dei sa.
          Hos han vart det skrive ei minnebok
          om dei som fryktar Herren og ærar hans namn.
          
   
17 Den dagen eg grip inn,
          seier Herren over hærskarane,
          skal dei vera min kostelege eigedom,
          og eg vil vera mild mot dei,
          liksom ein mann er mild
          mot ein son som tener han.
          
   
18 Då skal de atter sjå skilnad
          på rettferdige og urettferdige,
          på dei som tener Gud,
          og dei som ikkje tener han.
Mal 3,1 viser til 2 Mos 23,20ff, Jes 40,3, Mal 4,5, Matt 11,10, Luk 1,76
Note: bodberar: eller «engel», jf. 1,1.
Mal 3,3 viser til Sak 13,9
Note: reinsa levittane: skipa på nytt pakta med Levi (2,4) og reinsa tempelgudstenesta.
Mal 3,7 viser til Sak 1,3
Mal 3,18 viser til Jes 3,10f
Forrige kapittelNeste kapittel

30. juli 2021

Dagens Bibelord

Salmene 32,1–11

Les i nettbibelen

1Av David. En læresalme. Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult! 2Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd. 3Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen. ... Vis hele teksten

1Av David. En læresalme. Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult! 2Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd. 3Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen. 4For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens hete. 5Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren.» Og du tok bort min syndeskyld. 6Derfor skal alle trofaste be til deg i tider med trengsel. Om det kommer en veldig vannflom, til dem skal den ikke nå. 7Du er mitt skjulested, du verner meg mot nød, med frelsesjubel omgir du meg. 8Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. 9Vær ikke som hest og muldyr, uten forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med, ellers kommer de ikke til deg. 10Den urettferdige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med godhet. 11Dere rettferdige, gled dere og juble i Herren! Bryt ut i fryderop, alle oppriktige av hjertet!